Program obnovy dediny 2014

Posledná aktualizácia: 17. októbra 2013

 

Filozofia Programu obnovy dediny je v roku 2014 napĺňaná prostredníctvom dvoch dotačných programov, v zmysle špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2014 (odsúhlasenej Radou Environmentálenho fondu)

PROGRAM OBNOVY DEDINY 2014 

PROGRAM OBNOVY DEDINY 2014 – ZELENÁ DEDINA 

Prehľad programov 

 

 

Vybraná fotogaléria: