Zoznam podporených žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2018 v rámci Programu obnovy dediny

P. č.

Názov žiadateľa

Názov projektu

Schválená dotácia v EUR 

Rozhodnutie

1

Mikroregión Novohradské podzámčie - združenie obcí

Otvorme si oči v Novohradskom podzámčí

7.980,00

Rozhodnutie

2

Obec Baďan

Verejné priestranstvo Packár

5.000,00

Rozhodnutie

3

Obec Badín

Obnova lipového stromoradia v cintoríne

4.164,42

Rozhodnutie

4

Obec Banská Belá

Vydanie publikácie obce Banská Belá

5.000,00

Rozhodnutie

5

Obec Bátovce

Premena verejnej zelene v obci Bátovce

5.000,00

Rozhodnutie

6

Obec Belá

Oddychová zóna v obci Belá

5.000,00

Rozhodnutie

7

Obec Beluj

Rekonštrukcia, čistenie obecných studní

4.750,00

Rozhodnutie

8

Obec Bíňovce

Detská oddychová zóna - realizácia

5.000,00

Rozhodnutie

9

Obec Blatnica

Separujme lepšie a kvalitnejšie

5.000,00

Rozhodnutie

10

Obec Bohdanovce nad Trnavou

Obnova verejných plôch v intraviláne

5.000,00

Rozhodnutie

11

Obec Bohúňovo

Úprava verejného priestranstva pred KD

3.966,72

Rozhodnutie

12

Obec Bolešov

Kvitnúci Bolešov

5.000,00

Rozhodnutie

13

Obec Boliarov

Zveľadenie verejného priestranstva

4.812,51

Rozhodnutie

14

Obec Brestovany

Priestor KD a pošty v Brestovanoch

4.674,84

Rozhodnutie

15

Obec Brestovec

Náučný a zážitkový chodník

5.000,00

Rozhodnutie

16

Obec Brežany

Stabilizácia svahu koryta vodného toku

5.000,00

Rozhodnutie

17

Obec Brieštie

Revitalizácia verejných priestorov

4.750,00

Rozhodnutie

18

Obec Čab

Revitalizácia verejného priestranstva

5.000,00

Rozhodnutie

19

Obec Čechynce

Revitalizácia okolia artézskeho prameňa

5.000,00

Rozhodnutie

20

Obec Černík

Oddychová zóna v obci Černík

5.000,00

Rozhodnutie

21

Obec Červeník

Cesta za poznaním

2.711,05

Rozhodnutie

22

Obec Čierne nad Topľou

Revitalizácia priestoru pri dome smútku

4.749,81

Rozhodnutie

23

Obec Čirč

Rozšírenie oddychovej zóny v obci Čirč

5.000,00

Rozhodnutie

24

Obec Dlhá nad Oravou

Kostol sv. Ladislava - úprava zelene

5.000,00

Rozhodnutie

25

Obec Dolná Streda

Revitalizácia zelene na cintoríne

4.864,95

Rozhodnutie

26

Obec Dolný Štál

Revitalizácia verejného priestranstva

5.000,00

Rozhodnutie

27

Obec Dvorec

Revitalizácia centra obce Dvorec

5.000,00

Rozhodnutie

28

Obec Dvory nad Žitavou

Revitalizácia vstupnej časti obce

5.000,00

Rozhodnutie

29

Obec Farná

Sadové úpravy v parku pri potoku

5.000,00

Rozhodnutie

30

Obec Gemerská Hôrka

Parčík vedľa autobusovej zastávky

5.000,00

Rozhodnutie

31

Obec Hažín

Regenerácia verejného priestranstva 5.000,00

Rozhodnutie

32

Obec Hažín nad Cirochou

Oddychová zóna s dažďovou záhradou

5.000,00

Rozhodnutie

33

Obec Horný Tisovník

Označenie pamätihodností H. Tisovníka

4.750,00

Rozhodnutie

34

Obec Hostie

Edukačný a turistický areál - ll. etapa

5.000,00

Rozhodnutie

35

Obec Hosťová

Revitalizácia parku v obci Hosťová

4.482,86

Rozhodnutie

36

Obec Hradište

Revitalizácia verejného priestranstva

5.000,00

Rozhodnutie

37

Obec Hromoš

Úprava zelených plôch

4.990,43

Rozhodnutie

38

Obec Hronsek

Zlepšenie odpadového hospodárstva v obci

4.809,47

Rozhodnutie

39

Obec Chmeľová

Zakúpenie malotraktora a drviča

2.000,00

Rozhodnutie

40

Obec Ilija

Obnova priestoru autobusovej zastávky

4.999,37

Rozhodnutie

41

Obec Imeľ

Zeleň deťom

5.000,00

Rozhodnutie

42

Obec Jablonec

Jablonecký náučno-poznávací chodník

4.494,59

Rozhodnutie

43

Obec Jahodná

Cestou necestou za prírodou a kultúrou

5.000,00

Rozhodnutie

44

Obec Jarok

Obnova jazierka v obci Jarok 1. etapa

5.000,00

Rozhodnutie

45

Obec Jurová

Revitalizácia verejného priestranstva

5.000,00

Rozhodnutie

46

Obec Kajal

Revitalizácia verejného priestranstva

5.000,00

Rozhodnutie 

47

Obec Kečovo

Vybudovanie parku pri škrapoch NP

5.000,00

Rozhodnutie

48

Obec Kladzany

Adaptačné opatrenia voči horúčavám 5.000,00

Rozhodnutie

49

Obec Kláštor pod Znievom

Ošetrovanie Aleje biskupa Jozefa Klucha 4.702,50

Rozhodnutie

50

Obec Klátová Nová Ves

Revitalizácia stromov na cintoríne

4.743,35

Rozhodnutie

51

Obec Klokočov

Revitalizácia územia v obci Klokočov

5.000,00

Rozhodnutie

52

Obec Kochanovce

Revitalizácia parku v obci Kochanovce 5.000,00

Rozhodnutie

53

Obec Kokava nad Rimavicou

Obnova zelene v obytnej zóne

1.588,40

Rozhodnutie

54

Obec Kolíňany

Kvetinové a bylinkové záhony - Kolíňany

3.800,00

Rozhodnutie

55

Obec Komjatná

Zelená oáza 4.369,52

Rozhodnutie 

56

Obec Komoča

Vytvorenie oddychovej zóny v parku

4.750,00

Rozhodnutie

57

Obec Kostoľany nad Hornádom

Revitalizácia zelene v obci Kostoľany

5.000,00

Rozhodnutie

58

Obec Kriváň

Edukačný areál - ZŠ v obci Kriváň

5.000,00

Rozhodnutie

59

Obec Kuraľany

Obnova zelenej infraštruktúry, výsadba

5.000,00

Rozhodnutie

60

Obec Kvašov

Obnova obecnej studne

3.383,90

Rozhodnutie

61

Obec Kyselica

Revitalizácia obecného parku v obci

3.830,00

Rozhodnutie

62

Obec Kysta

Zelená alej na ihrisku

5.000,00

Rozhodnutie

63

Obec Ladice

Revitalizácia školskej záhrady

5.000,00

Rozhodnutie

64

Obec Liptovská Teplička

Andrejcová

5.000,00

Rozhodnutie

65

Obec Lošonec

Obnova verejných priestranstiev

4.856,40

Rozhodnutie

66

Obec Lúčky

Kompostujme spoločne

5.000,00

Rozhodnutie

67

Obec Lúka

Čo skrýva babičkina povala 2. časť 3.390,64

Rozhodnutie

68

Obec Lukáčovce

Verejné priestranstvá - realizácia

5.000,00

Rozhodnutie

69

Obec Mad

Zelená infraštruktúra v obci Mad

5.000,00

Rozhodnutie

70

Obec Malachov

Výstavba informačných tabúľ

2.267,65

Rozhodnutie

71

Obec Malé Dvorníky

Voľnočasový EkoPark

4.591,16

Rozhodnutie

72

Obec Malé Chyndice

Zazelenaná oddychová zóna

4.931,45

Rozhodnutie

73

Obec Margecany

Využitie dažďovej vody

5.000,00

Rozhodnutie

74

Obec Matiašovce

Úprava brehov Rackovho potoka

5.000,00

Rozhodnutie

75

Obec Močenok

Regenerácia zelene v obci Močenok

5.000,00

Rozhodnutie

76

Obec Moravany nad Váhom

Zvýšme environmentálne povedomie

5.000,00

Rozhodnutie

77

Obec Nána

Revitalizácia škôlky v obci Nána

5.000,00

Rozhodnutie

78

Obec Ňarad

Revitalizácia zelene v centre obce Ňárad

4.743,19

Rozhodnutie

79

Obec Nižná Voľa

Dažďová záhrada ako eko-centrum obce

5.000,00

Rozhodnutie

80

Obec Nižný Hrušov

Obecné studne Anny Lesznai 4.753,80

Rozhodnutie

81

Obec Nová Bošáca

Cintorín v Novej Bošáci

2.879,00

Rozhodnutie

82

Obec Nová Sedlica

Doplnenie prvkov na edukačnej lokalite

4.999,85

Rozhodnutie

83

Obec Nová Ves nad Žitavou

Ošetrenie stromov v areáli kostola

4.921,00

Rozhodnutie

84

Obec Oľšavka

Revitalizácia verejných priestranstiev

5.000,00

Rozhodnutie

85

Obec Oravská Polhora

Revitalizácia okolia kaplnky sv. Jozefa

5.000,00

Rozhodnutie

86

Obec Oravský Podzámok

Revitalizácia zelene v Oravskom Podzámku

4.016,64

Rozhodnutie

87

Obec Ožďany

Posedenie pri prameni Šťavica

5.000,00

Rozhodnutie

88

Obec Palota

Revitalizácia obce Palota

5.000,00

Rozhodnutie

89

Obec Paňovce

Odpočinok pod korunami starých smrekov 4.749,52

Rozhodnutie

90

Obec Pavčina Lehota

Zvýšenie priepustnosti priečneho profilu

5.000,00

Rozhodnutie

91

Obec Plavnica

Pridanie prvkov do oddychovej zóny

5.000,00

Rozhodnutie

92

Obec Pobedim

Obnova parku v centre obce

4.590,40

Rozhodnutie

93

Obec Podhorie

Riešenie oplotenia ihriska a amfiteátra

5.000,00

Rozhodnutie

94

Obec Pohorelá

Informačný panel Bartková

5.000,00

Rozhodnutie

95

Obec Pohranice

Rozkvitnutá obec 5.000,00

Rozhodnutie

96

Obec Poniky

Revitalizácia zelene v obci Poniky

5.000,00

Rozhodnutie

97

Obec Potônske Lúky

Revitalizácia verejného priestranstva

5.000,00

Rozhodnutie

98

Obec Prenčov

Lipová alej a záhony ruží

5.000,00

Rozhodnutie

99

Obec Príbelce

Úprava verejného priestranstva

5.000,00

Rozhodnutie

100

Obec Príbovce

Revitalizácia prír.-krajinárskeho parku

5.000,00

Rozhodnutie

101

Obec Pružina

Výstavba altánku pri náučnom chodníku

4.750,00

Rozhodnutie

102

Obec Pukanec

Revitalizácia zelene a oddychovej zóny

5.000,00

Rozhodnutie

103

Obec Pusté Sady

Výsadba novej zelene v obci Pusté Sady

5.000,00

Rozhodnutie

104

Obec Roškovce

Regenerácia obce Roškovce

5.000,00

Rozhodnutie

105

Obec Rumanová

Revitalizácia parku v Rumanovej

5.000,00

Rozhodnutie

106

Obec Runina

Rekonštrukcia autobusovej čakárne

4.500,00

Rozhodnutie

107

Obec Santovka

Revitalizácia parku - 1. etapa

5.000,00

Rozhodnutie

108

Obec Sedliacka Dubová

Park Sedliacka Dubová

5.000,00

Rozhodnutie

109

Obec Semerovo

Zeleň v Semerove

4.263,70

Rozhodnutie

110

Obec Skároš

Sadové úpravy, výsadba stromoradia 4.562,17

Rozhodnutie

111

Obec Smolnícka Huta

Úprava verejného priestranstva

4.915,58

Rozhodnutie

112

Obec Soboš

Skvalitnenie služieb v obci - II. etapa

5.000,00

Rozhodnutie

113

Obec Sokoľ

Rekonštrukcia zvonice v obci Sokoľ

5.000,00

Rozhodnutie

114

Obec Spišský Hrhov

Aleja - zelená oáza

5.000,00

Rozhodnutie

115

Obec Starý Hrádok

Rekonštrukcia verej.priestr. zóna A

5.000,00

Rozhodnutie

116

Obec Stebnícka Huta

Revitalizácia verejného priestranstva

5.000,00

Rozhodnutie

117

Obec Stebník

Dažďový kanál na cintoríne

5.000,00

Rozhodnutie

118

Obec Stožok

Revitalizácia okolia kultúrneho domu

5.000,00

Rozhodnutie

119

Obec Streda nad Bodrogom

Revitalizácia historického parku

5.000,00

Rozhodnutie

120

Obec Suchá nad Parnou

Husacie námestie Suchá nad Parnou 5.000,00

Rozhodnutie

121

Obec Šalgočka

Stromoradie v ochrannom pásme cintorína

5.000,00

Rozhodnutie

122

Obec Šelpice

Obnova zelenej zóny pri bytových domoch

5.000,00

Rozhodnutie

123

Obec Šoltýska

Revitalizácia verejného priestranstva

4.750,00

Rozhodnutie

124

Obec Štiavnické Bane

Výsadba živého plotu

3.087,50

Rozhodnutie

125

Obec Štitáre

Rozšírenie obecného cintorína Štitáre

5.000,00

Rozhodnutie

126

Obec Štrba

Revitalizácia vnútroblokového priestoru

5.000,00

Rozhodnutie

127

Obec Šumiac

Kráľová hoľa pre všetkých

5.000,00

Rozhodnutie

128

Obec Tarnov

Revitalizácia verej.priestranstva obce

5.000,00

Rozhodnutie

129

Obec Topoľa

Regenerácia verejných priestranstiev

5.000,00

Rozhodnutie

130

Obec Trenčianske Stankovce

Revitalizácia zelene pred obecným úradom

5.000,00

Rozhodnutie

131

Obec Trstená na Ostrove

Drevený altánok na posedenie

5.000,00

Rozhodnutie

132

Obec Trstená pri Hornáde

Vytvorenie obecného kompostoviska

1.625,65

Rozhodnutie

133

Obec Trstín

Obnova vytipovaných zón II. etapa

5.000,00

Rozhodnutie

134

Obec Tuchyňa

Učenie v prírode nás baví

5.000,00

Rozhodnutie

135

Obec Tvrdošovce

Rekonštrukcia obecného múzea

4.731,00

Rozhodnutie

136

Obec Udiča

Úprava vodného toku Udičanka - etapa 2017 5.000,00

Rozhodnutie

137

Obec Uhrovec

Prírodný areál "Pod lipami"

5.000,00

Rozhodnutie

138

Obec Valča

Revitalizácia oddychovej zóny

5.000,00

Rozhodnutie

139

Obec Varín

Zdravšie a bezpečnejšie dreviny v parku

5.000,00

Rozhodnutie

140

Obec Veľaty

Veľaty - lokalita "pri cintoríne"

5.000,00

Rozhodnutie

141

Obec Veličná

Park zelene rodákovi P.M. Bohúňovi

5.000,00

Rozhodnutie

142

Obec Veľká Čalomija

Krásna zelená obec

5.000,00

Rozhodnutie

143

Obec Veľké Dravce

Zelená oddychová zóna - Veľké Dravce

4.684,45

Rozhodnutie

144

Obec Veľké Dvorníky

Zazeleňovanie centra obce Veľké Dvorníky

3.992,85

Rozhodnutie

145

Obec Veľké Chlievany

Revitalizácia stromov 2. etapa

4.745,25

Rozhodnutie

146

Obec Veľké Ozorovce

Oddychová zóna /MARIÁNSKE NÁMESTIE/

5.000,00

Rozhodnutie

147

Obec Veľké Turovce

1. etapa obnovy parku - Zelená bariéra 2.378,80

Rozhodnutie

148

Obec Veľké Zálužie

Spoločne za krajším bývaním

5.000,00

Rozhodnutie

149

Obec Veľký Klíž

Revitalizácia líp vo Veľkom Klíži

4.729,10

Rozhodnutie

150

Obec Velušovce

Posedenie u Svätého Jozefa

5.000,00

 Rozhodnutie 

151

Obec Vieska

Revitalizácia verejného priestranstva

5.000,00

Rozhodnutie

152

Obec Vinné

Revitalizácia okolia vstupu do obce

5.000,00

Rozhodnutie

153

Obec Vojčice

Revitalizácia verejného priestranstva

4.879,91

Rozhodnutie

154

Obec Voľa

Kneippov náučný a ozdravný chodník 4.750,00

Rozhodnutie

155

Obec Volica

Oáza oddychu pri studničke Volica 5.000,00

Rozhodnutie

156

Obec Vrchteplá

Renovácia okien na Pamätnej izbe SNP

5.000,00

Rozhodnutie

157

Obec Vtáčkovce

Zelená oddychová zóna

4.920,52

Rozhodnutie

158

Obec Vyšná Hutka

Revitalizácia chodníkov na cintoríne

5.000,00

Rozhodnutie

159

Obec Závažná Poruba

Včely sú život ....

4.862,25

Rozhodnutie

160

Obec Zbehy

Obnova plochy pred ihriskom 2. etapa

5.000,00

Rozhodnutie

161

Obec Zemné

Rozšírenie zelenej infraštruktúry

5.000,00

Rozhodnutie 

162

Obec Zemplínska Nová Ves

Revítalizácia okolia obecného domu

4.926,05

Rozhodnutie

163

Obec Zvončín

Budovanie verejných priestranstiev - 2.etapa

5.000,00

Rozhodnutie

164

Obec Žabokreky

Kontajnerové stojisko v obci Žabokreky

5.000,00

Rozhodnutie

165 Obec Žirany

Modernizácia dopravného ihriska

5.000,00

Rozhodnutie

166 Obec Župčany Úprava porastovej štruktúry v parku 5.000,00  Rozhodnutie
167 Združenie obcí mikroregiónu BOROLO Inšpiráciami k rozvoju kvalitného ŽP 8.000,00  Rozhodnutie