Hodnotenie súťaže Dedina roka 2011

Obce prihlásené do súťaže v roku 2011 hodnotí komisia zložená zo zástupcov vyhlasovateľov, partnerských organizácií, generálneho partnera a víťaznej obce z minulého ročníka súťaže.

Hodnotenie prebieha na dvoch úrovniach:

V priebehu mesiaca september 2011 navštívili všetky obce členovia hodnotiacej komisie, ktorí boli rozdelení na 3-4 členné skupiny a každá skupina navštívila 4-5 obcí. Obce na svoju prezentáciu mali k dispozícii tri hodiny, počas ktorých museli čo najlepšie ukázať svojich obyvateľov, projekty, vízie, úspechy, aj problémy. Záležalo na ich invencii, akú formu prezentácie zvolili a čo všetko komisii ukázali, či zaangažovali miestnych aktivistov, spolky, deti a mládež, poslancov a podnikateľov.

Po návšteve všetkých obcí a spracovaní hodnotiacich formulárov sa 11.- 12. októbra 2011 uskutočnilo záverečné rokovanie hodnotiacej komisie, na ktorom boli na základe výjazdov v obciach, údajov z prihlášok a počítačových prezentácií, pridelených bodov a spoločných návrhov udelené všetky ocenenia a bol určený víťaz súťaže. Výsledky súťaže môžte nájsť tu.