Prijatie ocenených obcí u prezidenta SR

8. decembra 2009 prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič s manželkou Silviou Gašparovičovou. prijal obce ocenené v súťaži Dedina roka 2009 v Prezidentskom paláci v Bratislave.

Hlava štátu poďakovala všetkým, ktorí sa starajú o to, aby sa našim občanom v ich obciach dobre a pokojne žilo.
Som veľmi rád, že sa pri takejto príležitosti môžem stretnúť s ľuďmi, ktorí dokazujú svoju zodpovednosť pri spravovaní obcí, ktorú im delegovali občania vo voľbách. Vyhrať súťaž, kedy jedna obec súťaží s druhou a dosiahne uznanie, je veľmi cenné.

Táto súťaž podnecuje všetkých, aby sa starali o lepšie prostredie, krásu svojich obcí, ale aj o svojich občanov. Všetci máte svoj podiel na tom, že naše obce sú oveľa krajšie a som presvedčený, že v nich žijú aj spokojnejší ľudia. Preto vám všetkým, najmä víťazovi chcem poďakovať a s predstihom do budúceho roka zaželať veľa úspechov do práce v prospech celého Slovenska“,  povedal prezident.

V príhovore zvlášť ocenil zásluhy starostov obcí, ktorí sa nevzdali úsilia o skrášľovanie obcí aj v neľahkom čase ekonomickej krízy a poďakoval im zvlášť za prejavenú spolupatričnosť a solidaritu, ktorú v tomto čase potrebujeme najviac.

Za hostí sa prihovorila starostka víťaznej obce Dobrá Niva zo zvolenského okresu Marta Sýkorová. Poďakovala sa za poctu stretnúť sa pri takejto príležitosti s hlavou štátu. Pripomenula význam súťaže, ktorej cieľom je rozvoj obcí „po stránke estetickej, ale aj ekonomickej,“ aby obce mali motiváciu k efektívnemu hospodáreniu a spolupráci s miestnymi podnikateľmi. Vyjadrila aj kritické výhrady k tomu, že „Program obnovy dediny“ by nemal byť záležitosťou len Ministerstva životného prostredia SR ale mali by oň prejaviť záujem a ďalšie ministerstvá SR, pochopiť ho a skutočne ho aj rešpektovať ako vládny program, pretože ako taký je vyhlásený už od roku 1998,“ uviedla starostka víťaznej obce.


(podľa www.prezident.sk)

Fotogaléria z prijatia u prezidenta SR: