Zaujímavosti z histórie Programu obnovy dediny

Home / Zaujímavosti z histórie Programu obnovy dediny
Historicky prvá prihláška do POD:
obec Lada (okres Prešov)
Najmenšia zapojená obec:
Šarbov (okres Svidník) – 15 obyvateľov
Najmenšia zapojená obec:
Smižany (okres Spišská Nová Ves) – 8791 obyvateľov
Najmenšia požiadavka na dotáciu:
255,- EUR 7 obec Litava (okres Krupina) na výsadbu živého plota
Do POD celkom došlo:
11.627 žiadostí od 2 335 obcí 3 249 mikroregiónov
Na žiadostiach bolo uvedených:
13 254 požiadaviek v celkovej výške 68,52 milóna EUR
Najviac žiadostí došlo:
Prešovský kraj
Okresy so 100% zapojenosťou (zapojené všetky dediny okresu):
Detva, Brezno, Čadca
Najmenej žiadostí:
450 v roku 2011
Najviac žiadostí:
1.156 v roku 2008
Do POD zapojených: 84,9 % všetkých dedín Slovenska
80,9 % všetkých obcí Slovenska
V POD celkom pridelených dotácií:
2.433 pre obce
270 pre mikroregióny
V POD celkom podporených:
1.173 obci
135 mikroregiónov
Celková výška podpory:
7.438.177,- EUR
Priemerná výška podpory:
2.786,- EUR
Najmenej dotácií:
60 v roku 2011
Najviac dotácií:
323 v roku 2001
Najnižšie percento podpory:
7% z celkového počtu dotácií v roku 2004
Najvyššie percento podpory:
42,4% z celkového počtu dotácií v roku 2007
Priemerná výška podpory:
2.786,- EUR
Najúspešnejší kraj (pomer pridelených dotácií k žiadostiam):
Bratislavský kraj
Najúspešnejší okres (pomer pridelených dotácií k žiadostiam):
Banská Bystrica, Trenčín, Banská Štiavnica
V POD podporených: 23,29% všetkých žiadostí