VYHODNOTENIE POD 2023 PO NAVÝŠENÍ ALOKÁCIE

Vážení žiadatelia, hromadné rozhodnutie ministra životného prostredia a zoznam úspešných žiadateľov o pridelení podpory z EF  po navýšení alokácie v...

Doklady povinné ku Zmluve 2023

Vážení príjemcovia dotácie, dovoľte nám informovať Vás, že dnešným dňom boli zverejnené doklady potrebné ku Zmluve, ktoré je potrebné doručiť...

VYHODNOTENIE POD 2023

Vážení žiadatelia, hromadné rozhodnutie ministra životného prostredia a zoznam úspešných žiadateľov o pridelení podpory z EF v rámci Programu obnovy dediny 2023 nájdete...

PROCESNÝ POSTUP POD

Vážení žiadatelia, dovoľte nám upovedomiť Vás na nasledovné procesné úkony Programu obnovy dediny vychádzajúce z postupov EF, a to prostredníctvom diagramu:...

Kontaktné údaje:

Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
Tel. č.: +421 – 48 – 4374 176
E-mail: podinfo@sazp.sk

Nájdete nás aj na:

Mapa dojazdu: