UPOZORNENIE K MONITORINGU POD 2018 – 2023

Vážení príjemcovia dotácii, na základe zmluvy uzatvorenej medzi Slovenskou agentúrou životného prostredia (ďalej len SAŽP) a príjemcom dotácie (obec bez...

MONITORING POD 2018 – 2023

Vážený príjemcovia dotácii, na stránke https://www.obnovadediny.sk/monitoring-pod/ na hornej lište s názvom Program obnovy dediny – Monitoring POD boli doplnené tlačivá...

ÚSPEŠNÝ PROJEKT z Programu obnovy dediny 2017

Vážení návštevníci stránky, dovoľte nám vďaka reportáži RTVS predstaviť príkladný projekt v obci Kolbasov. Projekt bol realizovaný v roku 2017...

Kontaktné údaje:

Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
Tel. č.: +421 – 48 – 4374 176
E-mail: podinfo@sazp.sk

Nájdete nás aj na:

Mapa dojazdu: