Konferencia 15 rokov POD na Slovensku

Home / Konferencia 15 rokov POD na Slovensku

Dňa 18. septembra 2013 sa v Banskej Bystrici uskutočnila konferencia 15 rokov Programu obnovy dediny na Slovensku za účasti štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia SR Vojtecha Ferencza a takmer 180 účastníkov z celého Slovenska: starostov, zástupcov štátnej správy, samosprávnych krajov, partnerských organizácií, odborníkov a ďalších vzácnych hostí z domova aj zo zahraničia.

Konferencia priniesla bilanciu pätnástich rokov realizácie Programu obnovy dediny, ktorý je obľúbeným nástrojom rozvoja vidieckych oblastí, veď za 15 rokov sa do neho zapojilo takmer 85% vidieckych obcí na Slovensku. Na konferencii popri organizátoroch programu dostali slovo úspešní starostovia, odborníci, ako aj hostia zo zahraničia. Jeden blok konferencie bol venovaný súťaži Dedina roka, ktorá sa na Slovensku organizuje od roku 2001. Na záver konferencie boli vyhlásené výsledky súťaže Dedina roka 2013.

Víťazom súťaže pre rok 2013 je obec Malé Dvorníky (okres Dunajská Streda). Tá bude v budúcom roku reprezentovať Slovenskú republiku v európskej súťaži o Európsku cenu obnovy dediny, ktorú od roku 1990 vyhlasuje Európske pracovné spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny so sídlom vo Viedni (ARGE). Druhé miesto obsadila obec Špania Dolina (okres Banská Bystrica) a tretie miesto obec Pruské (okres Ilava).

Slávnostné odovzdanie cien oceneným obciam sa uskutoční vo víťaznej obci Malé Dvorníky v mesiaci november 2013.

Na stiahnutie:

 Program konferencie

   Tlačová správa

BLOK I. PREDMET A CIELE PROGRAMU OBNOVY DEDINY

Príspevky z konferencie

Ako realizujeme Program obnovy dediny na Slovensku / Martin Lakanda, SAŽP
(veľkosť súboru 4 MB)

Sekretariát POD alebo čo sa skrýva za číslami / Ivona Cimermanová, SAŽPP
(veľkosť súboru 1,6 MB)

Obnova hmotného a duchovného prostredia dediny / Anna Kršáková, SPOD
(veľkosť súboru 7,8 MB)

Obnova hmotného a duchovného prostredia dediny /  Michal Šarafín, Fakulta architektúry STU Bratislava, SPOD
(veľkosť súboru 15,3 MB)

Príklady dobrej praxe z regiónov

Alena Ciglanová, obec Prenčov, Mikroregión Južné Sitno (okres Banská Štiavnica)
(veľkosť súboru 1,2 MB)

Dušan Demčák, obec Zlatá Baňa (okres Prešov)
(veľkosť súboru 6,1 MB)

Helena Valentová, obec Jur nad Hronom, Združenie vidieckeho turizmu Hron (okres Levice)
(veľkosť súboru 8,4 MB)

Ondrej Jusko, obec Vyšný Klátov (okres Košice-okolie)
(veľkosť súboru 30,6 MB)

BLOK II. SÚŤAŽENIE OBCÍ V EURÓPSKOM KONTEXTE

Príspevky z konferencie

Genéza súťaže Dedina roka na Slovensku a jej európske súvislosti / Ivona Cimermanová, SAŽP
(veľkosť súboru 5,4 MB)

Čo nám dala a čo „vzala“ účasť a ocenenie v súťaži

Viliam Cíbik, obec Pruské (okres Ilava)

Mária Dufincová, obec Pavlovce nad Uhom (okres Michalovce)
(veľkosť súboru 10,5 MB)

Ako súťažia obce u susedov / Miroslava Tichá, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
(veľkosť súboru 3,3 MB)

Vyhlásenie výsledkov 7. ročníka súťaže Dedina roka 2013 / Martin Lakanda, SAŽP
(veľkosť súboru 5,2 MB)

Fotogaléria z konferencie: