15 rokov POD

Home / 15 rokov POD

Program obnovy dediny (POD) je známym, ale hlavne obľúbeným a úspešným nástrojom rozvoja vidieka v štátoch vyspelej Európy a jeho hlavným cieľom je udržať človeka na vidieku. Od roku 1998 funguje aj na Slovensku a v roku 2012 si pripomenul svoje 15 ročné narodeniny.

Ako správny pubertiak už čo-to preskákal, má za sebou nejaké skúsenosti, aj výsledky. Nahliadnime spoločne za kulisu POD…

program obnovy dediny

Čo všetko sa urobilo z Programu obnovy dediny?

Zaujímavosti Programu

Prehľady o pridelených dotáciách

Príkladné a inšpiračné projekty

Výstava 15 rokov Programu obnovy dediny na Slovensku

Brožúrka 15 rokov Programu obnovy dediny na Slovensku

Vyvrcholením 15. výročia POD bola konferencia 15 rokov Programu obnovy dediny, ktorá sa uskutočnila 18. septembra 2013 v Banskej Bystrici:

Reportáž z konferencie 15 rokov POD na Slovensku