Zoznam podporených žiadateľov POD 2021

Home / Zoznam podporených žiadateľov POD 2021
Názov žiadateľa Názov projektu Okresy Výška dotácie (EUR) Rozhodnutie
 1 Obec Bačkovík Údržba trávnatých porastov v obci Bačkovík okres Košice – okolie 5.000,00  ROZHODNUTIE
 2 Obec Badín Revitalizácia verejných plôch v obci Badín okres Banská Bystrica 4.723,40  ROZHODNUTIE
 3 Obec Bartošova Lehôtka Zvýšenie zhodnocovania BRO obce Bartošova Lehôtka okres Žiar nad Hronom 5.000,00  ROZHODNUTIE
 4 Obec Beňuš Náučná lokalita “odpady” v obci Beňuš okres Brezno 5.000,00  ROZHODNUTIE
 5 Obec Bíňa Sadovnícke úpravy v obci Bíňa okres Nové Zámky 5.000,00  ROZHODNUTIE
 6 Obec Bohúňovo Obnova obecnej studne okres Rožňava 2.969,70  ROZHODNUTIE
 7 Obec Bojná Revitalizácia verejného priestoru – socha sv. Jána okres Topoľčany 5.000,00  ROZHODNUTIE
 8 Obec Boľkovce Oplotenie a výsadba verejnej zelene okres Lučenec 4.062,20  ROZHODNUTIE
 9 Obec Brehy Ošetrenie stromov v obci Brehy okres Žarnovica 4.009,00  ROZHODNUTIE
 10 Obec Budikovany Obnova a výmena nefunkčných priepustov v obci okres Rimavská Sobota 4.807,09  ROZHODNUTIE
 11 Obec Budmerice Bližšie k prírode okres Pezinok 3.951,81  ROZHODNUTIE
 12 Obec Buglovce Revitalizácia verejného priestranstva Buglovce okres Levoča 5.000,00  ROZHODNUTIE
 13 Obec Buzica Náučný park v ZŠ Buzica okres Košice – okolie 4.750,00  ROZHODNUTIE
 14 Obec Bzenica Revitalizácia verejnej zelene, Bzenica okres Žiar nad Hronom 5.000,00  ROZHODNUTIE
 15 Obec Bzince pod Javorinou Založenie obecného ovocného sadu okres Nové Mesto nad Váhom 4.899,72  ROZHODNUTIE
 16 Obec Cífer Zelená infraštruktúra v zastavanom území- Cífer okres Trnava 4.984,65  ROZHODNUTIE
 17 Obec Čachtice Náučný chodník v obci Čachtice. okres Nové Mesto nad Váhom 5.000,00  ROZHODNUTIE
 18 Obec Čičava Sadové úpravy verejných priestranstiev okres Vranov nad Topľou 5.000,00  ROZHODNUTIE
 19 Obec Čierne Pole Adaptačné opatrenia v obci Čierne Pole okres Michalovce 4.900,66  ROZHODNUTIE
 20 Obec Čukalovce Výmena zádržnej nádoby na vodu okres Snina 2.565,00  ROZHODNUTIE
 21 Obec Demandice Projekt obnovy zelene obce Demandice II. okres Levice 5.000,00  ROZHODNUTIE
 22 Obec Detvianska Huta Oddychová zóna v areáli školy v Detvianskej Hute okres Detva 5.000,00  ROZHODNUTIE
 23 Obec Dlhá nad Váhom Vetrolamy v obci Dlhá nad Váhom okres Šaľa 3.799,99  ROZHODNUTIE
 24 Obec Dolná Seč Zeleň pre všetkých okres Levice 4.750,00  ROZHODNUTIE
 25 Obec Dolné Obdokovce Zvýšenie podielu zelene v zastavanom území obce okres Nitra 4.750,00  ROZHODNUTIE
 26 Obec Domadice Revitalizácia zelene a verejných priestranstiev okres Levice 4.982,75  ROZHODNUTIE
 27 Obec Domaňovce Revitalizácia verejných priestranstiev III. etapa okres Levoča 5.000,00  ROZHODNUTIE
 28 Obec Dravce REKONŠTRUKCIA VODNÉHO PRIEPUSTU V OBCI DRAVCE okres Levoča 4.749,84  ROZHODNUTIE
 29 Obec Drážovce Nákup kompostérov, drviča, krovinorezu okres Krupina 3.635,94  ROZHODNUTIE
 30 Obec Dubodiel Budovanie zeleného námestia okres Trenčín 4.693,95  ROZHODNUTIE
 31 Obec Dúbravy Dúbravy okres Detva 5.000,00  ROZHODNUTIE
 32 Obec Fintice Obnova obecnej studne okres Prešov 1.510,50  ROZHODNUTIE
 33 Obec Gajary Výsadba zelene a osadenie vegetačnej dlažby okres Malacky 5.000,00  ROZHODNUTIE
 34 Obec Golianovo Zvýšme environmentálne povedomie okres Nitra 5.000,00  ROZHODNUTIE
 35 Obec Habura Zeleň pred OcÚ Habura s vodným prvkom okres Medzilaborce 5.000,00  ROZHODNUTIE
 36 Obec Herľany Vytvorenie dažďovej záhrady pri obecnom úrade okres Košice – okolie 5.000,00  ROZHODNUTIE
 37 Obec Hermanovce nad Topľou Podpora triedenia odpadov v obci Hermanovce n. T. okres Vranov nad Topľou 4.970,02  ROZHODNUTIE
 38 Obec Honce Revitalizácia zelene v centrálnej časti obce okres Rožňava 4.945,98  ROZHODNUTIE
 39 Obec Horňa Vytvorenie oddychovej zóny pri obecnom cintoríne okres Sobrance 5.000,00  ROZHODNUTIE
 40 Obec Horné Semerovce Obecné kompostovisko okres Levice 5.000,00  ROZHODNUTIE
 41 Obec Hosťovce Zelená infraštruktúra v Hosťovciach okres Zlaté Moravce 5.000,00  ROZHODNUTIE
 42 Obec Hostovice Zabezpečenie prístupu k vode – studňa okres Snina 4.750,00  ROZHODNUTIE
 43 Obec Hronské Kľačany Trhové miesto okres Levice 5.000,00  ROZHODNUTIE
 44 Obec Hrubý Šúr Zlepšenie odpadového hospodárstva v obci Hrubý Šúr okres Senec 4.001,78  ROZHODNUTIE
 45 Obec Hudcovce Úprava okolia vstupu na cintorín okres Humenné 5.000,00  ROZHODNUTIE
 46 Obec Chotča Revitalizácia areálu školy okres Stropkov 5.000,00  ROZHODNUTIE
 47 Obec Ilija Údržba drevín a osvetlenie chodníka v obci Ilija okres Banská Štiavnica 4.985,60 ROZHODNUTIE
 48 Obec Jabloňovce Ošetrenie stromov v areáli obecného cintorína okres Levice 4.655,00 ROZHODNUTIE
 49 Obec Jamník Revitalizácia verejných priestranstiev okres Spišská Nová Ves 5.000,00 ROZHODNUTIE 
 50 Obec Jarok Obnova zelenej infraštruktúry v obci Jarok okres Nitra 5.000,00 ROZHODNUTIE 
 51 Obec Jasenie Malá kompostáreň obce Jasenie okres Brezno 4.750,00 ROZHODNUTIE 
 52 Obec Jastrabá Zvýšenie zhodnocovania BRO v obci Jastrabá okres Žiar nad Hronom 5.000,00 ROZHODNUTIE
 53 Obec Jesenské ZADRŽOVANIE A VYUŽITIE DAŽĎOVEJ VODY_JESENSKÉ okres Levice 5.000,00 ROZHODNUTIE 
 54 Obec Kajal Revitalizácia verejného priestranstva v obci Kajal okres Galanta 4.870,56 ROZHODNUTIE 
 55 Obec Kamenica Obnova vidieckeho dvora Centra tradičnej kultúry okres Sabinov 1.990,72 ROZHODNUTIE 
 56 Obec Kamenná Poruba Zelenšie obecné námestie a Koniarka okres Žilina 5.000,00 ROZHODNUTIE
 57 Obec Kátlovce Zážitková zóna “Rybníček” okres Trnava 5.000,00 ROZHODNUTIE
 58 Obec Kladzany Výstavba modrozelenej infraštruktúry okres Vranov nad Topľou 5.000,00 ROZHODNUTIE
 59 Obec Klasov Výsadba listnatých drevín okres Nitra 5.000,00 ROZHODNUTIE
 60 Obec Kláštor pod Znievom Ošetrovanie Aleje biskupa Jozefa Klucha okres Martin 4.750,00 ROZHODNUTIE 
 61 Obec Klenovec Vytvorenie pamätnej izby rodákov obce Klenovec okres Rimavská Sobota 4.466,52 ROZHODNUTIE 
 62 Obec Klokočov Zlepšenie podmienok nakladania s BIO odpadom okres Čadca 3.743,81 ROZHODNUTIE 
 63 Obec Kluknava API domček – spoznajme život a význam včiel okres Gelnica 5.000,00 ROZHODNUTIE 
 64 Obec Kochanovce Revitalizácia zelene pred obecným úradom II. etapa okres Bardejov 5.000,00 ROZHODNUTIE
 65 Obec Kokošovce Revitalizácia priestranstva pred Obecným úradom okres Prešov 3.434,81 ROZHODNUTIE
 66 Obec Kolíňany Ukážková vidiecka záhrada pri Ľudovom dome okres Nitra 4.750,00 ROZHODNUTIE
 67 Obec Korytárky Revitalizácia a rekonštrukcia vstupu na cintorín okres Detva 5.000,00 ROZHODNUTIE 
 68 Obec Kosorín Doplnenie a revitalizácia zelenej infraštruktúry okres Žiar nad Hronom 5.000,00 ROZHODNUTIE 
 69 Obec Košolná Výsadba vetrolamu okres Trnava 5.000,00 ROZHODNUTIE 
 70 Obec Kotrčiná Lúčka Revitalizácia verejných priestranstiev K. Lúčka okres Žilina 5.000,00 ROZHODNUTIE 
 71 Obec Krivá Revitalizácia parku v obci Krivá okres Dolný Kubín 5.000,00 ROZHODNUTIE 
 72 Obec Krtovce Lepšie envirovzdelávanie v Krtovciach okres Topoľčany 3.436,53 ROZHODNUTIE 
 73 Obec Kurimany Revitalizácia verejného priestranstva v obci okres Levoča 5.000,00 ROZHODNUTIE 
 74 Obec Lackov Úprava studne s oddychovým miestom okres Krupina 5.000,00 ROZHODNUTIE 
 75 Obec Lackovce Výsadba oddychovej zóny a verejného priestranstva okres Humenné 5.000,00 ROZHODNUTIE 
 76 Obec Ladce Obnova lipovej aleje v Obci Ladce okres Ilava 4.257,72 ROZHODNUTIE 
 77 Obec Ladzany Zlepšenie zhodnocovania biologického odpadu okres Krupina 4.370,00 ROZHODNUTIE 
 78 Obec Lastovce Revitalizácia verejných priestranstiev Lastovce okres Trebišov 5.000,00 ROZHODNUTIE 
 79 Obec Látky Revitalizácia okolia obecného úradu – 2. Etapa okres Detva 5.000,00 ROZHODNUTIE 
 80 Obec Legnava Revitalizácia obce Legnava okres Stará Ľubovňa 3.876,95 ROZHODNUTIE 
 81 Obec Lenka Protipovodňové opatrenia v obci a výsadba zelene. okres Rimavská Sobota 5.000,00 ROZHODNUTIE
 82 Obec Liptovská Teplička Modernizácia múzea okres Poprad 4.370,00 ROZHODNUTIE
 83 Obec Lontov Obecný park Lontov okres Levice 5.000,00 ROZHODNUTIE 
 84 Obec Lubina Revitalizácia verejného priestranstva v Lubine okres Nové Mesto nad Váhom 5.000,00 ROZHODNUTIE 
 85 Obec Lúčky Rozkvitnuté záhony okolo Domu nádeje v Lúčkach okres Ružomberok 4.750,00 ROZHODNUTIE 
 86 Obec Lúky Oddychová zóna obce Lúky- časť. 2 okres Púchov 5.000,00 ROZHODNUTIE 
 87 Obec Malá nad Hronom Výsadba zelene v obci Malá nad Hronom okres Nové Zámky 5.000,00 ROZHODNUTIE
 88 Obec Malé Chyndice Výsadba na pamiatku obetiam COVIDU a obnova centra okres Nitra 5.000,00 ROZHODNUTIE
 89 Obec Malé Ozorovce Zelená infraštruktúra – Malé Ozorovce okres Trebišov 5.000,00 ROZHODNUTIE
 90 Obec Matovce Revitalizácia oddychového priestoru pre všetkých okres Svidník 5.000,00 ROZHODNUTIE
 91 Obec Miklušovce Kvitnúca dedina okres Prešov 4.465,00 ROZHODNUTIE
 92 Obec Mikušovce Oddychová zóna v obci Mikušovce – II. etapa okres Lučenec 5.000,00 ROZHODNUTIE
 93 Obec Miňovce Revitalizácia obce – Park Miňovce okres Stropkov 5.000,00 ROZHODNUTIE
 94 Obec Mojmírovce Komunitná záhrada – jedlá záhrada okres Nitra 3.479,52  ROZHODNUTIE
 95 Obec Mokrance Oddychová zóna so záhonmi a dažďovou záhradou okres Košice – okolie 5.000,00  ROZHODNUTIE
 96 Obec Mužla Realizácia okrasnej a úžitkovej záhrady okres Nové Zámky 5.000,00  ROZHODNUTIE
 97 Obec Nitrianska Blatnica Zelená zeleni v Nitrianskej Blatnici okres Topoľčany 4.863,90  ROZHODNUTIE
 98 Obec Nižná Myšľa Oddychová zóna v obci Nižná Myšľa okres Košice – okolie 5.000,00  ROZHODNUTIE
 99 Obec Nižný Slavkov Malá obecná kompostáreň okres Sabinov 5.000,00  ROZHODNUTIE
 100 Obec Nová Ves nad Žitavou Zelená pre budúcnosť okres Nitra 5.000,00  ROZHODNUTIE
 101 Obec Nový Ruskov Zelená pre budúcnosť okres Trebišov 3.910,20  ROZHODNUTIE
 102 Obec Obeckov Oddychová zóna Obeckov okres Veľký Krtíš 5.000,00  ROZHODNUTIE
 103 Obec Odorín Vybudovanie oddychovej zóny v centre obce Odorín okres Spišská Nová Ves 5.000,00  ROZHODNUTIE
 104 Obec Ochodnica Zvyšujeme kvalitu životného prostredia okres Kysucké Nové Mesto 5.000,00  ROZHODNUTIE
 105 Obec Omšenie Podpora triedenia odpadu v obci Omšenie okres Trenčín 4.364,30  ROZHODNUTIE
 106 Obec Ostratice Odborné ošetrenie dospelých stromov v obci okres Partizánske 4.845,00  ROZHODNUTIE
 107 Obec Panické Dravce Odpadové hospodárstvo v obci Panické Dravce okres Lučenec 5.000,00  ROZHODNUTIE
 108 Obec Paňovce Záhrada, ktorá učí okres Košice – okolie 4.743,23  ROZHODNUTIE
 109 Obec Párnica Park v obci Párnica okres Dolný Kubín 5.000,00  ROZHODNUTIE
 110 Obec Pavlovce nad Uhom Vybudovanie dažďovej záhrady a podzemnej nádrže okres Michalovce 4.750,00  ROZHODNUTIE
 111 Obec Pažiť Oddychová zóna pre občanov obce Pažiť okres Partizánske 5.000,00  ROZHODNUTIE
 112 Obec Pinciná Zachovajme si dedičstvo našich predkov okres Lučenec 4.978,00  ROZHODNUTIE
 113 Obec Pitelová Zvýšenie zhodnocovania BRO v obci Pitelová okres Žiar nad Hronom 5.000,00  ROZHODNUTIE
 114 Obec Pobedim Pôvodná zeleň na oddychovú zónu v Pobedime okres Nové Mesto nad Váhom 5.000,00  ROZHODNUTIE
 115 Obec Podkylava Oprava oplotenia vodojemu a prameniska okres Myjava 3.456,78  ROZHODNUTIE
 116 Obec Podrečany Obnova zelene okres Lučenec 4.731,47  ROZHODNUTIE
 117 Obec Pochabany Zelená infraštruktúra mimo zastavaného územia okres Bánovce nad Bebravou 4.545,18  ROZHODNUTIE
 118 Obec Poloma Malá obecná kompostáreň okres Sabinov 5.000,00  ROZHODNUTIE
 119 Obec Povrazník Skvalitnenie systému zberu triedeného odpadu okres Banská Bystrica 5.000,00  ROZHODNUTIE
 120 Obec Pravenec Lepší oddych v Pravenci – revitalizácia parku okres Prievidza 5.000,00  ROZHODNUTIE
 121 Obec Pribiš Nakladanie s BIO odpadom v obci Pribiš okres Dolný Kubín 3.793,11  ROZHODNUTIE
 122 Obec Pukanec Revitalizácia priestorov pred sobášnou sieňou okres Levice 5.000,00  ROZHODNUTIE
 123 Obec Radoma Radoma-Krížová cesta okres Svidník 5.000,00  ROZHODNUTIE
 124 Obec Radošovce Zelený park – Radošovce okres Skalica 5.000,00  ROZHODNUTIE
 125 Obec Radvaň nad Laborcom Revitalizácia verejného priestranstva za Poštou okres Medzilaborce 5.000,00  ROZHODNUTIE
 126 Obec Rakša Oddychová záhrada pod Opáškom okres Turčianske Teplice 3.503,60  ROZHODNUTIE
 127 Obec Raslavice Zlepšenie mikroklímy v oddychovej zóne okres Bardejov 5.000,00  ROZHODNUTIE
 128 Obec Repejov Revitalizácia zelene pred OcÚ Repejov – Etapa 2 okres Medzilaborce 5.000,00  ROZHODNUTIE
 129 Obec Rohov Výsadba remízok a alejí v obci Rohov okres Senica 4.472,60  ROZHODNUTIE
 130 Obec Rovňany Komunitná včelnica v obci Rovňany okres Poltár 4.303,02  ROZHODNUTIE
 131 Obec Rudno Oáza oddychu v centre obce okres Turčianske Teplice 5.000,00  ROZHODNUTIE
 132 Obec Ruská Poruba Revitalizácia verejného priestranstva okres Humenné 5.000,00  ROZHODNUTIE
 133 Obec Sap Ružová záhrada pri kaplnke okres Dunajská Streda 5.000,00  ROZHODNUTIE
 134 Obec Sedliacka Dubová Revitalizácia oddychovej zóny okres Dolný Kubín 5.000,00  ROZHODNUTIE
 135 Obec Sekule Zelená oáza okres Senica 4.256,00  ROZHODNUTIE
 136 Obec Semerovo Zeleň v Semerove okres Nové Zámky 5.000,00  ROZHODNUTIE
 137 Obec Seňa Úprava verejného priestranstva pri kultúrnom dome okres Košice – okolie 5.000,00  ROZHODNUTIE
 138 Obec Skýcov Revitalizácia námestia obce Skýcov okres Zlaté Moravce 5.000,00  ROZHODNUTIE
 139 Obec Slopná Zelená infraštruktúra v obci Slopná, – 2. ETAPA okres Považská Bystrica 4.625,83  ROZHODNUTIE
 140 Obec Stará Halič Postupne k zlepšeniu životného prostredia v obci okres Lučenec 4.005,20  ROZHODNUTIE
 141 Obec Stebnícka Huta Spevnený prístup a zeleň pri KSB okres Bardejov 5.000,00  ROZHODNUTIE
 142 Obec Stebník Park Andreja Savku okres Bardejov 5.000,00  ROZHODNUTIE
 143 Obec Streda nad Bodrogom Revitalizácia historického parku okres Trebišov 5.000,00  ROZHODNUTIE
 144 Obec Studienka Reštaurovanie starobylých malieb kaplnky Umučenia okres Malacky 4.959,00  ROZHODNUTIE
 145 Obec Stupné Dedinské múzeum v obci Stupné okres Považská Bystrica 5.000,00  ROZHODNUTIE
 146 Obec Súľov – Hradná Doplňujúci zdroj vody pre obecný vodovod okres Bytča 5.000,00  ROZHODNUTIE
 147 Obec Svätý Anton Zeleň a tradičná architektúra v Svätom Antone okres Banská Štiavnica 5.000,00  ROZHODNUTIE
 148 Obec Svätý Peter Sadovnícke úpravy v obci Svätý Peter okres Komárno 5.000,00  ROZHODNUTIE
 149 Obec Svetlice Úprava svahu pri Dome smútku v obci Svetlice okres Medzilaborce 5.000,00  ROZHODNUTIE
 150 Obec Svinica Vybudovanie oddychovej zóny s dažďovou záhradou okres Košice – okolie 5.000,00  ROZHODNUTIE
 151 Obec Svodín Výsadba zelene v obci Svodín okres Nové Zámky 4.712,19  ROZHODNUTIE
 152 Obec Šelpice Obnova zelenej zóny pri bytovke II. etapa okres Trnava 5.000,00  ROZHODNUTIE
 153 Obec Šišov Oddychová zóna v obecnom parku okres Bánovce nad Bebravou 4.137,25  ROZHODNUTIE
 154 Obec Špania Dolina DOM REMESIEL zachovanie tradícií okres Banská Bystrica 5.000,00  ROZHODNUTIE
 155 Obec Šterusy Obnova priestranstva a súsošia sv. Cyrila a Metoda okres Piešťany 4.519,62  ROZHODNUTIE
 156 Obec Štiavnické Bane Interaktívny 3D model Štiavnického stratovulkánu okres Banská Štiavnica 5.000,00  ROZHODNUTIE
 157 Obec Tehla Revitalizácia parčíka v obci Tehla okres Levice 5.000,00  ROZHODNUTIE
 158 Obec Tesáre Cestou k vode okres Topoľčany 5.000,00  ROZHODNUTIE
 159 Obec Tibava Oplotenie kompostoviska Tibava okres Sobrance 4.611,74  ROZHODNUTIE
 160 Obec Tichý Potok Podpora separovaného zberu odpadu okres Sabinov 3.116,00  ROZHODNUTIE
 161 Obec Tomášikovo Rekonštrukcia vodohospodárskej infraštruktúry okres Galanta 4.079,69  ROZHODNUTIE
 162 Obec Trenč Stavebné úpravy studní okres Lučenec 4.655,26  ROZHODNUTIE
 163 Obec Trhová Hradská Recykluj a kompostuj okres Dunajská Streda 3.947,44  ROZHODNUTIE
 164 Obec Trnava pri Laborci Uloženie a zber BRO v obci Trnava pri Laborci okres Michalovce 5.000,00  ROZHODNUTIE
 165 Obec Turčianske Jaseno Odpadové hospodárstvo – Turčianske Jasenovo okres Martin 5.000,00  ROZHODNUTIE
 166 Obec Tušice Oplotenie kompostoviska Tušice okres Michalovce 5.000,00  ROZHODNUTIE
 167 Obec Tušická Nová Ves Revitalizácia odpočinkovej plochy Tušická Nová Ves okres Michalovce 5.000,00  ROZHODNUTIE
 168 Obec Uzovský Šalgov Revitalizácia parku a verejných priestranstiev okres Sabinov 5.000,00  ROZHODNUTIE
 169 Obec Valaská Belá Oddychová zóna s prvkami detského ihriska. okres Prievidza 4.348,15  ROZHODNUTIE
 170 Obec Vavrečka Zhodnocovanie BRO odpadu obce Vavrečka okres Námestovo 5.000,00  ROZHODNUTIE
 171 Obec Veľké Blahovo Revitalizácia priestranstva na okolí kaplnky okres Dunajská Streda 5.000,00  ROZHODNUTIE
 172 Obec Veľké Kozmálovce Návrh zelene v centre obce Veľké Kozmálovce okres Levice 4.747,53  ROZHODNUTIE
 173 Obec Veľké Ripňany Spoznávajme prírodu okres Topoľčany 5.000,00  ROZHODNUTIE
 174 Obec Veľký Lapáš Pestovateľský park v ZŠ Veľký Lapáš okres Nitra 4.750,00  ROZHODNUTIE
 175 Obec Veľký Slavkov Revitalizácia centrálnej zóny obce okres Poprad 5.000,00  ROZHODNUTIE
 176 Obec Veľký Slivník Obecný park – Mirabelka okres Prešov 5.000,00  ROZHODNUTIE
 177 Obec Vinodol Výsadba zelene v pri miestnom rybníku vo Vinodole okres Nitra 5.000,00  ROZHODNUTIE
 178 Obec Víťazovce Rekonštrukcia starej zvonice okres Humenné 5.000,00  ROZHODNUTIE
 179 Obec Vlčany Rekonštrukcia vodárne a okolia artézskej studne okres Šaľa 5.000,00  ROZHODNUTIE
 180 Obec Vrbová nad Váhom ENVIROPARK Vrbová nad Váhom okres Komárno 5.000,00  ROZHODNUTIE
 181 Obec Vyšná Hutka EXTERIÉROVÉ FITNESS CENTRUM V OBCI VYŠNÁ HUTKA okres Košice – okolie 5.000,00  ROZHODNUTIE
 182 Obec Vyšné Ružbachy Alej stromov a kvetov na Novej ulici okres Stará Ľubovňa 4.750,00  ROZHODNUTIE
 183 Obec Zábiedovo Detská polícia – nová generácia okres Tvrdošín 4.940,00  ROZHODNUTIE
 184 Obec Závadka Revitalizácia obce – Školská dažďová záhrada okres Michalovce 4.730,62  ROZHODNUTIE
 185 Obec Zemplínska Teplica Revitalizácia sadových úprav okres Trebišov 5.000,00  ROZHODNUTIE
 186 Obec Zvolenská Slatina Tisíc kvetov a sto stromov pre Zvolenskú Slatinu okres Zvolen 5.000,00  ROZHODNUTIE
 187 Obec Zvončín História ako základ budúcnosti okres Trnava 4.750,00  ROZHODNUTIE
 188 Regionálne združenie Javor Api domček v regióne Javor okres Lučenec 7.481,74  ROZHODNUTIE
 189 Združenie obcí – mikroregión BOŠÁČKA Obnova Múzea Bošáckej doliny okres Nové Mesto nad Váhom 8.000,00  ROZHODNUTIE