Zoznam podporených žiadateľov POD 2021

Home / Zoznam podporených žiadateľov POD 2021

Zoznam podporených žiadateľov Programu obnovy dediny 2021

Číslo zmluvy /
rok
ID žiadosti /2021 Žiadateľ IČO Okres Účel dotácie
(Názov projektu)
Činnosť Výška
dotácie
v EUR
Suma vo
výške
min. 5%
nákladov
z iných
zdrojov
1/POD -806/ 2021 5258 Obec Bačkovík 00323934 okres Košice – okolie Údržba trávnatých porastov v obci Bačkovík POD1
(odpad)
5 000,00 263,16
2/POD -601/ 2021 5104 Obec Badín 00313262 okres Banská Bystrica Revitalizácia verejných plôch v obci Badín POD2 4 723,40 248,60
3/POD -613/ 2021 5656 Obec Bartošova Lehôtka 00320528 okres Žiar nad Hronom Zvýšenie zhodnocovania BRO obce Bartošova Lehôtka POD1
(odpad)
5 000,00 263,16
4/POD -603/ 2021 5537 Obec Beňuš 00313289 okres Brezno Náučná lokalita “odpady” v obci Beňuš POD3 5 000,00 263,16
5/POD -404/ 2021 5543 Obec Bíňa 00308803 okres Nové Zámky Sadovnícke úpravy v obci Bíňa POD2 5 000,00 263,16
6/POD -808/ 2021 5413 Obec Bohúňovo 00328111 okres Rožňava Obnova obecnej studne POD1
(voda)
2 969,70 156,30
7/POD -406/ 2021 4842 Obec Bojná 00310239 okres Topoľčany Revitalizácia verejného priestoru – socha sv. Jána POD2 5 000,00 263,16
8/POD -606/ 2021 5613 Obec Boľkovce 00315966 okres Lučenec Oplotenie a výsadba verejnej zelene POD2 4 062,20 213,80
9/POD -612/ 2021 5685 Obec Brehy 35659599 okres Žarnovica Ošetrenie stromov v obci Brehy POD2 4 009,00 211,00
10/POD -609/ 2021 5234 Obec Budikovany 00649961 okres Rimavská Sobota Obnova a výmena nefunkčných priepustov v obci POD1
(voda)
4 807,09 253,00
11/POD -107/ 2021 5289 Obec Budmerice 00304697 okres Pezinok Bližšie k prírode POD3 3 951,81 207,99
12/POD -703/ 2021 5387 Obec Buglovce 00328987 okres Levoča Revitalizácia verejného priestranstva Buglovce POD2 5 000,00 263,16
13/POD -806/ 2021 5262 Obec Buzica 00324035 okres Košice – okolie Náučný park v ZŠ Buzica POD3 4 750,00 250,00
14/POD -613/ 2021 5284 Obec Bzenica 00320552 okres Žiar nad Hronom Revitalizácia verejnej zelene, Bzenica POD2 5 000,00 263,16
15/POD -304/ 2021 5562 Obec Bzince pod Javorinou 00311456 okres Nové Mesto nad Váhom Založenie obecného ovocného sadu POD2 4 899,72 257,88
16/POD -207/ 2021 5695 Obec Cífer 00312347 okres Trnava Zelená infraštruktúra v zastavanom území- Cífer POD2 4 984,65 262,35
17/POD -304/ 2021 5674 Obec Čachtice 00311464 okres Nové Mesto nad Váhom Náučný chodník v obci Čachtice. POD3 5 000,00 263,16
18/POD -713/ 2021 5498 Obec Čičava 00332305 okres Vranov nad Topľou Sadové úpravy verejných priestranstiev POD2 5 000,00 263,16
19/POD -807/ 2021 5441 Obec Čierne Pole 00331473 okres Michalovce Adaptačné opatrenia v obci Čierne Pole POD2 4 900,66 257,93
20/POD -709/ 2021 5568 Obec Čukalovce 00322903 okres Snina Výmena zádržnej nádoby na vodu POD1
(voda)
2 565,00 135,00
21/POD -402/ 2021 5619 Obec Demandice 00306878 okres Levice Projekt obnovy zelene obce Demandice II. POD2 5 000,00 263,16
22/POD -604/ 2021 5462 Obec Detvianska Huta 00319813 okres Detva Oddychová zóna v areáli školy v Detvianskej Hute POD2 5 000,00 263,16
23/POD -405/ 2021 5588 Obec Dlhá nad Váhom 00305901 okres Šaľa Vetrolamy v obci Dlhá nad Váhom POD2 3 799,99 200,00
24/POD -402/ 2021 5631 Obec Dolná Seč 00306894 okres Levice Zeleň pre všetkých POD2 4 750,00 250,00
25/POD -403/ 2021 5590 Obec Dolné Obdokovce 00307891 okres Nitra Zvýšenie podielu zelene v zastavanom území obce POD2 4 750,00 250,00
26/POD -402/ 2021 5509 Obec Domadice 00587516 okres Levice Revitalizácia zelene a verejných priestranstiev POD2 4 982,75 262,25
27/POD -703/ 2021 5287 Obec Domaňovce 00329037 okres Levoča Revitalizácia verejných priestranstiev III. etapa POD2 5 000,00 263,16
28/POD -703/ 2021 5640 Obec Dravce 00329045 okres Levoča REKONŠTRUKCIA VODNÉHO PRIEPUSTU V OBCI DRAVCE POD1
(voda)
4 749,84 249,99
29/POD -605/ 2021 5098 Obec Drážovce 00649295 okres Krupina Nákup kompostérov, drviča, krovinorezu POD1
(odpad)
3 635,94 191,37
30/POD -309/ 2021 5650 Obec Dubodiel 00311537 okres Trenčín Budovanie zeleného námestia POD2 4 693,95 247,05
31/POD -604/ 2021 5594 Obec Dúbravy 00319899 okres Detva Dúbravy POD2 5 000,00 263,16
32/POD -707/ 2021 5601 Obec Fintice 00327018 okres Prešov Obnova obecnej studne POD1
(voda)
1 510,50 79,50
33/POD -106/ 2021 4927 Obec Gajary 00304743 okres Malacky Výsadba zelene a osadenie vegetačnej dlažby POD2 5 000,00 263,16
34/POD -403/ 2021 5464 Obec Golianovo 00307939 okres Nitra Zvýšme environmentálne povedomie POD3 5 000,00 263,16
35/POD -705/ 2021 5161 Obec Habura 00322954 okres Medzilaborce Zeleň pred OcÚ Habura s vodným prvkom POD2 5 000,00 263,16
36/POD -806/ 2021 5219 Obec Herľany 00324183 okres Košice – okolie Vytvorenie dažďovej záhrady pri obecnom úrade POD2 5 000,00 263,16
37/POD -713/ 2021 5507 Obec Hermanovce nad Topľou 00332402 okres Vranov nad Topľou Podpora triedenia odpadov v obci Hermanovce n. T. POD1
(odpad)
4 970,02 261,58
38/POD -808/ 2021 5300 Obec Honce 00328286 okres Rožňava Revitalizácia zelene v centrálnej časti obce POD2 4 945,98 260,31
39/POD -809/ 2021 5121 Obec Horňa 00325180 okres Sobrance Vytvorenie oddychovej zóny pri obecnom cintoríne POD2 5 000,00 263,16
40/POD -402/ 2021 5204 Obec Horné Semerovce 00306991 okres Levice Obecné kompostovisko POD1
(odpad)
5 000,00 263,16
41/POD -407/ 2021 5376 Obec Hosťovce 00308005 okres Zlaté Moravce Zelená infraštruktúra v Hosťovciach POD2 5 000,00 263,16
42/POD -709/ 2021 5491 Obec Hostovice 00322971 okres Snina Zabezpečenie prístupu k vode – studňa POD1
(voda)
4 750,00 250,00
43/POD -402/ 2021 5356 Obec Hronské Kľačany 00307050 okres Levice Trhové miesto POD2 5 000,00 263,16
44/POD -108/ 2021 5512 Obec Hrubý Šúr 00305987 okres Senec Zlepšenie odpadového hospodárstva v obci Hrubý Šúr POD1
(odpad)
4 001,78 210,62
45/POD -702/ 2021 5609 Obec Hudcovce 00323012 okres Humenné Úprava okolia vstupu na cintorín POD2 5 000,00 263,16
46/POD -711/ 2021 5693 Obec Chotča 00330507 okres Stropkov Revitalizácia areálu školy POD2 5 000,00 263,16
47/POD -602/ 2021 5458 Obec Ilija 00320692 okres Banská Štiavnica Údržba drevín a osvetlenie chodníka v obci Ilija POD2 4 985,60 262,40
48/POD -402/ 2021 4921 Obec Jabloňovce 00800317 okres Levice Ošetrenie stromov v areáli obecného cintorína POD2 4 655,00 245,00
49/POD -810/ 2021 5375 Obec Jamník 00329215 okres Spišská Nová Ves Revitalizácia verejných priestranstiev POD2 5 000,00 263,16
50/POD -403/ 2021 5455 Obec Jarok 00308056 okres Nitra Obnova zelenej infraštruktúry v obci Jarok POD2 5 000,00 263,16
51/POD -603/ 2021 5250 Obec Jasenie 00313521 okres Brezno Malá kompostáreň obce Jasenie POD1
(odpad)
4 750,00 250,00
52/POD -613/ 2021 4982 Obec Jastrabá 00320714 okres Žiar nad Hronom Zvýšenie zhodnocovania BRO v obci Jastrabá POD1
(odpad)
5 000,00 263,16
53/POD -402/ 2021 4930 Obec Jesenské 31823998 okres Levice ZADRŽOVANIE A VYUŽITIE DAŽĎOVEJ VODY_JESENSKÉ POD1
(odpad)
5 000,00 263,16
54/POD -202/ 2021 5226 Obec Kajal 00306029 okres Galanta Revitalizácia verejného priestranstva v obci Kajal POD2 4 870,56 256,35
55/POD -708/ 2021 5352 Obec Kamenica 00327221 okres Sabinov Obnova vidieckeho dvora Centra tradičnej kultúry POD3 1 990,72 104,77
56/POD -511/ 2021 5294 Obec Kamenná Poruba 00648906 okres Žilina Zelenšie obecné námestie a Koniarka POD2 5 000,00 263,16
57/POD -207/ 2021 5593 Obec Kátlovce 00312622 okres Trnava Zážitková zóna “Rybníček” POD2 5 000,00 263,16
58/POD -713/ 2021 5259 Obec Kladzany 00332470 okres Vranov nad Topľou Výstavba modrozelenej infraštruktúry POD2 5 000,00 263,16
59/POD -403/ 2021 5530 Obec Klasov 00308102 okres Nitra Výsadba listnatých drevín POD2 5 000,00 263,16
60/POD -506/ 2021 5686 Obec Kláštor pod Znievom 00316733 okres Martin Ošetrovanie Aleje biskupa Jozefa Klucha POD2 4 750,00 250,00
61/POD -609/ 2021 5231 Obec Klenovec 00318850 okres Rimavská Sobota Vytvorenie pamätnej izby rodákov obce Klenovec POD3 4 466,52 235,08
62/POD -502/ 2021 5102 Obec Klokočov 00314048 okres Čadca Zlepšenie podmienok nakladania s BIO odpadom POD1
(odpad)
3 743,81 197,04
63/POD -801/ 2021 5225 Obec Kluknava 00329274 okres Gelnica API domček – spoznajme život a význam včiel POD3 5 000,00 263,16
64/POD -701/ 2021 5598 Obec Kochanovce 00322148 okres Bardejov Revitalizácia zelene pred obecným úradom II. etapa POD2 5 000,00 263,16
65/POD -707/ 2021 5481 Obec Kokošovce 00327271 okres Prešov Revitalizácia priestranstva pred Obecným úradom POD2 3 434,81 180,78
66/POD -403/ 2021 5313 Obec Kolíňany 00308111 okres Nitra Ukážková vidiecka záhrada pri Ľudovom dome POD2 4 750,00 250,00
67/POD -604/ 2021 5546 Obec Korytárky 17066905 okres Detva Revitalizácia a rekonštrukcia vstupu na cintorín POD2 5 000,00 263,16
68/POD -613/ 2021 5661 Obec Kosorín 00320757 okres Žiar nad Hronom Doplnenie a revitalizácia zelenej infraštruktúry POD2 5 000,00 263,16
69/POD -207/ 2021 5522 Obec Košolná 00312673 okres Trnava Výsadba vetrolamu POD2 5 000,00 263,16
70/POD -511/ 2021 5704 Obec Kotrčiná Lúčka 00321397 okres Žilina Revitalizacia verejných pristransiev K. Lúčka POD2 5 000,00 263,16
71/POD -503/ 2021 5238 Obec Krivá 00314587 okres Dolný Kubín Revitalizácia parku v obci Krivá POD2 5 000,00 263,16
72/POD -406/ 2021 5652 Obec Krtovce 00310611 okres Topoľčany Lepšie envirovzdelávanie v Krtovciach POD3 3 436,53 180,87
73/POD -703/ 2021 5122 Obec Kurimany 00329291 okres Levoča Revitalizácia verejného priestranstva v obci POD2 5 000,00 263,16
74/POD -605/ 2021 5417 Obec Lackov 00649228 okres Krupina Úprava studne s oddychovým miestom POD1
(voda)
5 000,00 263,16
75/POD -702/ 2021 5697 Obec Lackovce 37791699 okres Humenné Výsadba oddychovej zóny a verejného priestranstva POD2 5 000,00 263,16
76/POD -302/ 2021 5190 Obec Ladce 00317438 okres Ilava Obnova lipovej aleje v Obci Ladce POD2 4 257,72 224,09
77/POD -605/ 2021 5415 Obec Ladzany 00320072 okres Krupina Zlepšenie zhodnocovania biologického odpadu POD1
(odpad)
4 370,00 230,00
78/POD -811/ 2021 5203 Obec Lastovce 00331678 okres Trebišov Revitalizácia verejných priestranstiev Lastovce POD2 5 000,00 263,16
79/POD -604/ 2021 5201 Obec Látky 00316148 okres Detva Revitalizácia okolia obecného úradu – 2. Etapa POD2 5 000,00 263,16
80/POD -710/ 2021 5511 Obec Legnava 00329991 okres Stará Ľubovňa Revitalizácia obce Legnava POD1
(odpad)
3 876,95 204,05
81/POD -609/ 2021 5061 Obec Lenka 00649601 okres Rimavská Sobota Protipovodňové opatrenia v obci a výsadba zelene. POD2 5 000,00 263,16
82/POD -706/ 2021 5618 Obec Liptovská Teplička 00326330 okres Poprad Modernizácia múzea POD3 4 370,00 230,00
83/POD -402/ 2021 5389 Obec Lontov 00587541 okres Levice Obecný park Lontov POD2 5 000,00 263,16
84/POD -304/ 2021 5414 Obec Lubina 00311731 okres Nové Mesto nad Váhom Revitalizácia verejného priestranstva v Lubine POD2 5 000,00 263,16
85/POD -508/ 2021 5422 Obec Lúčky 00315583 okres Ružomberok Rozkvitnuté záhony okolo Domu nádeje v Lúčkach POD2 4 750,00 250,00
86/POD -308/ 2021 5549 Obec Lúky 00317489 okres Púchov Oddychová zóna obce Lúky- časť. 2 POD2 5 000,00 263,16
87/POD -404/ 2021 5620 Obec Malá nad Hronom 00309079 okres Nové Zámky Výsadba zelene v obci Malá nad Hronom POD2 5 000,00 263,16
88/POD -403/ 2021 5614 Obec Malé Chyndice 00399434 okres Nitra Výsadba na pamiatku obetiam COVIDU a obnova centra POD2 5 000,00 263,16
89/POD -811/ 2021 5557 Obec Malé Ozorovce 00331708 okres Trebišov Zelená infraštruktúra – Malé Ozorovce POD2 5 000,00 263,16
90/POD -712/ 2021 5668 Obec Matovce 00330710 okres Svidník Revitalizácia oddychového priestoru pre všetkých POD2 5 000,00 263,16
91/POD -707/ 2021 4961 Obec Miklušovce 00327468 okres Prešov Kvitnúca dedina POD2 4 465,00 235,00
92/POD -606/ 2021 5365 Obec Mikušovce 17067944 okres Lučenec Oddychová zóna v obci Mikušovce – II. etapa POD2 5 000,00 263,16
93/POD -711/ 2021 4945 Obec Miňovce 00330752 okres Stropkov Revitalizácia obce – Park Miňovce POD2 5 000,00 263,16
94/POD -403/ 2021 5421 Obec Mojmírovce 00308269 okres Nitra Komunitná záhrada – jedlá záhrada POD2 3 479,52 183,13
95/POD -806/ 2021 5253 Obec Mokrance 00690295 okres Košice – okolie Oddychová zóna so záhonmi a dažďovou záhradou POD2 5 000,00 263,16
96/POD -404/ 2021 5535 Obec Mužla 00309125 okres Nové Zámky Realizácia okrasnej a úžitkovej záhrady POD2 5 000,00 263,16
97/POD -406/ 2021 5660 Obec Nitrianska Blatnica 00310824 okres Topoľčany Zelená zeleni v Nitrianskej Blatnici POD2 4 863,90 255,99
98/POD -806/ 2021 5282 Obec Nižná Myšľa 00324493 okres Košice – okolie Oddychová zóna v obci Nižná Myšľa POD2 5 000,00 263,16
99/POD -708/ 2021 5066 Obec Nižný Slavkov 00327514 okres Sabinov Malá obecná kompostáreň POD1
(odpad)
5 000,00 263,16
100/POD -403/ 2021 5191 Obec Nová Ves nad Žitavou 00308331 okres Nitra Zelená pre budúcnosť POD2 5 000,00 263,16
101/POD -811/ 2021 4882 Obec Nový Ruskov 00331791 okres Trebišov Zelená pre budúcnosť POD2 3 910,20 205,80
102/POD -610/ 2021 5097 Obec Obeckov 00648582 okres Veľký Krtíš Oddychová zóna Obeckov POD2 5 000,00 263,16
103/POD -810/ 2021 5526 Obec Odorín 00329428 okres Spišská Nová Ves Vybudovanie oddychovej zóny v centre obce Odorín POD2 5 000,00 263,16
104/POD -504/ 2021 5361 Obec Ochodnica 00314153 okres Kysucké Nové Mesto Zvyšujeme kvalitu životného prostredia POD1
(odpad)
5 000,00 263,16
105/POD -309/ 2021 5690 Obec Omšenie 00311880 okres Trenčín Podpora triedenia odpadu v obci Omšenie POD1
(odpad)
4 364,30 229,70
106/POD -305/ 2021 5637 Obec Ostratice 00310891 okres Partizánske Odborné ošetrenie dospelých stromov v obci POD2 4 845,00 255,00
107/POD -606/ 2021 5088 Obec Panické Dravce 00316296 okres Lučenec Odpadové hospodárstvo v obci Panické Dravce POD1
(odpad)
5 000,00 263,16
108/POD -806/ 2021 5315 Obec Paňovce 00324591 okres Košice – okolie Záhrada, ktorá učí POD2 4 743,23 249,64
109/POD -503/ 2021 5696 Obec Párnica 00314781 okres Dolný Kubín Park v obci Párnica POD2 5 000,00 263,16
110/POD -807/ 2021 5090 Obec Pavlovce nad Uhom 00325589 okres Michalovce Vybudovanie dažďovej záhrady a podzemnej nádrže POD2 4 750,00 250,00
111/POD -305/ 2021 5585 Obec Pažiť 00310913 okres Partizánske Oddychová zóna pre občanov obce Pažiť POD2 5 000,00 263,16
112/POD -606/ 2021 5626 Obec Pinciná 00649023 okres Lučenec Zachovajme si dedičstvo našich predkov POD2 4 978,00 262,00
113/POD -613/ 2021 5345 Obec Pitelová 00320919 okres Žiar nad Hronom Zvýšenie zhodnocovania BRO v obci Pitelová POD1
(odpad)
5 000,00 263,16
114/POD -304/ 2021 5673 Obec Pobedim 00311910 okres Nové Mesto nad Váhom Pôvodná zeleň na oddychovú zónu v Pobedime POD2 5 000,00 263,16
115/POD -303/ 2021 5645 Obec Podkylava 00654639 okres Myjava Oprava oplotenia vodojemu a prameniska POD1
(voda)
3 456,78 181,94
116/POD -606/ 2021 5297 Obec Podrečany 00316326 okres Lučenec Obnova zelene POD2 4 731,47 249,02
117/POD -301/ 2021 4925 Obec Pochabany 00800031 okres Bánovce nad Bebravou Zelená infraštruktúra mimo zastavaného územia POD2 4 545,18 239,22
118/POD -708/ 2021 5628 Obec Poloma 00327638 okres Sabinov Malá obecná kompostáreň POD1
(odpad)
5 000,00 263,16
119/POD -601/ 2021 4928 Obec Povrazník 00313742 okres Banská Bystrica Skvalitnenie systému zberu triedeného odpadu POD1
(odpad)
5 000,00 263,16
120/POD -307/ 2021 5684 Obec Pravenec 00318434 okres Prievidza Lepší oddych v Pravenci – revitalizácia parku POD2 5 000,00 263,16
121/POD -503/ 2021 5083 Obec Pribiš 00314811 okres Dolný Kubín Nakladanie s BIO odpadom v obci Pribiš POD1
(odpad)
3 793,11 199,64
122/POD -402/ 2021 5444 Obec Pukanec 00307416 okres Levice Revitalizácia priestorov pred sobášnou sieňou POD2 5 000,00 263,16
123/POD -712/ 2021 5514 Obec Radoma 00330914 okres Svidník Radoma-Krížová cesta POD2 5 000,00 263,16
124/POD -206/ 2021 5212 Obec Radošovce 00309907 okres Skalica Zelený park – Radošovce POD2 5 000,00 263,16
125/POD -705/ 2021 5538 Obec Radvaň nad Laborcom 00323454 okres Medzilaborce Revitalizácia verejného priestranstva za Poštou POD2 5 000,00 263,16
126/POD -509/ 2021 5533 Obec Rakša 00316857 okres Turčianske Teplice Oddychová záhrada pod Opáškom POD2 3 503,60 184,40
127/POD -701/ 2021 5646 Obec Raslavice 00322521 okres Bardejov Zlepšenie mikroklímy v oddychovej zóne POD2 5 000,00 263,16
128/POD -705/ 2021 5181 Obec Repejov 00323462 okres Medzilaborce Revitalizácia zelene pred OcÚ Repejov – Etapa 2 POD2 5 000,00 263,16
129/POD -205/ 2021 5366 Obec Rohov 00611573 okres Senica Výsadba remízok a alejí v obci Rohov POD2 4 472,60 235,40
130/POD -607/ 2021 5502 Obec Rovňany 00648612 okres Poltár Komunitná včelnica v obci Rovňany POD3 4 303,02 226,47
131/POD -509/ 2021 5353 Obec Rudno 00316873 okres Turčianske Teplice Oáza oddychu v centre obce POD2 5 000,00 263,16
132/POD -702/ 2021 5192 Obec Ruská Poruba 00332780 okres Humenné Revitalizácia verejného priestranstva POD2 5 000,00 263,16
133/POD -201/ 2021 5202 Obec Sap 00305693 okres Dunajská Streda Ružová záhrada pri kaplnke POD2 5 000,00 263,16
134/POD -503/ 2021 5529 Obec Sedliacka Dubová 00314854 okres Dolný Kubín Revitalizácia oddychovej zóny POD2 5 000,00 263,16
135/POD -205/ 2021 4944 Obec Sekule 00682101 okres Senica Zelená oáza POD3 4 256,00 224,00
136/POD -404/ 2021 5380 Obec Semerovo 00309257 okres Nové Zámky Zeleň v Semerove POD2 5 000,00 263,16
137/POD -806/ 2021 5298 Obec Seňa 00324698 okres Košice – okolie Úprava verejného priestranstva pri kultúrnom dome POD2 5 000,00 263,16
138/POD -407/ 2021 5141 Obec Skýcov 00308421 okres Zlaté Moravce Revitalizácia námestia obce Skýcov POD2 5 000,00 263,16
139/POD -306/ 2021 5554 Obec Slopná 00692361 okres Považská Bystrica Zelená infraštruktúra v obci Slopná, – 2. ETAPA POD2 4 625,83 243,46
140/POD -606/ 2021 5532 Obec Stará Halič 00316407 okres Lučenec Postupne k zlepšeniu životného prostredia v obci POD1
(odpad)
4 005,20 210,80
141/POD -701/ 2021 5292 Obec Stebnícka Huta 00322598 okres Bardejov Spevnený prístup a zeleň pri KSB POD2 5 000,00 263,16
142/POD -701/ 2021 5520 Obec Stebník 00322601 okres Bardejov Park Andreja Savku POD2 5 000,00 263,16
143/POD -811/ 2021 5211 Obec Streda nad Bodrogom 00331970 okres Trebišov Revitalizácia historického parku POD2 5 000,00 263,16
144/POD -106/ 2021 5451 Obec Studienka 00310042 okres Malacky Reštaurovanie starobylých malieb kaplnky Umučenia POD2 4 959,00 261,00
145/POD -306/ 2021 5302 Obec Stupné 00591611 okres Považská Bystrica Dedinské múzeum v obci Stupné POD3 5 000,00 263,16
146/POD -501/ 2021 5688 Obec Súľov – Hradná 00321656 okres Bytča Doplňujúci zdroj vody pre obecný vodovod POD1
(voda)
5 000,00 263,16
147/POD -602/ 2021 5242 Obec Svätý Anton 00320471 okres Banská Štiavnica Zeleň a tradičná architektúra v Svätom Antone POD2 5 000,00 263,16
148/POD -401/ 2021 5608 Obec Svätý Peter 00306436 okres Komárno Sadovnícke úpravy v obci Svätý Peter POD2 5 000,00 263,16
149/POD -705/ 2021 5084 Obec Svetlice 00323624 okres Medzilaborce Úprava svahu pri Dome smútku v obci Svetlice POD2 5 000,00 263,16
150/POD -806/ 2021 5311 Obec Svinica 00324761 okres Košice – okolie Vybudovanie oddychovej zóny s dažďovou záhradou POD2 5 000,00 263,16
151/POD -404/ 2021 5577 Obec Svodín 00309281 okres Nové Zámky Výsadba zelene v obci Svodín POD2 4 712,19 248,01
152/POD -207/ 2021 5442 Obec Šelpice 00682225 okres Trnava Obnova zelenej zóny pri bytovke II. etapa POD2 5 000,00 263,16
153/POD -301/ 2021 5521 Obec Šišov 00311138 okres Bánovce nad Bebravou Oddychová zóna v obecnom parku POD2 4 137,25 217,75
154/POD -601/ 2021 5680 Obec Špania Dolina 00313858 okres Banská Bystrica DOM REMESIEL zachovanie tradícií POD3 5 000,00 263,16
155/POD -204/ 2021 5564 Obec Šterusy 00800163 okres Piešťany Obnova priestranstva a súsošia sv. Cyrila a Metoda POD2 4 519,62 237,87
156/POD -602/ 2021 5411 Obec Štiavnické Bane 00321028 okres Banská Štiavnica Interaktívny 3D model Štiavnického stratovulkánu POD3 5 000,00 263,16
157/POD -402/ 2021 5547 Obec Tehla 00587613 okres Levice Revitalizácia parčíka v obci Tehla POD2 5 000,00 263,16
158/POD -406/ 2021 5388 Obec Tesáre 00311146 okres Topoľčany Cestou k vode POD2 5 000,00 263,16
159/POD -809/ 2021 5555 Obec Tibava 00325881 okres Sobrance Oplotenie kompostoviska Tibava POD1
(odpad)
4 611,74 242,72
160/POD -708/ 2021 5412 Obec Tichý Potok 00327875 okres Sabinov Podpora separovaného zberu odpadu POD1
(odpad)
3 116,00 164,00
161/POD -202/ 2021 4941 Obec Tomášikovo 00306223 okres Galanta Rekonštrukcia vodohospodárskej infraštruktúry POD1
(voda)
4 079,69 214,72
162/POD -606/ 2021 5359 Obec Trenč 00647349 okres Lučenec Stavebné úpravy studní POD1
(voda)
4 655,26 245,01
163/POD -201/ 2021 5360 Obec Trhová Hradská 00305766 okres Dunajská Streda Recykluj a kompostuj POD1
(odpad)
3 947,44 207,76
164/POD -807/ 2021 5215 Obec Trnava pri Laborci 00325902 okres Michalovce Uloženie a zber BRO v obci Trnava pri Laborci POD1
(odpad)
5 000,00 263,16
165/POD -506/ 2021 5368 Obec Turčianske Jaseno 00316679 okres Martin Odpadové hospodárstvo – Turčianske Jasenovo POD1
(odpad)
5 000,00 263,16
166/POD -807/ 2021 5290 Obec Tušice 00325911 okres Michalovce Oplotenie kompostoviska Tušice POD1
(odpad)
5 000,00 263,16
167/POD -807/ 2021 5321 Obec Tušická Nová Ves 00325929 okres Michalovce Revitalizácia odpočinkovej plochy Tušická Nová Ves POD2 5 000,00 263,16
168/POD -708/ 2021 5214 Obec Uzovský Šalgov 00327948 okres Sabinov Revitalizácia parku a verejných priestranstiev POD2 5 000,00 263,16
169/POD -307/ 2021 5485 Obec Valaská Belá 00318531 okres Prievidza Oddychová zóna s prvkami detského ihriska. POD2 4 348,15 228,85
170/POD -507/ 2021 5347 Obec Vavrečka 00314951 okres Námestovo Zhodnocovanie BRO odpadu obce Vavrečka POD1
(odpad)
5 000,00 263,16
171/POD -201/ 2021 5454 Obec Veľké Blahovo 00305804 okres Dunajská Streda Revitalizácia priestranstva na okolí kaplnky POD2 5 000,00 263,16
172/POD -402/ 2021 4929 Obec Veľké Kozmálovce 34076743 okres Levice Návrh zelene v centre obce Veľké Kozmálovce POD2 4 747,53 249,87
173/POD -406/ 2021 5575 Obec Veľké Ripňany 00311286 okres Topoľčany Spoznávajme prírodu POD3 5 000,00 263,16
174/POD -403/ 2021 5450 Obec Veľký Lapáš 00308145 okres Nitra Pestovateľský park v ZŠ Veľký Lapáš POD3 4 750,00 250,00
175/POD -706/ 2021 5086 Obec Veľký Slavkov 00326674 okres Poprad Revitalizácia centrálnej zóny obce POD2 5 000,00 263,16
176/POD -707/ 2021 5306 Obec Veľký Slivník 00690571 okres Prešov Obecný park – Mirabelka POD2 5 000,00 263,16
177/POD -403/ 2021 5494 Obec Vinodol 00308625 okres Nitra Výsadba zelene v pri miestnom rybníku vo Vinodole POD2 5 000,00 263,16
178/POD -702/ 2021 5669 Obec Víťazovce 00323756 okres Humenné Rekonštrukcia starej zvonice POD2 5 000,00 263,16
179/POD -405/ 2021 5194 Obec Vlčany 00306312 okres Šaľa Rekonštrukcia vodárne a okolia artézskej studne POD1
(voda)
5 000,00 263,16
180/POD -401/ 2021 5591 Obec Vrbová nad Váhom 00306746 okres Komárno ENVIROPARK Vrbová nad Váhom POD3 5 000,00 263,16
181/POD -806/ 2021 5408 Obec Vyšná Hutka 00691291 okres Košice – okolie EXTERIÉROVÉ FITNESS CENTRUM V OBCI VYŠNÁ HUTKA POD2 5 000,00 263,16
182/POD -710/ 2021 5096 Obec Vyšné Ružbachy 00330264 okres Stará Ľubovňa Alej stromov a kvetov na Novej ulici POD2 4 750,00 250,00
183/POD -510/ 2021 5487 Obec Zábiedovo 00314994 okres Tvrdošín Detská polícia – nová generácia POD1
(odpad)
4 940,00 260,00
184/POD -807/ 2021 5228 Obec Závadka 00326054 okres Michalovce Revitalizácia obce – Školská dažďová záhrada POD2 4 730,62 248,98
185/POD -811/ 2021 5419 Obec Zemplínska Teplica 00332194 okres Trebišov Revitalizácia sadových úprav POD2 5 000,00 263,16
186/POD -611/ 2021 5324 Obec Zvolenská Slatina 00320447 okres Zvolen Tisíc kvetov a sto stromov pre Zvolenskú Slatinu POD2 5 000,00 263,16
187/POD -207/ 2021 5299 Obec Zvončín 34075836 okres Trnava História ako základ budúcnosti POD2 4 750,00 250,00
188/POD -606/ 2021 5605 Regionálne združenie Javor 37825372 okres Lučenec Api domček v regióne Javor POD3 7 481,74 393,78
189/POD -304/ 2021 5142 Združenie obcí – mikroregión BOŠÁČKA 37916718 okres Nové Mesto nad Váhom Obnova Múzea Bošáckej doliny POD3 8 000,00 421,05