Program obnovy dediny 2024

Home / Program obnovy dediny 2024

Žiadosť 2024

Vážení žiadatelia, dovoľujeme si Vás informovať, že v súlade s ustanovením § 4, ods. 1 písm. a) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Špecifikáciou činností podpory formou dotácie na rok 2024 bola sprístupnená webová aplikácia pre vyplnenie Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2024 v oblasti Program obnovy dediny. Po vyplnení žiadosti vo webPOD je potrebné túto žiadosť doručiť na SAŽP jedným zo spôsobov uvedených v spomínanej špecifikácií činností. Bližšie informácie, týkajúce sa možnosti podania žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2024 v rámci Programu obnovy dediny nájdete v Príručke pre žiadateľa, ktorá je záväznou súčasťou špecifikácie činností.

Upozorňujeme, že položkový rozpočet bude záväzný ku zmluve v takom stave, ako ho predložíte ku žiadosti, preto zvážte definíciu jednotlivých položiek a vykonanie prieskumu trhu pred podaním žiadosti.  

VSTUP: Webová aplikácia POD 2024

Dokumenty na stiahnutie

Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2024 (.pdf,271 kB)

Príloha 1: Príručka pre žiadateľa – Oblasť POD 2024 (.pdf,929 kB)

Príloha 2: Hodnotiace kritériá (.pdf,78 kB)

 

Prílohy k žiadosti

Čestné prehlásenie o nerelevantnosti stavebného povolenia / ohlásenia – ak relevantné (.doc, 106 kB)

Položkový rozpočet projektu v oprávnenom období do výšky požadovanej dotácie a vlastných zdrojov (.xls, 70 kB)

Čestné prehlásenie o nerelevantnosti súhlasov – ak relevantné (.doc, 107 kB)

Súhrn príloh k žiadosti (.pdf, 157 kB)