Publikácie

Home / Publikácie

                         

Odborná metodická príručka                                 Praktické rady k výsadbe stromov
k podpore
biodiverzity prvkami                                    (.pdf, 0,2 MB)
zelenej infraštruktúry (.pdf, 7,17 MB)

                                                   

Studne, žumpy a malé čistiarne                                             Arboristický Štandard                                      Budovanie prvkov zelenej
odpadových vôd
pri rodinných                                             Rez Stromov (pdf.,2,5 MB)                            infraštruktúry na Slovensku (pdf, 5,8 MB)
domoch (pdf.1,2 MB)

 20. rokov POD                                     

      20 rokov Programu obnovy dediny                         Malými krokmi k adaptácii               Katalóg vybraných adaptačných opatrení
                   (pdf, 1,8 MB)                                                                (pdf, 2,2 MB)                                          (pdf, 1,2 MB)          

 

                                                                      

Ochrana a tvorba zelene vo vidieckej krajine           Náučný chodník – metodická príručka                                 Zelená infraštruktúra
(pdf, 2,2 MB)                                                                  (pdf, 3,4 MB)                                             a jej význam v protipovodňovej ochrane (pdf, 4,4 MB)

 

                  

 

 

Click here to change this text