Príkladné realizácie projektov 2018

Bátovce - PREMENA VEREJNEJ ZELENE V OBCI BÁTOVCE

Obec Bohdanovce nad Trnavou - OBNOVA VEREJNÝCH PLÔCH V INTRAVILÁNE

Obec Bolešov - KVITNÚCI BOLEŠOV

Obec Brestovec - NÁUČNÝ A ZÁŽITKOVÝ CHODNÍK

Obec Závažná Poruba - Včely sú život

Obec Hostie - Edukačný a turistický areál II. Etapa

Obec Červeník - Cesta za poznaním

Obec Tvrdošovce - Rekonštrukcia obecného múzea