Príkladné realizácie projektov 2019

Home / Príkladné realizácie projektov 2019

Obec Čertižné - REVITALIZÁCIA ODDYCHOVEJ ZÓNY

Obec Domaniža - REVITALIZÁCIA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

Obec Hažín - HAŽÍN-REVITALIZÁCIA OBCE V JUŽNEJ ČASTI

Obec Kriváň - EDUKAČNÝ AREÁL - ZŠ KRIVÁŇ – 2. ETAPA

Obec Lúč na Ostrove - VÝSADBA ZELENE A REVITALIZÁCIA PARKU MŠ

Obec Moravany nad Váhom - KAPUCÍNSKE ZÁHRADY V MORAVANOCH NAD VÁHOM

Obec Nárad - PARK NA STRÁVENIE VOĽNÉHO ČASU

Obec Pokryváč - BÚDKOVO-DEDINKA PRE VTÁČIKY

Obec Príbelce - OPRAVA ZVONIČKY NA PRÍKĽAKU

Obec Spišské Bystré - KUBAŠSKÝ ĽEMHALZ

Obec Štiavnické Bane - ZODPOVEDNE K NAŠEJ KLÍME

Obec Topoľa - EKOUČEBŇA ODDYCHU A POZNÁVANIA, I. ETAPA

Obec Tvrdošovce - REVITALIZÁCIA JAZERA NA ULICI KINIZSIHO

Obec Volica - PARK SV. FLORIÁNA PRI OCÚ

Obec Vyšný Kručov - REVITALIZÁCIA OKOLIA HISTORICKEJ ZVONICE

Obec Zemplínska Široká - PODPORA SEPAROVANÉHO ZBERU ODPADU