Zmluvy z roku 2022

Home / Zmluvy z roku 2022

 

Toto tlačivo predkladá každý príjemca dotácie, ktorí získal podporu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny 2022 a túto dotáciu čerpal. Povinnosť ukladá článok VII. Povinnosti prijímateľa dotácie bod 14 zmluvy uzatvorenej medzi SAŽP (ako „poskytovateľ dotácie“) a príjemcom dotácie.

Monitorovacie obdobie je stanovené po dobu udržateľnosti – 5 rokov od ukončenia realizácie projektu t.j. do roku 2027 resp. 2028 v prípade, že ste príjemca dotácie, ktorý mal dodatok o predĺžení čerpania finančných prostriedkov.

Nižšie nájdete tlačivá potrebné na 5 – ročné monitorovacie obdobie. Tlačivo k aktuálnemu roku je na stránku vkladané každoročne nové.

 

Monitoring ČV_rok 2022 (.doc, 104 kB)

Monitoring ČV_rok 2023 (.doc, 104 kB)