Program obnovy dediny 2023

Home / Program obnovy dediny 2023

Žiadosť 2023

Vážení žiadatelia, dovoľujeme si Vás informovať, že v súlade s ustanovením § 4, ods. 1 písm. a) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Špecifikáciou činností podpory formou dotácie pre rok 2023 bola sprístupnená webová aplikácia webPOD pre vyplnenie Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2023 v rámci Programu obnovy dediny. Po vyplnení žiadosti vo webPOD je potrebné túto žiadosť doručiť na SAŽP jedným zo spôsobov uvedených v Špecifikácií činností/ Usmernení pre žiadateľov. Bližšie informácie, týkajúce sa možnosti podania žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2023 v rámci Programu obnovy dediny nájdete v Usmernení pre žiadateľov.

Upozorňujeme, že v tomto ročníku sa nenachádza možnosť nákupu techniky a samostatná aktivita odpadové hospodárstvo. V prípade takýchto žiadostí bude žiadosť vyradená, preto Vás žiadame o detailné prečítanie Špecifikácie činností/ Usmernenia pre žiadateľov.

 

webová aplikácia POD 2023
webová aplikácia POD 2023

Uzávierka žiadostí: 3.4.2023

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE K PODANIU ŽIADOSTI

Usmernenie pre žiadateľov podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny na rok 2023 k čerpaniu poskytnutej dotácie (.pdf,653 kB)

Príloha č. 8: Čestné prehlásenie o nerelevantnosti prílohy stavebného povolenia/ohlásenia (.doc,104 kB)
Príloha č. 8: Čestné prehlásenie o nerelevantnosti prílohy stavebného povolenia/ohlásenia (.odt,74 kB)

Príloha č. 10: Čestné prehlásenie o nerelevantnosti prílohy dotknutého subjektu (.doc,104 kB)
Príloha č. 10: Čestné prehlásenie o nerelevantnosti prílohy dotknutého subjektu (.odt,73 kB)

Príloha č. 9: Položkovitý rozpočet projektu na rok 2023 do výšky požadovanej dotácie a iných zdrojov pre obce (.xls,73 kB)

 

V prípade otázok nás kontaktujte alebo využite Často kladené otázky (FAQ).