Program obnovy dediny 2023

Home / Program obnovy dediny 2023

Čerpanie a vyúčtovanie dotácie 2023

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE K ČERPANIU DOTÁCIE A ZÁVEREČNÉMU VYHODNOTENIU

→Logá na stiahnutie k označeniu realizovaných projektov←

Usmernenie pre príjemcov dotácie POD 2023 (.pdf, 239 kB)

Doklad č. 4: Záverečné vyhodnotenie POD 2023 (.doc, 147 kB)

Doklad č. 8: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu príjemcu dotácie k nedočerpaniu poskytnutej podpory formou dotácie(.doc, 147 kB)

Sumár dokladov k čerpaniu a zúčtovaniu POD 2023 (.pdf, 239 kB)

   

Zmluva 2023


DOKUMENTY NA STIAHNUTIE K UZATVORENIU ZMLUVY

Doklad č. 1: Kumulatívne čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa (.doc, 147 kB)

 Doklad č. 2: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa k výberu dodávateľa – jeden dodávateľ (.doc, 97 kB)

Doklad č. 2: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa k výberu dodávateľa – viac dodávateľov (.doc, 127 kB)

Doklad č. 3: Čestné vyhlásenie vykonávateľa výberu dodávateľa o neprítomnosti konfliktu záujmov (.doc, 106 kB)

VZOR vyplneného dokladu č. 3

 Nepovinná príloha – kontaktná osoba projektu (.doc, 147 kB)

Príloha č. 6: Položkovitý rozpočet projektu na rok 2023 do výšky schválenej dotácie a iných zdrojov (.pdf, 239 kB)

Zoznam dokladov potrebných k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny 2023 (.pdf, 239 kB)

Logá na stiahnutie k označeniu realizovaných projektov


Žiadosť 2023

Vážení žiadatelia, dovoľujeme si Vás informovať, že v súlade s ustanovením § 4, ods. 1 písm. a) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Špecifikáciou činností podpory formou dotácie pre rok 2023 bola sprístupnená webová aplikácia webPOD pre vyplnenie Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2023 v rámci Programu obnovy dediny. Po vyplnení žiadosti vo webPOD je potrebné túto žiadosť doručiť na SAŽP jedným zo spôsobov uvedených v Špecifikácií činností/ Usmernení pre žiadateľov. Bližšie informácie, týkajúce sa možnosti podania žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2023 v rámci Programu obnovy dediny nájdete v Usmernení pre žiadateľov.

Upozorňujeme, že v tomto ročníku sa nenachádza možnosť nákupu techniky a samostatná aktivita odpadové hospodárstvo. V prípade takýchto žiadostí bude žiadosť vyradená, preto Vás žiadame o detailné prečítanie Špecifikácie činností/ Usmernenia pre žiadateľov.

 

webová aplikácia POD 2023
webová aplikácia POD 2023

Uzávierka žiadostí: 3.4.2023

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE K PODANIU ŽIADOSTI

Usmernenie pre žiadateľov podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny na rok 2023 k čerpaniu poskytnutej dotácie (.pdf,653 kB)

Príloha č. 8: Čestné prehlásenie o nerelevantnosti prílohy stavebného povolenia/ohlásenia (.doc,104 kB)
Príloha č. 8: Čestné prehlásenie o nerelevantnosti prílohy stavebného povolenia/ohlásenia (.odt,74 kB)

Príloha č. 10: Čestné prehlásenie o nerelevantnosti prílohy dotknutého subjektu (.doc,104 kB)
Príloha č. 10: Čestné prehlásenie o nerelevantnosti prílohy dotknutého subjektu (.odt,73 kB)

Príloha č. 9: Položkovitý rozpočet projektu na rok 2023 do výšky požadovanej dotácie a iných zdrojov pre obce (.xls,73 kB)

 

V prípade otázok nás kontaktujte alebo využite Často kladené otázky (FAQ).