Zoznam podporených žiadateľov POD 2020

Home / Zoznam podporených žiadateľov POD 2020
P.č.  Obec /MR Výška dotácie Názov projektu  Rozhodnutie
1 Obec Abrahámovce  5.000,00 Zelený vstup do materskej školy Rozhodnutie
2 Obec Babindol  5.000,00 Zatraktívnenie okolia materskej školy Rozhodnutie
3 Obec Bacúch  5.000,00 Podpora kompostovania v obci Bacúch Rozhodnutie
4 Obec Bačkov 4.938,36 Revitalizácia sadových úprav v obci Bačkov Rozhodnutie
5 Obec Baďan  5.000,00 Hospodárska budova – “Bujačka” – II. etapa Rozhodnutie
6 Obec Bajerovce  5.000,00 Zelená strecha a sadové úpravy Dom smútku Rozhodnutie
7 Obec Banská Belá 4.588,19 Banská Belá – obnova dvoch obecných studničiek Rozhodnutie
8 Obec Bátovce  5.000,00 Premena verejnej zelene v obci Bátovce 2020 Rozhodnutie
9 Obec Beladice 4.750,00 Priestor pre všetkých Rozhodnutie
10 Obec Beluj  5.000,00 Revitalizácia verejných prietranstiev Rozhodnutie
11 Obec Belža 4.930,26 Sadové úpravy – Námestíčko Belža Rozhodnutie
12 Obec Bohdanovce 4.668,10 Revitalizácia obce Bohdanovce Rozhodnutie
13 Obec Bohdanovce nad Trnavou  5.000,00 Obnova verejných plôch II Rozhodnutie
14 Obec Bohúňovo  5.000,00 Regenerácia okolia stredovekého kostola, 2. etapa Rozhodnutie
15 Obec Bolešov  5.000,00 Park pokoja Rozhodnutie
16 Obec Brekov  5.000,00 Oddychová zóna v obci Brekov Rozhodnutie
17 Obec Brestovec  5.000,00 Revitalizácia zelene okolo 130 ročného stromu Rozhodnutie
18 Obec Buglovce  5.000,00 Úprava a obnova miestnej studničky Rozhodnutie
19 Obec Buková  5.000,00 Obnova priestranstva „pred Hasičmi“ Rozhodnutie
20 Obec Bystré  5.000,00 REVITALIZÁCIA OKOLIA PRI PAMATNIKU PADLÝM II.S.VOJNY Rozhodnutie
21 Obec Cabov 3.315,79 POD1 Kvalita životného prostredia na vidieku Rozhodnutie
22 Obec Čabiny  5.000,00 Vybudovanie oddychovej zóny pri OÚ v obci Čabiny Rozhodnutie
23 Obec Čakajovce  5.000,00 Obnova verejného priestranstva, časť – A Rozhodnutie
24 Obec Čavoj  5.000,00 Skanzen Rozhodnutie
25 Obec Červený Kláštor 4.748,10 Ošetrenie a údržba brehového porastu toku Dunajec Rozhodnutie
26 Obec Čirč  5.000,00 Výstavba prístrešku (altánku) v obci Čirč Rozhodnutie
27 Obec Čučma  5.000,00 Sadové úpravy pri bytových domoch Rozhodnutie
28 Obec Demandice  5.000,00 Projekt obnovy zelene obce Demandice Rozhodnutie
29 Obec Demjata  5.000,00 Demjata – kompostovisko Rozhodnutie
30 Obec Dlhé Pole  5.000,00 Revitalizácia obecného parku Rozhodnutie
31 Obec Dlhé Stráže  5.000,00 Oddychová zóna pri kultúrnom dome Rozhodnutie
32 Obec Dolné Lovčice  5.000,00 Revitalizácia priestranstva pri Bytovke Rozhodnutie
33 Obec Dolný Bar  5.000,00 Revitalizácia verejného priestranstva Rozhodnutie
34 Obec Dolný Štál  5.000,00 Revitalizácia verejného priestranstva Rozhodnutie
35 Obec Domadice 4.750,00 Zvýšenie tiredenia a zhodnocavania odpadov Rozhodnutie
36 Obec Domaniža  5.000,00 Revitalizácia parku pri pamätníku v Domaniži Rozhodnutie
37 Obec Domaňovce  5.000,00 Revitalizácia verejných priestranstiev II. etapa Rozhodnutie
38 Obec Dúbravy  5.000,00 Dúbravy ZSS,akum.dažď.vody zo strechy a spev.plôch Rozhodnutie
39 Obec Dvory nad Žitavou  5.000,00 Zeleň v srdci obce zníženie dopadov klimat. zmien Rozhodnutie
40 Obec Habura  5.000,00 Rozkvitnutý park v obci Habura Rozhodnutie
41 Obec Halič  5.000,00 Edukatívny areál pri zrušenej železnici Rozhodnutie
42 Obec Harhaj  5.000,00 Revitalizácia priestranstva pri kostole Rozhodnutie
43 Obec Hontianske Trsťany  5.000,00 Obnova zóny v okolí obecného úradu Rozhodnutie
44 Obec Horné Orešany  5.000,00 Revitalizácia zón č. 6.7. Rozhodnutie
45 Obec Horné Zahorany  5.000,00 Revitalizácia parku obce Horné Zahorany Rozhodnutie
46 Obec Horný Tisovník  5.000,00 Obnova murovanej zvoničky v Dolnom Tisovníku Rozhodnutie
47 Obec Hosťová 4.948,74 Revitalizácia okolia Nájomného bytového domu Rozhodnutie
48 Obec Hrhov  5.000,00 Vybudovanie oddychovej zóny Rozhodnutie
49 Obec Hronsek 4.797,93 Za krajší Hronsek Rozhodnutie
50 Obec Hronské Kľačany  5.000,00 Sadové úpravy okolia OÚ v Hronských Kľačanoch Rozhodnutie
51 Obec Hrušov 4.657,85 Náučno – vyhliadkové miesto Rozhľadňa Hrušov Rozhodnutie
52 Obec Chotča  5.000,00 Vybudovanie oddych. zóny v areáli futbal. ihriska Rozhodnutie
53 Obec Chotín  5.000,00 Dažďová voda a kvitnúce verejné priestranstvo Rozhodnutie
54 Obec Jaklovce  5.000,00 Obnova parku Pomníka padlých hrdinov Rozhodnutie
55 Obec Jamník  5.000,00 Revitalizácia verejných priestranstiev Rozhodnutie
56 Obec Janov 4.247,62 Rekonštrukcia kompostárne v obci Janov Rozhodnutie
57 Obec Janovce  5.000,00 Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry Rozhodnutie
58 Obec Jelenec  5.000,00 Zeleň v obci Jelenec Rozhodnutie
59 Obec Jesenské 4.993,20 Objavuj našu dedinu! Rozhodnutie
60 Obec Kamenín  5.000,00 Zeleň pre deti a občanov Rozhodnutie
61 Obec Kľušov  5.000,00 Revitalizácia centrálnej zóny II.etapa Rozhodnutie
62 Obec Kolíňany 4.898,52 Výsadba drevín v oddychovej zóne Rozhodnutie
63 Obec Komárov 4.987,50 Ošetrenie stromov v lesoparku Kerta – 2. etapa Rozhodnutie
64 Obec Komoča  5.000,00 Revitalizácia priestoru a sadové úpravy pred KD Rozhodnutie
65 Obec Korytárky  5.000,00 Revitalizácia obecného parku v Korytárkach Rozhodnutie
66 Obec Kosorín  5.000,00 Obnova Božej muky a oddychovej zóny Rozhodnutie
67 Obec Kráľovičove Kračany 4.913,87 Revitalizácia verejného priestranstva Rozhodnutie
68 Obec Krasňany  5.000,00 Obnova kamenného kríža v Krasňanoch Rozhodnutie
69 Obec Kristy  5.000,00 Revitalizácia verejného priestranstva Rozhodnutie
70 Obec Kuraľany  5.000,00 Výsadba v rámci zóny č.1 – pri cintoríne II.etapa Rozhodnutie
71 Obec Kurimany  5.000,00 Posedenie pod lipou Rozhodnutie
72 Obec Lackov  5.000,00 Oprava čerpacej stanice pre vodný zdroj Rozhodnutie
73 Obec Látky  5.000,00 Revitalizácia okolia obecného úradu v Látkach Rozhodnutie
74 Obec Lovča  5.000,00 Odborná starostlivosť o lipovú alej a solitéry Rozhodnutie
75 Obec Ľubietová  5.000,00 Využitie dažďovej vody na polievanie Rozhodnutie
76 Obec Lukáčovce 4.997,00 Obnova verejných priestsranstiev II. etapa Rozhodnutie
77 Obec Lúky  5.000,00 Oddychová zóna obce Lúky- časť. 1 Rozhodnutie
78 Obec Lula 3.914,00 Arboristické ošetrenie stromov v obci Lula Rozhodnutie
79 Obec Lysá pod Makytou 4.732,11 Zmiernenie vplyvov zmeny klímy Rozhodnutie
80 Obec Lysica  5.000,00 Oprava zvonice v osade Bohačiakovia / Ďurčovia Rozhodnutie
81 Obec Matiašovce  5.000,00 Spojme školu s prírodou Rozhodnutie
82 Obec Miklušovce 4.989,40 Revitalizácia rigola v obci Miklušovce Rozhodnutie
83 Obec Moča  5.000,00 Revitalizácia zelene cintorína v obci Moča Rozhodnutie
84 Obec Močenok  5.000,00 Močenok, stále zelenšia obec Rozhodnutie
85 Obec Moravany nad Váhom  5.000,00 Zeleň v obci Moravany nad Váhom  Rozhodnutie
86 Obec Mužla  5.000,00 Parkové úpravy v okolí kostola obce Mužla  Rozhodnutie
87 Obec Mýtna  5.000,00 Obecné kompostovisko Rozhodnutie
88 Obec Nová Lehota 4.720,64 Revitalizácia centrálnej zóny obce Rozhodnutie
89 Obec Nová Lesná 4.988,45 Park horských vodcov reaguje na klimatickú zmenu Rozhodnutie
90 Obec Nový Ruskov  5.000,00 Zelený Nový Ruskov Rozhodnutie
91 Obec Okoč  5.000,00 Revitalizácia zelene pred domom kultúry Rozhodnutie
92 Obec Oľšavka  5.000,00 Revitalizácia verejných priestranstiev – IV. etapa Rozhodnutie
93 Obec Oravská Polhora  5.000,00 Slovenský severný pól – náučný chodník Rozhodnutie
94 Obec Oravský Biely Potok  5.000,00 Vytvorenie objektu pre triedenie KO Rozhodnutie
95 Obec Osádka 4.636,09 Revitalizácia voľnočasového priestoru Rozhodnutie
96 Obec Papradno  5.000,00 Komunitná záhrada Luhy Rozhodnutie
97 Obec Patince  5.000,00 Revitalizácia zelene cintorína v obci Patince Rozhodnutie
98 Obec Plavecký Štvrtok 4.989,87 Zelená infraštruktúra v obci Plavecký Štvrtok Rozhodnutie
99 Obec Plešivec  5.000,00 Sadové úpravy v centrálnej časti obce Rozhodnutie
100 Obec Pobedim 4.593,25 Revitalizácia a ošetrenie zelene v centre obce Rozhodnutie
101 Obec Podhorie  5.000,00 Obecné múriky Rozhodnutie
102 Obec Podkonice  5.000,00 Záchrana a obnova studní v obci Podkonice Rozhodnutie
103 Obec Podlužany 4.845,00 Zelená oáza na cintoríne Rozhodnutie
104 Obec Poproč 4.965,49 Revitalizácia parku v centre obce Poproč Rozhodnutie
105 Obec Pozba 4.826,00 Revitalzácia verejného priestranstva v obci Pozba Rozhodnutie
106 Obec Prenčov  5.000,00 Vybudovanie gabionového múru v obci Prenčov Rozhodnutie
107 Obec Prochot  5.000,00 Chránime a obnovujeme našu zeleň Rozhodnutie
108 Obec Pruské 4.736,70 Znova všetci o KOZE /Kompl.obnova zelene/ Rozhodnutie
109 Obec Ptrukša  5.000,00 Obnova obecného parku Rozhodnutie
110 Obec Pukanec  5.000,00 Finálna revitalizácia sídliska Rozhodnutie
111 Obec Pusté Sady  5.000,00 Revitalizácia zelene vo verejnom priestore Rozhodnutie
112 Obec Radošina  5.000,00 Obnova verejného priestranstva v Radošine Rozhodnutie
113 Obec Radvaň nad Laborcom  5.000,00 Úprava priestranstva pred Zdr. zariad. a Poštou Rozhodnutie
114 Obec Raslavice  5.000,00 Aktívny zelený park pri komunitnom centre Rozhodnutie
115 Obec Repejov  5.000,00 Vybudovanie parku pri Dome smútku v obci Repejov Rozhodnutie
116 Obec Rokytovce 4.992,82 Revitalizácia obecného parku pri Ob. ú. Rokytovce Rozhodnutie
117 Obec Rovňany 4.653,53 Komunitná záhrada v obci Rovňany Rozhodnutie
118 Obec Rudlov 4.740,02 Revitalizácia verejného priestranstva Rozhodnutie
119 Obec Ruská Bystrá 4.736,84 Revitalizácia verejného priestoru – pri zastávke Rozhodnutie
120 Obec Sap  5.000,00 Úprava verejného priestranstva v obci Rozhodnutie
121 Obec Selec 4.728,91 Starostlivosť a obnova obecného sadu Rozhodnutie
122 Obec Silica 4.918,87 Rekonštrukcia obecných studní Rozhodnutie
123 Obec Sklabiná  5.000,00 Nákup kompostérov a podpornej techniky Rozhodnutie
124 Obec Soboš  5.000,00 Skvalitnenie miestnych služieb – III. etapa Rozhodnutie
125 Obec Spišský Hrhov 4.902,95 Revitalizácia Štúrovej ulice. Rozhodnutie
126 Obec Stebník  5.000,00 Rekonštrukcia chodníka na cintoríne Rozhodnutie
127 Obec Stožok  5.000,00 Sadovnícka úprava okolia Kultúrneho domu Rozhodnutie
128 Obec Sukov  5.000,00 Vybudovanie oddychovej zóny v obci Sukov Rozhodnutie
129 Obec Svätý Anton 4.750,00 Úprava verejných priestranstiev v obci Svätý Anton Rozhodnutie
130 Obec Svätý Peter  5.000,00 Svätopeterský park III Rozhodnutie
131 Obec Šalgočka 4.263,16 Záchytný rigol na dažďovú vodu II. etapa Rozhodnutie
132 Obec Šarišské Bohdanovce 4.746,55 Spoznávaj a ochraňuj prírodu Rozhodnutie
133 Obec Špania Dolina  5.000,00 Vytvorenie virtuálnej reality Geoparku BB Rozhodnutie
134 Obec Štiavnické Bane 4.750,00 Náučný chodník Rozhodnutie
135 Obec Šurice 4.750,00 Úprava verejného priestoru obce Šurice Rozhodnutie
136 Obec Tesáre  5.000,00 Zeleň okolo zberného dvora v Tesároch Rozhodnutie
137 Obec Topoľa  5.000,00 Ekoučebňa oddychu a poznávania – II. etapa Rozhodnutie
138 Obec Tročany  5.000,00 Revitalizácia doprovodného vegetačného pásu Rozhodnutie
139 Obec Tuhár  5.000,00 Zlepšenie nakladania s BIO odpadom v obci Tuhár Rozhodnutie
140 Obec Turčianky  5.000,00 Revitalizácia centra obce Turčianky Rozhodnutie
141 Obec Turňa nad Bodvou  5.000,00 Oddychová zóna v obci Turňa nad Bodvou Rozhodnutie
142 Obec Tužina  5.000,00 Lepší oddych v Tužine Rozhodnutie
143 Obec Tvrdošovce  5.000,00 Rekonštrukcia detského ihriska Rozhodnutie
144 Obec Uhrovec  5.000,00 Revitalizácia prírodného a športového areálu Rozhodnutie
145 Obec Uhrovské Podhradie 4.104,95 Oddychova zóna obce Uhrovské Podhradie Rozhodnutie
146 Obec Uzovský Šalgov  5.000,00 Arboristické ošetrenie stromov Rozhodnutie
147 Obec Veľaty  5.000,00 Oplotenie obecného kompostoviska Rozhodnutie
148 Obec Veľká Ida  5.000,00 Oddychová zóna pri jazierku Rozhodnutie
149 Obec Veľká Lomnica 4.547,37 Podpora environmentálnej výchovy v materskej škole Rozhodnutie
150 Obec Veľké Hoste 4.679,70 „Rozlúčiť sa, neznamená zabudnúť“ Rozhodnutie
151 Obec Veľké Turovce  5.000,00 Revitalizácia ekosystému – obec Veľké Turovce. Rozhodnutie
152 Obec Vyšná Hutka  5.000,00 VÝSADBA ZELENE A OPLOTENIE V OBCI VYŠNÁ HUTKA Rozhodnutie
153 Obec Závadka 4.578,81 Revitalizácie obce – úprava plochy v centre obce Rozhodnutie
154 Obec Zboj  5.000,00 Doplnenie ekoučebne na lokalite Kvasná voda Rozhodnutie
155 Obec Zemianske Sady  5.000,00 Výsadba novej izolačnej zelene Rozhodnutie
156 Obec Zemplínska Nová Ves 3.031,59 Revitalizácia okolia obecného domu Rozhodnutie
157 Obec Žemberovce 4.748,67 Zeleň pri zdravotnom stredisku Rozhodnutie
158 Obec Župkov 4.751,00 Prístrešky pre kontajnery na komunálny odpad Rozhodnutie
159 Združenie obcí mikroregiónu Nízke Tatry a Rudohorie RENTAR 7.980,00 Vybudovanie expozície Banskobystrického geoparku Rozhodnutie
160 Združenie obcí mikroregiónu Prameň Hornádu a Čierneho Váhu 8.000,00 Regionálna učebnica environmentálnej výchovy Rozhodnutie
161 Mikroregión obcí ROŇAVA – združenie obcí 8.000,00 Informačná tabuľa Mikroregiónu ROŇAVA Rozhodnutie