Zoznam podporených žiadateľov POD 2020

Home / Zoznam podporených žiadateľov POD 2020

Zoznam podporených žiadateľov Programu obnovy dediny 2020

Číslo zmluvy /
rok
ID žiadosti /2021 Žiadateľ IČO Okres Účel dotácie
(Názov projektu)
Činnosť Výška
dotácie
v EUR
Suma vo
výške
min. 5%
nákladov
z iných
zdrojov
1/ POD -701/ 2020 4377 Obec Abrahámovce 00321826 Bardejov Zelený vstup do materskej školy POD2  5.000,00 263,16 €
2/ POD -403/ 2020 4391 Obec Babindol 35626348 Nitra Zatraktívnenie okolia materskej školy POD2  5.000,00 263,16 €
3/ POD -603/ 2020 4322 Obec Bacúch 00313254 Brezno Podpora kompostovania v obci Bacúch POD1
(odpad)
 5.000,00 263,16 €
4/ POD -811/ 2020 4481 Obec Bačkov 00331287 Trebišov Revitalizácia sadových úprav v obci Bačkov POD2 4.938,36 259,92 €
5/ POD -602/ 2020 4245 Obec Baďan 00320480 Banská Štiavnica Hospodárska budova – “Bujačka” – II. etapa POD3  5.000,00 263,16 €
6/ POD -708/ 2020 4286 Obec Bajerovce 00326810 Sabinov Zelená strecha a sadové úpravy Dom smútku POD2  5.000,00 263,16 €
7/ POD -602/ 2020 4368 Obec Banská Belá 00320498 Banská Štiavnica Banská Belá – obnova dvoch obecných studničiek POD1
(voda)
4.588,19 241,49 €
8/ POD -402/ 2020 4003 Obec Bátovce 00306771 Levice Premena verejnej zelene v obci Bátovce 2020 POD2  5.000,00 263,16 €
9/ POD -407/ 2020 4499 Obec Beladice 00307769 Zlaté Moravce Priestor pre všetkých POD2 4.750,00 250,00 €
10/ POD -602/ 2020 4493 Obec Beluj 00320536 Banská Štiavnica Revitalizácia verejných prietranstiev POD3  5.000,00 263,16 €
11/ POD -806/ 2020 4540 Obec Belža 00323951 Košice-okolie Sadové úpravy – Námestíčko Belža POD2 4.930,26 259,49 €
12/ POD -806/ 2020 4405 Obec Bohdanovce 00323985 Košice-okolie Revitalizácia obce Bohdanovce POD2 4.668,10 245,69 €
13/ POD -207/ 2020 4203 Obec Bohdanovce nad Trnavou 00312266 Trnava Obnova verejných plôch II POD2  5.000,00 263,16 €
14/ POD -808/ 2020 4388 Obec Bohúňovo 00328111 Rožňava Regenerácia okolia stredovekého kostola, 2. etapa POD2  5.000,00 263,16 €
15/ POD -302/ 2020 4346 Obec Bolešov 00317080 Ilava Park pokoja POD2  5.000,00 263,16 €
16/ POD -702/ 2020 4242 Obec Brekov 00322831 Humenné Oddychová zóna v obci Brekov POD2  5.000,00 263,16 €
17/ POD -401/ 2020 4600 Obec Brestovec 00306380 Komárno Revitalizácia zelene okolo 130 ročného stromu POD2  5.000,00 263,16 €
18/ POD -704/ 2020 4306 Obec Buglovce 00328987 Levoča Úprava a obnova miestnej studničky POD2  5.000,00 263,16 €
19/ POD -207/ 2020 4520 Obec Buková 00312339 Trnava Obnova priestranstva „pred Hasičmi“ POD2  5.000,00 263,16 €
20/ POD -713/ 2020 4087 Obec Bystré 00332275 Vranov nad Topľou REVITALIZÁCIA OKOLIAPRI PAMATNIKU PADLÝMII.S.VOJNY POD2  5.000,00 263,16 €
21/ POD -713/ 2020 4301 Obec Cabov 00332283 Vranov nad Topľou POD1 Kvalita životného prostredia na vidieku POD1
(odpad)
3.315,79 174,52 €
22/ POD -705/ 2020 4502 Obec Čabiny 00322873 Medzilaborce Vybudovanie oddychovej zóny pri OÚ v obci Čabiny POD2  5.000,00 263,16 €
23/ POD -403/ 2020 4606 Obec Čakajovce 00307807 Nitra Obnova verejného priestranstva, časť – A POD2  5.000,00 263,16 €
24/ POD -307/ 2020 4605 Obec Čavoj 00318035 Prievidza Skanzen POD3  5.000,00 263,16 €
25/ POD -703/ 2020 4226 Obec Červený Kláštor 00326135 Kežmarok Ošetrenie a údržba brehového porastu toku Dunajec POD2 4.748,10 249,90 €
26/ POD -710/ 2020 4553 Obec Čirč 00329835 Stará Ľubovňa Výstavba prístrešku (altánku) v obci Čirč POD1
(odpad)
 5.000,00 263,16 €
27/ POD -808/ 2020 4464 Obec Čučma 00594831 Rožňava Sadové úpravy pri bytových domoch POD2  5.000,00 263,16 €
28/ POD -402/ 2020 4444 Obec Demandice 00306878 Levice Projekt obnovy zelene obce Demandice POD2  5.000,00 263,16 €
29/ POD -707/ 2020 4550 Obec Demjata 00326950 Prešov Demjata – kompostovisko POD1
(odpad)
 5.000,00 263,16 €
30/ POD -511/ 2020 4426 Obec Dlhé Pole 00321231 Žilina Revitalizácia obecného parku POD2  5.000,00 263,16 €
31/ POD -704/ 2020 4124 Obec Dlhé Stráže 00329011 Levoča Oddychová zóna pri kultúrnom dome POD2  5.000,00 263,16 €
32/ POD -207/ 2020 4506 Obec Dolné Lovčice 00686301 Trnava Revitalizácia priestranstva pri Bytovke POD2  5.000,00 263,16 €
33/ POD -201/ 2020 4593 Obec Dolný Bar 00305367 Dunajská Streda Revitalizácia verejného priestranstva POD2  5.000,00 263,16 €
34/ POD -201/ 2020 4573 Obec Dolný Štál 00305430 Dunajská Streda Revitalizácia verejného priestranstva POD2  5.000,00 263,16 €
35/ POD -402/ 2020 4228 Obec Domadice 00587516 Levice Zvýšenie tiredenia a zhodnocavania odpadov POD1
(odpad)
4.750,00 250,00 €
36/ POD -306/ 2020 4496 Obec Domaniža 00317195 Považská Bystrica Revitalizácia parku pri pamätníku v Domaniži POD2  5.000,00 263,16 €
37/ POD -704/ 2020 4429 Obec Domaňovce 00329037 Levoča Revitalizácia verejných priestranstiev II. etapa POD2  5.000,00 263,16 €
38/ POD -604/ 2020 4545 Obec Dúbravy 00319899 Detva Dúbravy ZSS,akum.dažď.vody zo strechy a spev.plôch POD2  5.000,00 263,16 €
39/ POD -404/ 2020 4010 Obec Dvory nad Žitavou 00308897 Nové Zámky Zeleň v srdci obce zníženie dopadov klimat. zmien POD2  5.000,00 263,16 €
40/ POD -705/ 2020 3924 Obec Habura 00322954 Medzilaborce Rozkvitnutý park v obci Habura POD2  5.000,00 263,16 €
41/ POD -606/ 2020 4570 Obec Halič 00316091 Lučenec Edukatívny areál pri zrušenej železnici POD3  5.000,00 263,16 €
42/ POD -701/ 2020 4161 Obec Harhaj 00322008 Bardejov Revitalizácia priestranstva pri kostole POD2  5.000,00 263,16 €
43/ POD -402/ 2020 4262 Obec Hontianske Trsťany 00307556 Levice Obnova zóny v okolí obecného úradu POD2  5.000,00 263,16 €
44/ POD -207/ 2020 4522 Obec Horné Orešany 00312533 Trnava Revitalizácia zón č. 6.7. POD2  5.000,00 263,16 €
45/ POD -609/ 2020 4422 Obec Horné Zahorany 00649686 Rimavská Sobota Revitalizácia parku obce Horné Zahorany POD2  5.000,00 263,16 €
46/ POD -604/ 2020 4599 Obec Horný Tisovník 00319953 Detva Obnova murovanej zvoničky v Dolnom Tisovníku POD3  5.000,00 263,16 €
47/ POD -403/ 2020 4006 Obec Hosťová 00656143 Nitra Revitalizácia okolia Nájomného bytového domu POD2 4.948,74 260,46 €
48/ POD -808/ 2020 4456 Obec Hrhov 00328294 Rožňava Vybudovanie oddychovej zóny POD2  5.000,00 263,16 €
49/ POD -601/ 2020 4387 Obec Hronsek 00629537 Banská Bystrica Za krajší Hronsek POD1
(odpad)
4.797,93 252,53 €
50/ POD -402/ 2020 4501 Obec Hronské Kľačany 00307050 Levice Sadové úpravy okolia OÚ v Hronských Kľačanoch POD2  5.000,00 263,16 €
51/ POD -610/ 2020 4401 Obec Hrušov 00319341 Veľký Krtíš Náučno – vyhliadkové miesto Rozhľadňa Hrušov POD3 4.657,85 245,15 €
52/ POD -711/ 2020 4089 Obec Chotča 00330507 Stropkov Vybudovanie oddych. zóny v areáli futbal. ihriska POD2  5.000,00 263,16 €
53/ POD -401/ 2020 4131 Obec Chotín 00306461 Komárno Dažďová voda a kvitnúce verejné priestranstvo POD2  5.000,00 263,16 €
54/ POD -801/ 2020 4571 Obec Jaklovce 00329207 Gelnica Obnova parku Pomníka padlých hrdinov POD2  5.000,00 263,16 €
55/ POD -810/ 2020 4398 Obec Jamník 00329215 Spišská Nová Ves Revitalizácia verejných priestranstiev POD2  5.000,00 263,16 €
56/ POD -707/ 2020 4183 Obec Janov 00690627 Prešov Rekonštrukcia kompostárne v obci Janov POD1
(odpad)
4.247,62 223,56 €
57/ POD -701/ 2020 4494 Obec Janovce 00322083 Bardejov Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry POD2  5.000,00 263,16 €
58/ POD -403/ 2020 4623 Obec Jelenec 00308072 Nitra Zeleň v obci Jelenec POD2  5.000,00 263,16 €
59/ POD -402/ 2020 4222 Obec Jesenské 31823998 Levice Objavuj našu dedinu! POD3 4.993,20 262,80 €
60/ POD -404/ 2020 4483 Obec Kamenín 00308960 Nové Zámky Zeleň pre deti a občanov POD2  5.000,00 263,16 €
61/ POD -701/ 2020 4103 Obec Kľušov 00322113 Bardejov Revitalizácia centrálnej zóny II.etapa POD2  5.000,00 263,16 €
62/ POD -403/ 2020 4371 Obec Kolíňany 00308111 Nitra Výsadba drevín v oddychovej zóne POD2 4.898,52 257,82 €
63/ POD -701/ 2020 3867 Obec Komárov 00322156 Bardejov Ošetrenie stromov v lesoparku Kerta – 2. etapa POD2 4.987,50 262,50 €
64/ POD -404/ 2020 4589 Obec Komoča 00309001 Nové Zámky Revitalizácia priestoru a sadové úpravy pred KD POD2  5.000,00 263,16 €
65/ POD -604/ 2020 4508 Obec Korytárky 17066905 Detva Revitalizácia obecného parku v Korytárkach POD2  5.000,00 263,16 €
66/ POD -613/ 2020 4558 Obec Kosorín 00320757 Žiar nad Hronom Obnova Božej muky a oddychovej zóny POD2  5.000,00 263,16 €
67/ POD -201/ 2020 4083 Obec Kráľovičove Kračany 00305529 Dunajská Streda Revitalizácia verejného priestranstva POD2 4.913,87 258,63 €
68/ POD -511/ 2020 4647 Obec Krasňany 00321401 Žilina Obnova kamenného kríža v Krasňanoch POD2  5.000,00 263,16 €
69/ POD -809/ 2020 4085 Obec Kristy 00325384 Sobrance Revitalizácia verejného priestranstva POD2  5.000,00 263,16 €
70/ POD -402/ 2020 4580 Obec Kuraľany 00307181 Levice Výsadba v rámci zóny č.1 – pri cintoríne II.etapa POD2  5.000,00 263,16 €
71/ POD -704/ 2020 4123 Obec Kurimany 00329291 Levoča Posedenie pod lipou POD2  5.000,00 263,16 €
72/ POD -605/ 2020 4133 Obec Lackov 00649228 Krupina Oprava čerpacej stanice pre vodný zdroj POD1
(voda)
 5.000,00 263,16 €
73/ POD -604/ 2020 4084 Obec Látky 00316148 Detva Revitalizácia okolia obecného úradu v Látkach POD2  5.000,00 263,16 €
74/ POD -613/ 2020 4554 Obec Lovča 00320820 Žiar nad Hronom Odborná starostlivosť o lipovú alej a solitéry POD2  5.000,00 263,16 €
75/ POD -601/ 2020 4641 Obec Ľubietová 00313564 Banská Bystrica Využitie dažďovej vody na polievanie POD2  5.000,00 263,16 €
76/ POD -403/ 2020 4206 Obec Lukáčovce 00308188 Nitra Obnova verejných priestsranstiev II. etapa POD2 4.997,00 263,00 €
77/ POD -308/ 2020 4495 Obec Lúky 00317489 Púchov Oddychová zóna obce Lúky- časť. 1 POD3  5.000,00 263,16 €
78/ POD -402/ 2020 4282 Obec Lula 00587559 Levice Arboristické ošetrenie stromov v obci Lula POD2 3.914,00 206,00 €
79/ POD -308/ 2020 4425 Obec Lysá pod Makytou 00317471 Púchov Zmiernenie vplyvov zmeny klímy POD2 4.732,11 249,06 €
80/ POD -511/ 2020 4603 Obec Lysica 00321460 Žilina Oprava zvonice v osade Bohačiakovia / Ďurčovia POD2  5.000,00 263,16 €
81/ POD -703/ 2020 4093 Obec Matiašovce 00326399 Kežmarok Spojme školu s prírodou POD2  5.000,00 263,16 €
82/ POD -707/ 2020 4210 Obec Miklušovce 00327468 Prešov Revitalizácia rigola v obci Miklušovce POD1
(voda)
4.989,40 262,60 €
83/ POD -401/ 2020 4383 Obec Moča 00306576 Komárno Revitalizácia zelene cintorína v obci Moča POD2  5.000,00 263,16 €
84/ POD -405/ 2020 3790 Obec Močenok 00308439 Šaľa Močenok, stále zelenšia obec POD2  5.000,00 263,16 €
85/ POD -204/ 2020 4445 Obec Moravany nad Váhom 00312789 Piešťany Zeleň v obci Moravany nad Váhom POD2  5.000,00 263,16 €
86/ POD -404/ 2020 4517 Obec Mužla 00309125 Nové Zámky Parkové úpravy v okolí kostola obce Mužla POD2  5.000,00 263,16 €
87/ POD -606/ 2020 4519 Obec Mýtna 00316253 Lučenec Obecné kompostovisko POD1
(odpad)
 5.000,00 263,16 €
88/ POD -304/ 2020 4130 Obec Nová Lehota 00311847 Nové Mesto nad Váhom Revitalizácia centrálnej zóny obce POD2 4.720,64 248,46 €
89/ POD -706/ 2020 4376 Obec Nová Lesná 00326445 Poprad Park horských vodcov reaguje na klimatickú zmenu POD2 4.988,45 262,55 €
90/ POD -811/ 2020 3791 Obec Nový Ruskov 00331791 Trebišov Zelený Nový Ruskov POD2  5.000,00 263,16 €
91/ POD -201/ 2020 4105 Obec Okoč 00305642 Dunajská Streda Revitalizácia zelene pred domom kultúry POD2  5.000,00 263,16 €
92/ POD -711/ 2020 4017 Obec Oľšavka 00330876 Stropkov Revitalizácia verejných priestranstiev – IV. etapa POD2  5.000,00 263,16 €
93/ POD -507/ 2020 4575 Obec Oravská Polhora 00314749 Námestovo Slovenský severný pól – náučný chodník POD3  5.000,00 263,16 €
94/ POD -510/ 2020 4374 Obec Oravský Biely Potok 00314706 Tvrdošín Vytvorenie objektu pre triedenie KO POD1
(odpad)
 5.000,00 263,16 €
95/ POD -503/ 2020 4351 Obec Osádka 00314773 Dolný Kubín Revitalizácia voľnočasového priestoru POD2 4.636,09 244,01 €
96/ POD -306/ 2020 4492 Obec Papradno 00317594 Považská Bystrica Komunitná záhrada Luhy POD2  5.000,00 263,16 €
97/ POD -401/ 2020 4503 Obec Patince 00306631 Komárno Revitalizácia zelene cintorína v obci Patince POD2  5.000,00 263,16 €
98/ POD -106/ 2020 4529 Obec Plavecký Štvrtok 00305049 Malacky Zelená infraštruktúra v obci Plavecký Štvrtok POD2 4.989,87 262,63 €
99/ POD -808/ 2020 4457 Obec Plešivec 00328642 Rožňava Sadové úpravy v centrálnej časti obce POD2  5.000,00 263,16 €
100/ POD -304/ 2020 4559 Obec Pobedim 00311910 Nové Mesto nad Váhom Revitalizácia a ošetrenie zelene v centre obce POD2 4.593,25 241,75 €
101/ POD -602/ 2020 4610 Obec Podhorie 00320935 Banská Štiavnica Obecné múriky POD3  5.000,00 263,16 €
102/ POD -601/ 2020 4544 Obec Podkonice 00313670 Banská Bystrica Záchrana a obnova studní v obci Podkonice POD1
(voda)
 5.000,00 263,16 €
103/ POD -301/ 2020 4513 Obec Podlužany 00310930 Bánovce nad Bebravou Zelená oáza na cintoríne POD2 4.845,00 255,00 €
104/ POD -806/ 2020 4548 Obec Poproč 00324639 Košice-okolie Revitalizácia parku v centre obce Poproč POD2 4.965,49 261,35 €
105/ POD -404/ 2020 4552 Obec Pozba 00309206 Nové Zámky Revitalzácia verejného priestranstva v obci Pozba POD2 4.826,00 254,00 €
106/ POD -602/ 2020 3901 Obec Prenčov 00320943 Banská Štiavnica Vybudovanie gabionového múru v obci Prenčov POD2  5.000,00 263,16 €
107/ POD -613/ 2020 4585 Obec Prochot 00320960 Žiar nad Hronom Chránime a obnovujeme našu zeleň POD2  5.000,00 263,16 €
108/ POD -302/ 2020 4608 Obec Pruské 00317721 Ilava Znova všetci o KOZE /Kompl.obnova zelene/ POD2 4.736,70 249,30 €
109/ POD -807/ 2020 4323 Obec Ptrukša 00331864 Michalovce Obnova obecného parku POD2  5.000,00 263,16 €
110/ POD -402/ 2020 4602 Obec Pukanec 00307416 Levice Finálna revitalizácia sídliska POD2  5.000,00 263,16 €
111/ POD -202/ 2020 4344 Obec Pusté Sady 00800295 Galanta Revitalizácia zelene vo verejnom priestore POD2  5.000,00 263,16 €
112/ POD -406/ 2020 3788 Obec Radošina 00311014 Topoľčany Obnova verejného priestranstva v Radošine POD2  5.000,00 263,16 €
113/ POD -705/ 2020 4497 Obec Radvaň nad Laborcom 00323454 Medzilaborce Úprava priestranstva pred Zdr. zariad. a Poštou POD2  5.000,00 263,16 €
114/ POD -701/ 2020 4498 Obec Raslavice 00322521 Bardejov Aktívny zelený park pri komunitnom centre POD2  5.000,00 263,16 €
115/ POD -705/ 2020 4400 Obec Repejov 00323462 Medzilaborce Vybudovanie parku pri Dome smútku v obci Repejov POD2  5.000,00 263,16 €
116/ POD -705/ 2020 4532 Obec Rokytovce 00690112 Medzilaborce Revitalizácia obecného parku pri Ob. ú. Rokytovce POD2 4.992,82 262,78 €
117/ POD -607/ 2020 4283 Obec Rovňany 00648612 Poltár Komunitná záhrada v obci Rovňany POD2 4.653,53 244,93 €
118/ POD -713/ 2020 4349 Obec Rudlov 00332763 Vranov nad Topľou Revitalizácia verejného priestranstva POD2 4.740,02 249,48 €
119/ POD -809/ 2020 4588 Obec Ruská Bystrá 00325724 Sobrance Revitalizácia verejného priestoru – pri zastávke POD2 4.736,84 249,31 €
120/ POD -201/ 2020 3842 Obec Sap 00305693 Dunajská Streda Úprava verejného priestranstva v obci POD2  5.000,00 263,16 €
121/ POD -309/ 2020 4543 Obec Selec 00311952 Trenčín Starostlivosť a obnova obecného sadu POD2 4.728,91 248,89 €
122/ POD -808/ 2020 4205 Obec Silica 00328782 Rožňava Rekonštrukcia obecných studní POD1
(voda)
4.918,87 258,89 €
123/ POD -610/ 2020 4125 Obec Sklabiná 00319554 Veľký Krtíš Nákup kompostérov a podpornej techniky POD1
(odpad)
 5.000,00 263,16 €
124/ POD -712/ 2020 3782 Obec Soboš 00330965 Svidník Skvalitnenie miestnych služieb – III. etapa POD2  5.000,00 263,16 €
125/ POD -704/ 2020 4446 Obec Spišský Hrhov 00329592 Levoča Revitalizácia Štúrovej ulice. POD2 4.902,95 258,05 €
126/ POD -701/ 2020 4225 Obec Stebník 00322601 Bardejov Rekonštrukcia chodníka na cintoríne POD2  5.000,00 263,16 €
127/ POD -604/ 2020 4185 Obec Stožok 00320293 Detva Sadovnícka úprava okolia Kultúrneho domu POD2  5.000,00 263,16 €
128/ POD -705/ 2020 4186 Obec Sukov 00323616 Medzilaborce Vybudovanie oddychovej zóny v obci Sukov POD2  5.000,00 263,16 €
129/ POD -602/ 2020 4184 Obec Svätý Anton 00320471 Banská Štiavnica Úprava verejných priestranstiev v obci Svätý Anton POD2 4.750,00 250,00 €
130/ POD -401/ 2020 4507 Obec Svätý Peter 00306436 Komárno Svätopeterský park III POD2  5.000,00 263,16 €
131/ POD -202/ 2020 3881 Obec Šalgočka 00613932 Galanta Záchytný rigol na dažďovú vodu II. etapa POD2 4.263,16 224,38 €
132/ POD -707/ 2020 4536 Obec Šarišské Bohdanovce 00327786 Prešov Spoznávaj a ochraňuj prírodu POD3 4.746,55 249,82 €
133/ POD -601/ 2020 4646 Obec Špania Dolina 00313858 Banská Bystrica Vytvorenie virtuálnej reality Geoparku BB POD3  5.000,00 263,16 €
134/ POD -602/ 2020 4489 Obec Štiavnické Bane 00321028 Banská Štiavnica Náučný chodník POD3 4.750,00 250,00 €
135/ POD -606/ 2020 4525 Obec Šurice 00316458 Lučenec Úprava verejného priestoru obce Šurice POD2 4.750,00 250,00 €
136/ POD -406/ 2020 4361 Obec Tesáre 00311146 Topoľčany Zeleň okolo zberného dvora v Tesároch POD2  5.000,00 263,16 €
137/ POD -709/ 2020 4281 Obec Topoľa 00323641 Snina Ekoučebňa oddychu a poznávania – II. etapa POD3  5.000,00 263,16 €
138/ POD -701/ 2020 4586 Obec Tročany 00322679 Bardejov Revitalizácia doprovodného vegetačného pásu POD2  5.000,00 263,16 €
139/ POD -606/ 2020 4397 Obec Tuhár 00316482 Lučenec Zlepšenie nakladania s BIO odpadom v obci Tuhár POD1
(odpad)
 5.000,00 263,16 €
140/ POD -305/ 2020 3861 Obec Turčianky 00800091 Partizánske Revitalizácia centra obce Turčianky POD2  5.000,00 263,16 €
141/ POD -806/ 2020 4122 Obec Turňa nad Bodvou 00691313 Košice-okolie Oddychová zóna v obci Turňa nad Bodvou POD2  5.000,00 263,16 €
142/ POD -307/ 2020 4587 Obec Tužina 00318523 Prievidza Lepší oddych v Tužine POD2  5.000,00 263,16 €
143/ POD -404/ 2020 4284 Obec Tvrdošovce 00309338 Nové Zámky Rekonštrukcia detského ihriska POD3  5.000,00 263,16 €
144/ POD -301/ 2020 4404 Obec Uhrovec 00311201 Bánovce nad Bebravou Revitalizácia prírodného a športového areálu POD2  5.000,00 263,16 €
145/ POD -301/ 2020 4535 Obec Uhrovské Podhradie 00800121 Bánovce nad Bebravou Oddychova zóna obce Uhrovské Podhradie POD2 4.104,95 216,05 €
146/ POD -708/ 2020 4530 Obec Uzovský Šalgov 00327948 Sabinov Arboristické ošetrenie stromov POD2  5.000,00 263,16 €
147/ POD -811/ 2020 4490 Obec Veľaty 00332020 Trebišov Oplotenie obecného kompostoviska POD1
(odpad)
 5.000,00 263,16 €
148/ POD -806/ 2020 4237 Obec Veľká Ida 00324868 Košice-okolie Oddychová zóna pri jazierku POD2  5.000,00 263,16 €
149/ POD -703/ 2020 4564 Obec Veľká Lomnica 00326666 Kežmarok Podpora environmentálnej výchovy v materskej škole POD3 4.547,37 239,34 €
150/ POD -301/ 2020 4390 Obec Veľké Hoste 00311251 Bánovce nad Bebravou „Rozlúčiť sa, neznamená zabudnúť“ POD2 4.679,70 246,30 €
151/ POD -402/ 2020 4019 Obec Veľké Turovce 00307653 Levice Revitalizácia ekosystému – obec Veľké Turovce. POD2  5.000,00 263,16 €
152/ POD -806/ 2020 4399 Obec Vyšná Hutka 00691291 Košice-okolie VÝSADBA ZELENE A OPLOTENIE V OBCI VYŠNÁ HUTKA POD2  5.000,00 263,16 €
153/ POD -807/ 2020 4518 Obec Závadka 00326054 Michalovce Revitalizácie obce – úprava plochy v centre obce POD2 4.578,81 240,99 €
154/ POD -709/ 2020 4009 Obec Zboj 00323811 Snina Doplnenie ekoučebne na lokalite Kvasná voda POD3  5.000,00 263,16 €
155/ POD -202/ 2020 4342 Obec Zemianske Sady 00306339 Galanta Výsadba novej izolačnej zelene POD2  5.000,00 263,16 €
156/ POD -811/ 2020 4460 Obec Zemplínska Nová Ves 00332186 Trebišov Revitalizácia okolia obecného domu POD2 3.031,59 159,56 €
157/ POD -402/ 2020 4363 Obec Žemberovce 00307700 Levice Zeleň pri zdravotnom stredisku POD2 4.748,67 249,93 €
158/ POD -612/ 2020 4514 Obec Župkov 00321133 Žarnovica Prístrešky pre kontajnery na komunálny odpad POD1
(odpad)
4.751,00 250,05 €
159/ POD -601/ 2020 4645 Združenie obcí mikroregiónu Nízke Tatry a Rudohorie RENTAR 37818589 Banská Bystrica Vybudovanie expozície Banskobystrického geoparku POD3 7.980,00 420,00 €
160/ POD -706/ 2020 4348 Združenie obcí mikroregiónu Prameň Hornádu a Čierneho Váhu 37884999 Poprad Regionálna učebnica environmentálnej výchovy POD3 8.000,00 421,06 €
161/ POD -811/ 2020 4541 ZMikroregión obcí ROŇAVA – združenie obcí 42093678 Trebišov Informačná tabuľa Mikroregiónu ROŇAVA POD3 8.000,00 421,06 €