Kontakty

Home / Kontakty

Slovenská agentúra životného prostredia

SAŽP – Odbor starostlivosti o vidiecke životné prostredie
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

RNDr. Timotej Brenkus
timotej.brenkus@sazp.sk
tel: +421 48 4374 162

Ing. Silvia Čiaková
silvia.ciakova@sazp.sk
tel: +421 48 4374 176

Ing. Martina Kochanová
martina.kochanova@sazp.sk
tel: +421 48 4374 176

Ing. Alexander Králik
alexander.kralik@sazp.sk
tel: +421 48 4374 173

Ing. Mária Mojžišová
maria.mojzisova@sazp.sk
tel: +421 48 4374 176 (t.č. MD)

Ing. Patrik Pachinger         
patrik.pachinger@sazp.sk
tel.: +421 48 4374 173

Mgr. Martin Siman         
martin.siman@sazp.sk
tel.: +421 48 4374 176

Mgr. Michaela Štefániková, PhD.
michaela.stefanikova@sazp.sk
tel.: +421 48 4374 254