Stretnutie hodnotiteľov Vesnice roku 2013

Home / Stretnutie hodnotiteľov Vesnice roku 2013

Začiatkom marca 2013 sa v moravskej dedinke Modrá uskutočnilo každoročné stretnutie hodnotiteľov českej národnej súťaže Vesnice roku 2013. Cieľom stretnutia bolo organizačné zabezpečenie aktuálneho ročníka tejto súťaže, ako aj výmena skúseností. Preto na toto stretnutie boli pozvaní aj zástupcovia zo Slovenska.

Predsedníčka Spolku pre obnovu dediny Anna Kršáková zrekapitulovala doterajší priebeh súťaže na Slovensku (a tiež aj históriu česko – slovenskej spolupráce v oblasti rozvoja vidieka a obnovy dediny), Martin Lakanda, riaditeľ súťaže Dedina roka (SAŽP), sa venoval kritériám, pravidlám, časovému harmonogramu, propagácii a vyhláseniu 7. ročníka súťaže na Slovensku. Ing. Cimermanová (SAŽP) ako porotkyňa súťaže o Európsku cenu obnovy dediny oboznámila účastníkov seminára s pravidlami európskej súťaže a pridala pár postrehov a rád, ako zaujať a obstáť na európskej úrovni.

Po skončení seminára si mohli účastníci prezrieť najnovší projekt v Modrej – Sladkovodnú a botanickú expozíciu Živá voda, ktorá je prezentáciou významu vody v krajine a je jedinečnou možnosťou priameho a vizuálneho kontaktu so živočíchmi a rastlinami nad i pod vodou. Okrem zaujímavej audiovizuálnej expozície je možné život pod vodou pozorovať cez priehľadnú akrylátovú stenu aj so zimovaním rýb pod ľadom. Jedinečnosť projektu spočíva v tom, že ukazuje život v lese a vo vode v prirodzenom prostredí, nie v akváriu. Celý areál je doplnený o ukážky lúk a lesov o oblastí povodia rieky Moravy, nachádza sa v ňom popri náučnej časti aj časť relaxačná, ktorá umožňuje v letných mesiacoch kúpanie v ekologickom jazere s čistením cez korene rastlín a štrky s hĺbkou vody 2,5 m.

«Pozvánka a program seminára»

Fotogaléria zo stretnutia: