Zoznam podporených žiadateľov POD 2018

Home / Zoznam podporených žiadateľov POD 2018

P. č.

Názov žiadateľa

Názov projektu

Schválená dotácia v EUR 

Rozhodnutie

1

Mikroregión Novohradské podzámčie – združenie obcí Otvorme si oči v Novohradskom podzámčí

7.980,00

Rozhodnutie

2

Obec Baďan Verejné priestranstvo Packár

5.000,00

Rozhodnutie

3

Obec Badín Obnova lipového stromoradia v cintoríne

4.164,42

Rozhodnutie

4

Obec Banská Belá Vydanie publikácie obce Banská Belá

5.000,00

Rozhodnutie

5

Obec Bátovce Premena verejnej zelene v obci Bátovce

5.000,00

Rozhodnutie

6

Obec Belá Oddychová zóna v obci Belá

5.000,00

Rozhodnutie

7

Obec Beluj Rekonštrukcia, čistenie obecných studní

4.750,00

Rozhodnutie

8

Obec Bíňovce
Detská oddychová zóna – realizácia

5.000,00

Rozhodnutie

9

Obec Blatnica Separujme lepšie a kvalitnejšie

5.000,00

Rozhodnutie

10

Obec Bohdanovce nad Trnavou
Obnova verejných plôch v intraviláne

5.000,00

Rozhodnutie

11

Obec Bohúňovo Úprava verejného priestranstva pred KD

3.966,72

Rozhodnutie

12

Obec Bolešov Kvitnúci Bolešov

5.000,00

Rozhodnutie

13

Obec Boliarov
Zveľadenie verejného priestranstva

4.812,51

Rozhodnutie

14

Obec Brestovany
Priestor KD a pošty v Brestovanoch

4.674,84

Rozhodnutie

15

Obec Brestovec
Náučný a zážitkový chodník

5.000,00

Rozhodnutie

16

Obec Brežany
Stabilizácia svahu koryta vodného toku

5.000,00

Rozhodnutie

17

Obec Brieštie
Revitalizácia verejných priestorov

4.750,00

Rozhodnutie

18

Obec Čab
Revitalizácia verejného priestranstva

5.000,00

Rozhodnutie

19

Obec Čechynce
Revitalizácia okolia artézskeho prameňa

5.000,00

Rozhodnutie

20

Obec Černík
Oddychová zóna v obci Černík

5.000,00

Rozhodnutie

21

Obec Červeník
Cesta za poznaním

2.711,05

Rozhodnutie

22

Obec Čierne nad Topľou
Revitalizácia priestoru pri dome smútku

4.749,81

Rozhodnutie

23

Obec Čirč
Rozšírenie oddychovej zóny v obci Čirč

5.000,00

Rozhodnutie

24

Obec Dlhá nad Oravou
Kostol sv. Ladislava – úprava zelene

5.000,00

Rozhodnutie

25

Obec Dolná Streda
Revitalizácia zelene na cintoríne

4.864,95

Rozhodnutie

26

Obec Dolný Štál
Revitalizácia verejného priestranstva 5.000,00

Rozhodnutie

27

Obec Dvorec
Revitalizácia centra obce Dvorec 5.000,00

Rozhodnutie

28

Obec Dvory nad Žitavou
Revitalizácia vstupnej časti obce 5.000,00

Rozhodnutie

29

Obec Farná
Sadové úpravy v parku pri potoku 5.000,00

Rozhodnutie

30

Obec Gemerská Hôrka
Parčík vedľa autobusovej zastávky 5.000,00

Rozhodnutie

31

Obec Hažín Regenerácia verejného priestranstva 5.000,00

Rozhodnutie

32

Obec Hažín nad Cirochou
Oddychová zóna s dažďovou záhradou 5.000,00

Rozhodnutie

33

Obec Horný Tisovník
Označenie pamätihodností H. Tisovníka 4.750,00

Rozhodnutie

34

Obec Hostie
Edukačný a turistický areál – ll. etapa 5.000,00

Rozhodnutie

35

Obec Hosťová Revitalizácia parku v obci Hosťová 4.482,86

Rozhodnutie

36

Obec Hradište Revitalizácia verejného priestranstva 5.000,00

Rozhodnutie

37

Obec Hromoš Úprava zelených plôch 4.990,43

Rozhodnutie

38

Obec Hronsek
Zlepšenie odpadového hospodárstva v obci 4.809,47

Rozhodnutie

39

Obec Chmeľová
Zakúpenie malotraktora a drviča 2.000,00

Rozhodnutie

40

Obec Ilija
Obnova priestoru autobusovej zastávky 4.999,37

Rozhodnutie

41

Obec Imeľ
Zeleň deťom 5.000,00

Rozhodnutie

42

Obec Jablonec Jablonecký náučno-poznávací chodník 4.494,59

Rozhodnutie

43

Obec Jahodná
Cestou necestou za prírodou a kultúrou 5.000,00

Rozhodnutie

44

Obec Jarok
Obnova jazierka v obci Jarok 1. etapa 5.000,00

Rozhodnutie

45

Obec Jurová
Revitalizácia verejného priestranstva 5.000,00

Rozhodnutie

46

Obec Kajal Revitalizácia verejného priestranstva 5.000,00

Rozhodnutie 

47

Obec Kečovo Vybudovanie parku pri škrapoch NP 5.000,00

Rozhodnutie

48

Obec Kladzany
Adaptačné opatrenia voči horúčavám 5.000,00

Rozhodnutie

49

Obec Kláštor pod Znievom
Ošetrovanie Aleje biskupa Jozefa Klucha 4.702,50

Rozhodnutie

50

Obec Klátová Nová Ves
Revitalizácia stromov na cintoríne 4.743,35

Rozhodnutie

51

Obec Klokočov Revitalizácia územia v obci Klokočov 5.000,00

Rozhodnutie

52

Obec Kochanovce
Revitalizácia parku v obci Kochanovce 5.000,00

Rozhodnutie

53

Obec Kokava nad Rimavicou
Obnova zelene v obytnej zóne 1.588,40

Rozhodnutie

54

Obec Kolíňany Kvetinové a bylinkové záhony – Kolíňany 3.800,00

Rozhodnutie

55

Obec Komjatná Zelená oáza 4.369,52

Rozhodnutie 

56

Obec Komoča Vytvorenie oddychovej zóny v parku 4.750,00

Rozhodnutie

57

Obec Kostoľany nad Hornádom
Revitalizácia zelene v obci Kostoľany 5.000,00

Rozhodnutie

58

Obec Kriváň
Edukačný areál – ZŠ v obci Kriváň 5.000,00

Rozhodnutie

59

Obec Kuraľany Obnova zelenej infraštruktúry, výsadba 5.000,00

Rozhodnutie

60

Obec Kvašov Obnova obecnej studne 3.383,90

Rozhodnutie

61

Obec Kyselica
Revitalizácia obecného parku v obci 3.830,00

Rozhodnutie

62

Obec Kysta
Zelená alej na ihrisku 5.000,00

Rozhodnutie

63

Obec Ladice Revitalizácia školskej záhrady 5.000,00

Rozhodnutie

64

Obec Liptovská Teplička
Andrejcová 5.000,00

Rozhodnutie

65

Obec Lošonec
Obnova verejných priestranstiev 4.856,40

Rozhodnutie

66

Obec Lúčky Kompostujme spoločne 5.000,00

Rozhodnutie

67

Obec Lúka
Čo skrýva babičkina povala 2. časť 3.390,64

Rozhodnutie

68

Obec Lukáčovce Verejné priestranstvá – realizácia 5.000,00

Rozhodnutie

69

Obec Mad
Zelená infraštruktúra v obci Mad 5.000,00

Rozhodnutie

70

Obec Malachov Výstavba informačných tabúľ 2.267,65

Rozhodnutie

71

Obec Malé Dvorníky
Voľnočasový EkoPark 4.591,16

Rozhodnutie

72

Obec Malé Chyndice
Zazelenaná oddychová zóna 4.931,45

Rozhodnutie

73

Obec Margecany Využitie dažďovej vody 5.000,00

Rozhodnutie

74

Obec Matiašovce Úprava brehov Rackovho potoka 5.000,00

Rozhodnutie

75

Obec Močenok Regenerácia zelene v obci Močenok 5.000,00

Rozhodnutie

76

Obec Moravany nad Váhom
Zvýšme environmentálne povedomie 5.000,00

Rozhodnutie

77

Obec Nána
Revitalizácia škôlky v obci Nána 5.000,00

Rozhodnutie

78

Obec Ňárad
Revitalizácia zelene v centre obce Ňárad 4.743,19

Rozhodnutie

79

Obec Nižná Voľa
Dažďová záhrada ako eko-centrum obce 5.000,00

Rozhodnutie

80

Obec Nižný Hrušov
Obecné studne Anny Lesznai 4.753,80

Rozhodnutie

81

Obec Nová Bošáca
Cintorín v Novej Bošáci 2.879,00

Rozhodnutie

82

Obec Nová Sedlica
Doplnenie prvkov na edukačnej lokalite 4.999,85

Rozhodnutie

83

Obec Nová Ves nad Žitavou
Ošetrenie stromov v areáli kostola 4.921,00

Rozhodnutie

84

Obec Oľšavka
Revitalizácia verejných priestranstiev 5.000,00

Rozhodnutie

85

Obec Oravská Polhora
Revitalizácia okolia kaplnky sv. Jozefa 5.000,00

Rozhodnutie

86

Obec Oravský Podzámok
Revitalizácia zelene v Oravskom Podzámku 4.016,64

Rozhodnutie

87

Obec Ožďany
Posedenie pri prameni Šťavica 5.000,00

Rozhodnutie

88

Obec Palota Revitalizácia obce Palota 5.000,00

Rozhodnutie

89

Obec Paňovce
Odpočinok pod korunami starých smrekov 4.749,52

Rozhodnutie

90

Obec Pavčina Lehota
Zvýšenie priepustnosti priečneho profilu 5.000,00

Rozhodnutie

91

Obec Plavnica Pridanie prvkov do oddychovej zóny 5.000,00

Rozhodnutie

92

Obec Pobedim Obnova parku v centre obce 4.590,40

Rozhodnutie

93

Obec Podhorie Riešenie oplotenia ihriska a amfiteátra 5.000,00

Rozhodnutie

94

Obec Pohorelá Informačný panel Bartková 5.000,00

Rozhodnutie

95

Obec Pohranice Rozkvitnutá obec 5.000,00

Rozhodnutie

96

Obec Poniky Revitalizácia zelene v obci Poniky 5.000,00

Rozhodnutie

97

Obec Potônske Lúky
Revitalizácia verejného priestranstva 5.000,00

Rozhodnutie

98

Obec Prenčov Lipová alej a záhony ruží 5.000,00

Rozhodnutie

99

Obec Príbelce Úprava verejného priestranstva 5.000,00

Rozhodnutie

100

Obec Príbovce Revitalizácia prír.-krajinárskeho parku 5.000,00

Rozhodnutie

101

Obec Pružina
Výstavba altánku pri náučnom chodníku 4.750,00

Rozhodnutie

102

Obec Pukanec
Revitalizácia zelene a oddychovej zóny 5.000,00

Rozhodnutie

103

Obec Pusté Sady
Výsadba novej zelene v obci Pusté Sady 5.000,00

Rozhodnutie

104

Obec Roškovce
Regenerácia obce Roškovce 5.000,00

Rozhodnutie

105

Obec Rumanová
Revitalizácia parku v Rumanovej 5.000,00

Rozhodnutie

106

Obec Runina
Rekonštrukcia autobusovej čakárne 4.500,00

Rozhodnutie

107

Obec Santovka Revitalizácia parku – 1. etapa 5.000,00

Rozhodnutie

108

Obec Sedliacka Dubová
Park Sedliacka Dubová 5.000,00

Rozhodnutie

109

Obec Semerovo Zeleň v Semerove 4.263,70

Rozhodnutie

110

Obec Skároš
Sadové úpravy, výsadba stromoradia 4.562,17

Rozhodnutie

111

Obec Smolnícka Huta
Úprava verejného priestranstva 4.915,58

Rozhodnutie

112

Obec Soboš
Skvalitnenie služieb v obci – II. etapa 5.000,00

Rozhodnutie

113

Obec Sokoľ
Rekonštrukcia zvonice v obci Sokoľ 5.000,00

Rozhodnutie

114

Obec Spišský Hrhov
Aleja – zelená oáza 5.000,00

Rozhodnutie

115

Obec Starý Hrádok Rekonštrukcia verej.priestr. zóna A 5.000,00

Rozhodnutie

116

Obec Stebnícka Huta
Revitalizácia verejného priestranstva 5.000,00

Rozhodnutie

117

Obec Stebník
Dažďový kanál na cintoríne 5.000,00

Rozhodnutie

118

Obec Stožok Revitalizácia okolia kultúrneho domu 5.000,00

Rozhodnutie

119

Obec Streda nad Bodrogom
Revitalizácia historického parku 5.000,00

Rozhodnutie

120

Obec Suchá nad Parnou
Husacie námestie Suchá nad Parnou 5.000,00

Rozhodnutie

121

Obec Šalgočka
Stromoradie v ochrannom pásme cintorína 5.000,00

Rozhodnutie

122

Obec Šelpice
Obnova zelenej zóny pri bytových domoch 5.000,00

Rozhodnutie

123

Obec Šoltýska
Revitalizácia verejného priestranstva 4.750,00

Rozhodnutie

124

Obec Štiavnické Bane
Výsadba živého plotu 3.087,50

Rozhodnutie

125

Obec Štitáre Rozšírenie obecného cintorína Štitáre 5.000,00

Rozhodnutie

126

Obec Štrba
Revitalizácia vnútroblokového priestoru 5.000,00

Rozhodnutie

127

Obec Šumiac Kráľová hoľa pre všetkých 5.000,00

Rozhodnutie

128

Obec Tarnov
Revitalizácia verej.priestranstva obce 5.000,00

Rozhodnutie

129

Obec Topoľa
Regenerácia verejných priestranstiev 5.000,00

Rozhodnutie

130

Obec Trenčianske Stankovce
Revitalizácia zelene pred obecným úradom 5.000,00

Rozhodnutie

131

Obec Trstená na Ostrove
Drevený altánok na posedenie 5.000,00

Rozhodnutie

132

Obec Trstené pri Hornáde
Vytvorenie obecného kompostoviska 1.625,65

Rozhodnutie

133

Obec Trstín Obnova vytipovaných zón II. etapa 5.000,00

Rozhodnutie

134

Obec Tuchyňa Učenie v prírode nás baví 5.000,00

Rozhodnutie

135

Obec Tvrdošovce
Rekonštrukcia obecného múzea 4.731,00

Rozhodnutie

136

Obec Udiča
Úprava vodného toku Udičanka – etapa 2017 5.000,00

Rozhodnutie

137

Obec Uhrovec
Prírodný areál “Pod lipami” 5.000,00

Rozhodnutie

138

Obec Valča
Revitalizácia oddychovej zóny 5.000,00

Rozhodnutie

139

Obec Varín
Zdravšie a bezpečnejšie dreviny v parku 5.000,00

Rozhodnutie

140

Obec Veľaty
Veľaty – lokalita “pri cintoríne” 5.000,00

Rozhodnutie

141

Obec Veličná
Park zelene rodákovi P.M. Bohúňovi 5.000,00

Rozhodnutie

142

Obec Veľká Čalomija
Krásna zelená obec 5.000,00

Rozhodnutie

143

Obec Veľké Dravce
Zelená oddychová zóna – Veľké Dravce 4.684,45

Rozhodnutie

144

Obec Veľké Dvorníky
Zazeleňovanie centra obce Veľké Dvorníky 3.992,85

Rozhodnutie

145

Obec Veľké Chlievany
Revitalizácia stromov 2. etapa 4.745,25

Rozhodnutie

146

Obec Veľké Ozorovce
Oddychová zóna /MARIÁNSKE NÁMESTIE/ 5.000,00

Rozhodnutie

147

Obec Veľké Turovce
1. etapa obnovy parku – Zelená bariéra 2.378,80

Rozhodnutie

148

Obec Veľké Zálužie
Spoločne za krajším bývaním 5.000,00

Rozhodnutie

149

Obec Veľký Klíž
Revitalizácia líp vo Veľkom Klíži 4.729,10

Rozhodnutie

150

Obec Velušovce
Posedenie u Svätého Jozefa 5.000,00

 Rozhodnutie

151

Obec Vieska
Revitalizácia verejného priestranstva 5.000,00

Rozhodnutie

152

Obec Vinné
Revitalizácia okolia vstupu do obce 5.000,00

Rozhodnutie

153

Obec Vojčice
Revitalizácia verejného priestranstva 4.879,91

Rozhodnutie

154

Obec Voľa
Kneippov náučný a ozdravný chodník 4.750,00

Rozhodnutie

155

Obec Volica
Oáza oddychu pri studničke Volica 5.000,00

Rozhodnutie

156

Obec Vrchteplá
Renovácia okien na Pamätnej izbe SNP 5.000,00

Rozhodnutie

157

Obec Vtáčkovce
Zelená oddychová zóna 4.920,52

Rozhodnutie

158

Obec Vyšná Hutka
Revitalizácia chodníkov na cintoríne 5.000,00

Rozhodnutie

159

Obec Závažná Poruba
Včely sú život …. 4.862,25

Rozhodnutie

160

Obec Zbehy
Obnova plochy pred ihriskom 2. etapa 5.000,00

Rozhodnutie

161

Obec Zemné Rozšírenie zelenej infraštruktúry 5.000,00

Rozhodnutie 

162 Obec Zemplínska Nová Ves Revítalizácia okolia obecného domu 4.926,05

Rozhodnutie

163 Obec Zvončín Budovanie verejných priestranstiev – 2.etapa 5.000,00

Rozhodnutie

164 Obec Žabokreky Kontajnerové stojisko v obci Žabokreky 5.000,00

Rozhodnutie

165 Obec Žirany Modernizácia dopravného ihriska 5.000,00

Rozhodnutie

166 Obec Župčany Úprava porastovej štruktúry v parku 5.000,00

Rozhodnutie

167 Združenie obcí mikroregiónu BOROLO Inšpiráciami k rozvoju kvalitného ŽP 8.000,00

Rozhodnutie