Zmluvy z roku 2023

Home / Zmluvy z roku 2023

 

Toto tlačivo predkladá každý príjemca dotácie, ktorí získal podporu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny 2023 a túto dotáciu čerpal. Povinnosť ukladá článok VII. Povinnosti prijímateľa dotácie bod 13 zmluvy uzatvorenej medzi SAŽP (ako „poskytovateľ dotácie“) a príjemcom dotácie.

Monitorovacie obdobie je stanovené po dobu udržateľnosti – 3 roky od ukončenia realizácie projektu.

Nižšie nájdete tlačivá potrebné na 3 – ročné monitorovacie obdobie. Tlačivo k aktuálnemu roku je na stránku vkladané každoročne nové.

 

Monitoring ČV_rok 2023 (.doc, 114 kB)