Zoznam podporených žiadateľov POD 2019

Home / Zoznam podporených žiadateľov POD 2019

 

Zoznam podporených žiadateľov Programu obnovy dediny 2019

Číslo zmluvy /
rok
ID žiadosti /2019 Žiadateľ IČO Okres Účel dotácie
(Názov projektu)
Činnosť Výška
dotácie
v EUR
Suma vo
výške
min. 5%
nákladov
z iných
zdrojov
1/ POD -701/19 3305 Obec Abrahámovce 00321826 Bardejov Revitalizácia starého cintorína POD2 5 000,00 1 042,00
2/ POD -403/19 3202 Obec Alekšince 00307726 Nitra Revitalizácia zelene v obci Alekšince POD2 5 000,00 1 108,80
3/ POD -403/19 3431 Obec Babindol 35626348 Nitra Revitalizácia centrálnej časti obce POD2 5 000,00 689,91
4/ POD -602/19 3148 Obec Baďan 00320480 Banská Štiavnica Hospodárska budova – “Bujačka” POD3 5 000,00 774,00
5/ POD -601/19 3487 Obec Badín 00313262 Banská Bystrica Revitalizácia areálu Materskej škôlky POD2 5 000,00 430,00
6/ POD -602/19 3281 Obec Banský Studenec 00320510 Banská Štiavnica Výstavba turistiského prístrešku v obci POD2 5 000,00 343,20
7/ POD -701/19 3363 Obec Bartošovce 00321851 Bardejov Revitalizácia verejných priestranstiev POD2 5 000,00 264,00
8/ POD -402/19 2865 Obec Bátovce 00306771 Levice Premena verejnej zelene v obci Bátovce POD2 4 855,16 255,54
9/ POD -602/19 3123 Obec Beluj 00320536 Banská Štiavnica Obec a jej obyvatelia v plynutí času POD3 5 000,00 5 000,00
10/ POD -806/19 2903 Obec Belža 00323951 Košice – okolie Oddychová zóna POD2 4 805,48 252,92
11/ POD -809/19 3322 Obec Beňatina 00325023 Sobrance Beňatinské jazero: Revitalizácia okolia POD2 5 000,00 1 000,00
12/ POD -406/19 2943 Obec Bojná 00310239 Topoľčany Obnova verejnej zelene v obci Bojná POD2 3 394,82 178,68
13/ POD -401/19 3433 Obec Brestovec 00306380 Komárno Separujeme hravo POD3 4 750,00 250,00
14/ POD -711/19 2941 Obec Breznička 00330337 Stropkov Údržba vodného toku – Medový potok POD1 4 743,19 249,65
15/ POD -207/19 3469 Obec Buková 00312339 Trnava Realizácia obecného parku zelen POD2 5 000,00 482,00
16/ POD -403/19 3523 Obec Čakajovce 00307807 Nitra Obnova parku – zóny oproti OÚ POD2 5 000,00 305,00
17/ POD -403/19 3246 Obec Čechynce 00308315 Nitra Vetrolamy v obci Čechynce POD2 5 000,00 2 631,63
18/ POD -705/19 3241 Obec Čertižné 00322890 Medzilaborce Revitalizácia oddychovej zóny POD2 4 987,50 262,50
19/ POD -203/19 3286 Obec Červeník 00312355 Hlohovec VIDIECKA ZÁHRADA POD3 5 000,00 300,00
20/ POD -703/19 3224 Obec Červený Kláštor 00326135 Kežmarok Revitalizácia plochy pri cyklochodníku POD2 3 937,75 207,25
21/ POD -710/19 3248 Obec Čirč 00329835 Stará Ľubovňa Realizácia parku v obci Čirč POD2 4 981,76 262,20
22/ POD -511/19 3001 Obec Dlhé Pole 00321231 Žilina Revitalizácia priestranstva pred MŠ POD2 4 864,00 256,00
23/ POD -201/19 3522 Obec Dolný Štál 00305430 Dunajská Streda Revitaliz. parku pred zdrav. strediskom POD2 5 000,00 319,00
24/ POD -504/19 2661 Obec Dolný Vadičov 00314005 Kysucké Nové Mesto Revitalizácia verejného priestranstva POD2 5 000,00 835,10
25/ POD -306/19 3448 Obec Domaniža 00317195 Považská Bystrica Revitalizácia verejného priestranstva POD2 5 000,00 5 790,00
26/ POD -704/19 3301 Obec Domaňovce 00329037 Levoča Revitalizácia verejných priestranstiev POD2 5 000,00 353,50
27/ POD -604/19 3002 Obec Dúbravy 00319899 Detva Dúbravy-úprava okolia cintorína POD2 5 000,00 713,64
28/ POD -404/19 3145 Obec Dvory nad Žitavou 00308897 Nové Zámky Revitalizácia bioretenčných pásov POD2 5 000,00 8 039,76
29/ POD -712/19 3081 Obec Fijaš 00330442 Svidník Oáza oddychu pri obecnom úrade. POD2 5 000,00 1 679,70
30/ POD -808/19 3506 Obec Gemerská Hôrka 00328219 Rožňava Úprava verejného priestoru pred OcÚ POD2 5 000,00 2 361,86
31/ POD -807/19 2602 Obec Hažín 00325155 Michalovce Hažín-Revitalizácia obce v južnej časti POD2 5 000,00 349,00
32/ POD -403/19 3471 Obec Horné Lefantovce 00399418 Nitra Zelená infraštruktúra pri studničke POD2 5 000,00 342,21
33/ POD -604/19 3501 Obec Horný Tisovník 00319953 Detva Obnova drevenej zvoničky a úprava okolia POD3 5 000,00 500,00
34/ POD -807/19 3228 Obec Horovce 00325198 Michalovce Sadové úpravy pred KD – obec Horovce POD2 5 000,00 340,20
35/ POD -403/19 3285 Obec Hosťová 00656143 Nitra Revitalizácia časti cintorína POD2 4 905,15 258,17
36/ POD -707/19 3151 Obec Hrabkov 00327093 Prešov Revitalizácia oplotenia cintorína POD2 4 997,00 263,00
37/ POD -305/19 3355 Obec Hradište 00310468 Partizánske Obnova starej zvonice a jej okolia POD2 5 000,00 1 720,00
38/ POD -710/19 3201 Obec Hraničné 00329894 Stará Ľubovňa Oprava a stav. úpr. prístr. min.prameňa POD1 5 000,00 306,00
39/ POD -806/19 3308 Obec Hrašovík 00691232 Košice – okolie STROMY NAŠICH PREDKOV POD3 1 238,80 65,20
40/ POD -601/19 3247 Obec Hronsek 00629537 Banská Bystrica Údržba Hronseckého potoka – I. etapa POD1 5 000,00 320,00
41/ POD -809/19 3083 Obec Husák 00325201 Sobrance Oddychová zóna pri vodnej nádrží POD2 4 795,79 252,41
42/ POD -602/19 3082 Obec Ilija 00320692 Banská Štiavnica Ošetrenie a údržba drevín v obci Ilija POD2 5 000,00 340,00
43/ POD -807/19 3270 Obec Ižkovce 00331562 Michalovce Revitalizácia verejného priestranstva POD2 5 000,00 768,05
44/ POD -406/19 3147 Obec Jacovce 00699209 Topoľčany Detské ihrisko – oddychová zóna pre deti POD2 5 000,00 14 012,31
45/ POD -201/19 3482 Obec Janíky 00305481 Dunajská Streda Revitalizácia obecného parku POD2 5 000,00 9 408,73
46/ POD -403/19 3309 Obec Jarok 00308056 Nitra Obnova jazierka v obci Jarok 2. etapa POD2 5 000,00 1 767,63
47/ POD -203/19 3476 Obec Kajal 00306029 Galanta Revitalizácia verejného priestranstva POD2 5 000,00 331,00
48/ POD -712/19 3349 Obec Kalnište 00322105 Svidník Výstavba oddychovej zóny POD2 4 805,41 252,92
49/ POD -713/19 2701 Obec Kladzany 00332470 Vranov nad Topľou Výstavba modrozelenej infraštruktúry POD2 4 455,50 234,50
50/ POD -305/19 3295 Obec Klátova Nová Ves 00310549 Partizánske Revitalizácia stromov 2.etapa POD2 4 989,40 262,60
51/ POD -701/19 3158 Obec Kľušov 00322113 Bardejov Revitalizácia cenrálnej zóny POD2 5 000,00 1 154,00
52/ POD -404/19 3348 Obec Kmeťovo 00309028 Nové Zámky Zelená alej v obci Kmeťovo POD2 5 000,00 326,00
53/ POD -701/19 3307 Obec Kobyly 00322130 Bardejov Dažďové záhrady pri materskej škole POD2 5 000,00 851,40
54/ POD -701/19 3495 Obec Kochanovce 00322148 Bardejov Revitalizácia zelene pred obecným úradom POD2 5 000,00 1 033,00
55/ POD -607/19 3044 Obec Kokava nad Rimavicou 00316130 Poltár Obnova prameňa “Výšnianska šťavica” POD1 4 085,00 215,00
56/ POD -701/19 3346 Obec Komárov 00322156 Bardejov Ošetrenie stromov v lesoparku Kerta POD2 5 000,00 388,00
57/ POD -806/19 2521 Obec Košický Klečenov 00324370 Košice – okolie Altánok – Borda POD2 5 000,00 407,14
58/ POD -808/19 3521 Obec Krásnohorské Podhradie 00328421 Rožňava Vytvorenie oddychovej zóny POD2 5 000,00 7 024,62
59/ POD -809/19 3085 Obec Krčava 00325376 Sobrance Úprava verejného priestranstva v obci POD2 4 828,70 254,15
60/ POD -604/19 3245 Obec Kriváň 00320048 Detva Edukačný areál – ZŠ Kriváň – 2. etapa POD3 5 000,00 729,00
61/ POD -609/19 3491 Obec Kružno 00318884 Rimavská Sobota ZOO-PARČÍK POD3 5 000,00 480,00
62/ POD -402/19 3311 Obec Kuraľany 00307181 Levice Výsadba v rámci zóny č.1 – pri cintoríne POD2 5 000,00 360,00
63/ POD -201/19 3253 Obec Kyselica 34000658 Dunajská Streda Škriatkov les POD2 4 750,00 250,00
64/ POD -707/19 2803 Obec Lemešany 00327344 Prešov Oddychová zóna v obci Lemešany POD2 4 835,09 254,48
65/ POD -608/19 3273 Obec Levkuška 00649759 Revúca Revitalizácia stromov v k.ú. Levkuška POD2 4 731,00 249,00
66/ POD -808/19 3507 Obec Lipovník 00328464 Rožňava Revitalizácia centrálnej časti obce POD2 5 000,00 546,15
67/ POD -207/19 3261 Obec Lošonec 00682292 Trnava Výsadba zelene v rámci časti 1. POD2 4 845,00 255,00
68/ POD -613/19 3389 Obec Lovča 00320820 Žiar nad Hronom Arboristická revitalizácia parku POD2 5 000,00 625,00
69/ POD -601/19 3541 Obec Ľubietová 00313564 Banská Bystrica NBCH Ľubietová – funkčný model stupy POD3 5 000,00 1 500,00
70/ POD -201/19 3042 Obec Lúč na Ostrove 00305561 Dunajská Streda Výsadba zelene a revitalizácia parku MŠ POD2 5 000,00 456,55
71/ POD -712/19 3524 Obec Lúčka 00595764 Svidník ABY LÚČKA BOLA ZELENÁ POD2 5 000,00 2 500,00
72/ POD -404/19 3182 Obec Malá nad Hronom 00309079 Nové Zámky Vybudovanie športovo-oddychovej zóny POD2 5 000,00 420,00
73/ POD -403/19 3323 Obec Malé Chyndice 00399434 Nitra Oddychová zóna pri jazierku ZDROJ POD2 4 987,44 262,50
74/ POD -306/19 3306 Obec Malé Lednice 00692395 Považská Bystrica Verejne priestr. revit., druhá etapa POD2 5 000,00 589,00
75/ POD -401/19 2761 Obec Marcelová 00306550 Komárno Farebné stromoradie na Radvanskej ceste POD2 4 944,18 260,22
76/ POD -706/19 3283 Obec Mlynica 00326429 Poprad Oddychová zóna v obci Mlynica POD2 5 000,00 380,00
77/ POD -405/19 2922 Obec Močenok 00308439 Šaľa Revitalizácia zelene v obci Močenok POD2 5 000,00 2011,,81
78/ POD -602/19 3398 Obec Močiar 00320871 Banská Štiavnica Revitalizácia verejných priestorov II. POD2 5 000,00 951,35
79/ POD -204/19 3485 Obec Moravany nad Váhom 00312789 Piešťany Kapucínske záhrady v Moravanochnad Váhom POD3 5 000,00 1 598,32
80/ POD -601/19 3186 Obec Motyčky 00313629 Banská Bystrica Biologický odpad Motyčky 2019 POD1 2 000,00 3 000,00
81/ POD -606/19 3326 Obec Mučín 00316245 Lučenec Obnova náučných expozícií a chodníkov POD3 4 750,00 250,00
82/ POD -201/19 2601 Obec Ňárad 00305758 Dunajská Streda Park na strávenie voľného času POD2 5 000,00 381,00
83/ POD -506/19 3510 Obec Necpaly 00316814 Martin Náučný chodník v obci Necpaly POD3 5 000,00 1 201,00
84/ POD -407/19 3288 Obec Nemčiňany 00308277 Zlaté Moravce Arboristické ošetrenie stromov v MŠ POD2 5 000,00 600,00
85/ POD -701/19 3287 Obec Nižná Voľa 00322431 Bardejov “Aj pietne miesto potrebuje oživenie” POD2 5 000,00 415,00
86/ POD -713/19 3225 Obec Nižný Hrušov 00332607 Vranov nad Topľou Obecné studne Anny Lesznai – ulica Kerta POD1 4 753,80 250,20
87/ POD -711/19 3102 Obec Oľšavka 00330876 Stropkov Revitalizácia priestranstiev – II. etapa POD2 5 000,00 2 223,45
88/ POD -806/19 3229 Obec Olšovany 00324574 Košice – okolie Revitalizácia verejného priestranstva POD2 4 776,60 251,40
89/ POD -507/19 3502 Obec Oravská Polhora 00314749 Námestovo Šindliarstvo v Oravskej Polhore POD3 5 000,00 334,79
90/ POD -503/19 3087 Obec Oravský Podzámok 00314731 Dolný Kubín Revitalizácia zelene v Oravskom Podzámku POD2 5 000,00 478,80
91/ POD -404/19 3156 Obec Palárikovo 00309176 Nové Zámky Dajme obci zelenú POD2 5 000,00 380,00
92/ POD -705/19 3455 Obec Palota 00323373 Medzilaborce Oddychová zóna v obci Palota POD2 5 000,00 300,70
93/ POD -808/19 3313 Obec Plešivec 00328642 Rožňava Prístrešky pred Kultúrnym domom Plešivec POD2 5 000,00 6 778,79
94/ POD -602/19 3525 Obec Podhorie 00320935 Banská Štiavnica Obnova časti areálu amfiteátra POD2 5 000,00 264,00
95/ POD -601/19 3280 Obec Podkonice 00313670 Banská Bystrica Zlepšenie systému zberu odpadu Podkonice POD1 4 573,73 251,77
96/ POD -604/19 3146 Obec Podkriváň 00316318 Detva Revitalizácia parku pred obecným úradom POD2 5 000,00 507,09
97/ POD -301/19 3442 Obec Podlužany 00310930 Bánovce nad Bebravou Revitalizácia stromov v centre obce POD2 4 993,20 262,80
98/ POD -603/19 3340 Obec Pohorelá 00313696 Brezno Smerové infopanely a Smerovník Pohorelá POD3 5 000,00 293,70
99/ POD -503/19 3124 Obec Pokryváč 00314803 Dolný Kubín Búdkovo- dedinka pre vtáčiky POD3 4 550,50 239,50
100/ POD -603/19 3490 Obec Polomka 00313726 Brezno Náučný chodník Voľchovô POD3 5 000,00 819,99
101/ POD -307/19 3429 Obec Poluvsie 00318418 Prievidza Revitalizácia okolia kostola Poluvsie POD2 4 999,45 263,13
102/ POD -809/19 3101 Obec Porostov 00325643 Sobrance Oddychová zóna pri obecnom úrade POD2 4 804,62 252,88
103/ POD -610/19 3183 Obec Príbelce 00319520 Veľký Krtíš Oprava zvoničky na Príkľaku POD2 5 000,00 724,00
104/ POD -606/19 3154 Obec Prša 00316351 Lučenec Náučný chodník v obci Prša POD3 4 728,00 500,00
105/ POD -306/19 3251 Obec Pružina 00317730 Považská Bystrica Výstavba altánku – chodník na Strážov POD3 4 750,00 250,00
106/ POD -402/19 3503 Obec Pukanec 00307416 Levice Zveľadenie sídliska POD2 5 000,00 542,72
107/ POD -202/19 3157 Obec Pusté Sady 00800295 Galanta Revitalizácia zelene v centrálnej časti POD2 5 000,00 2 514,15
108/ POD -205/19 3428 Obec Rohov 00611573 Senica Výsadba remízok a alejí v obci Rohov POD2 5 000,00 430,00
109/ POD -705/19 3377 Obec Roškovce 00323471 Medzilaborce Regenerácia obce Roškovce POD1 5 000,00 505,11
110/ POD -809/19 3467 Obec Ruská Bystrá 00325724 Sobrance Revitalizácia verejného priestoru obce POD2 5 000,00 1 000,00
111/ POD -201/19 2866 Obec Sap 00305693 Dunajská Streda Revitalizácia verejného priestranstva POD2 5 000,00 555,00
112/ POD -503/19 2944 Obec Sedliacka Dubová 00314854 Dolný Kubín Zelené ihrisko POD2 5 000,00 1 499,30
113/ POD -808/19 2841 Obec Silica 00328782 Rožňava Revitalizácia okolia obecného úradu POD2 4 758,63 250,46
114/ POD -806/19 3279 Obec Skároš 00324701 Košice – okolie Zelený Skároš – od jari do jesene POD2 4 465,00 235,00
115/ POD -806/19 2863 Obec Slančík 00691259 Košice – okolie Revitalizácia priestoru pri dome smútku POD2 4 969,37 261,55
116/ POD -604/19 3021 Obec Slatinské Lazy 00320269 Detva Úpravy okolia autobusovej zastávky POD2 4 538,33 238,86
117/ POD -407/19 3456 Obec Sľažany 00308447 Zlaté Moravce Sadové úpravy cintorín Sľažany POD2 5 000,00 783,38
118/ POD -306/19 3509 Obec Slopná 00692361 Považská Bystrica Zelená infraštruktúra – Slopná I.ETAPA POD2 4 727,96 248,84
119/ POD -806/19 2802 Obec Sokoľ 00324752 Košice – okolie Vytvorenie aleje a prírodného chodníka POD2 4 811,75 253,25
120/ POD -706/19 2981 Obec Spišské Bystré 00326542 Poprad Kubašský ľemhalz POD3 5 000,00 1 192,38
121/ POD -704/19 3397 Obec Spišský Hrhov 00329592 Levoča Úprava verejného priestranstva. POD2 4 275,95 225,05
122/ POD -609/19 3302 Obec Stará Bašta 00649716 Rimavská Sobota Komunitné oddychové miesto POD2 5 000,00 2 818,62
123/ POD -402/19 3061 Obec Starý Hrádok 00587605 Levice Rek.ver.pr. zóna B v obci St.Hrádok POD2 5 000,00 3 508,37
124/ POD -701/19 3226 Obec Stebník 00322601 Bardejov Rekonštrukcia chodníka na cintoríne POD2 5 000,00 2 023,05
125/ POD -701/19 3314 Obec Stuľany 30022610 Bardejov Zelený vstup do Základnej školy POD2 5 000,00 406,00
126/ POD -602/19 3465 Obec Svätý Anton 00320471 Banská Štiavnica Verejné priestranstvo “Na rínku” POD3 4 750,00 250,00
127/ POD -401/19 3296 Obec Svätý Peter 00306436 Komárno Revitalizácia Svätopeterského parku II. POD2 5 000,00 3 100,50
128/ POD -202/19 3435 Obec Šalgočka 00613932 Galanta Záchytné rigoly na dažďovú vodu POD2 5 000,00 500,00
129/ POD -301/19 3239 Obec Šišov 00311138 Bánovce nad Bebravou Oddychová zóna obce Šišov POD2 5 000,00 592,36
130/ POD -601/19 3479 Obec Špania Dolina 00313858 Banská Bystrica Úprava verejného priestranstva POD2 5 000,00 300,00
131/ POD -712/19 3329 Obec Štefurov 00331074 Svidník Zriadenie náučno rekreačného priestoru POD2 4 877,28 256,70
132/ POD -602/19 3425 Obec Štiavnické Bane 00321028 Banská Štiavnica Zodpovedne k našej klíme POD2 4 750,00 250,00
133/ POD -403/19 3472 Obec Štitáre 37869531 Nitra Odvodnenie miestnej komunikácie POD1 4 589,12 241,54
134/ POD -701/19 3427 Obec Tarnov 00322661 Bardejov Revitalizácia odvodňovacieho kanálu POD1 5 000,00 1 340,00
135/ POD -603/19 3333 Obec Telgárt 00313874 Brezno Informačný panel Besník POD3 4 987,50 262,50
136/ POD -609/19 3432 Obec Tomášovce 00649503 Rimavská Sobota Oddychová zóna obce POD2 5 000,00 3 416,57
137/ POD -709/19 3271 Obec Topoľa 00323641 Snina Ekoučebňa oddychu a poznávania, I. etapa POD3 5 000,00 265,00
138/ POD -701/19 3282 Obec Tročany 00322679 Bardejov Oddychová zóna v obci Tročany POD2 5 000,00 1 620,00
139/ POD -201/19 3443 Obec Trstená na Ostrove 00305782 Dunajská Streda Revitalizácia verejného priestranstva POD2 5 000,00 300,00
140/ POD -601/19 3022 Obec Turecká 00648183 Banská Bystrica Izba tradícií a osvety Turecká POD3 5 000,00 270,00
141/ POD -807/19 3486 Obec Tušická Nová Ves 00325929 Michalovce Úprava verejného priestranstva pri MŠ POD2 4 124,91 217,11
142/ POD -404/19 3227 Obec Tvrdošovce 00309338 Nové Zámky Revitalizácia jazera na ulici Kinizsiho POD2 5 000,00 275,00
143/ POD -301/19 3144 Obec Uhrovec 00311201 Bánovce nad Bebravou Revitalizácia zelene centra obce Uhrovec POD2 5 000,00 1 563,80
144/ POD -705/19 3459 Obec Valentovce 00323713 Medzilaborce Oddychová zóna pri OcÚ a DS POD2 5 000,00 377,16
145/ POD -503/19 3238 Obec Veličná 00314960 Dolný Kubín Oddychová zóna Žel. zástavka VELIČNÁ POD2 5 000,00 963,30
146/ POD -301/19 3043 Obec Veľké Chlievany 00311260 Bánovce nad Bebravou Revitalizácia stromov v obci 3. etapa POD2 5 000,00 263,60
147/ POD -402/19 2904 Obec Veľké Turovce 00307653 Levice Revitalizácia parku – 2. etapa POD2 5 000,00 2 265,00
148/ POD -201/19 3494 Obec Vieska 00655481 Dunajská Streda Revitalizácia verejného priestranstva POD2 5 000,00 304,00
149/ POD -407/19 3331 Obec Vieska nad Žitavou 00308617 Zlaté Moravce Moderné kompostovanie POD1 5 000,00 5 504,00
150/ POD -705/19 3468 Obec Volica 00323721 Medzilaborce PARK sv. FLORIÁNA PRI OcÚ POD2 5 000,00 380,32
151/ POD -403/19 3460 Obec Výčapy – Opatovce 00308650 Nitra Úprava verejného priestranstva Výčapy-O. POD2 5 000,00 962,02
152/ POD -806/19 2942 Obec Vyšný Čaj 00324922 Košice – okolie Zveľadenie verejného priestranstva POD2 4 827,75 254,10
153/ POD -701/19 3378 Obec Vyšný Kručov 00322725 Bardejov Revitalizácia okolia historickej zvonice POD2 5 000,00 493,00
154/ POD -705/19 3458 Obec Zbojné 00323829 Medzilaborce Obnova obecných studní a úprava okolia POD1 5 000,00 300,00
155/ POD -401/19 3294 Obec Zemianska Olča 00306720 Komárno Pre zelenú obec POD2 5 000,00 364,00
156/ POD -304/19 3230 Obec Zemianske Podhradie 00699098 Nové Mesto nad Váhom Ovocinárstvo v Zemianskom Podhradí POD2 4 466,46 235,08
157/ POD -202/19 2921 Obec Zemianske Sady 00306339 Galanta Regenerácia zelene v obci Zemianske Sady POD2 5 000,00 2 998,15
158/ POD -404/19 3481 Obec Zemné 00309371 Nové Zámky Rozšírenie zelenej infraštruktúry POD2 5 000,00 3 535,72
159/ POD -811/19 2862 Obec Zemplínska Nová Ves 00332186 Trebišov Revitalizácia okolia obecného domu POD2 4 750,19 250,02
160/ POD -807/19 3264 Obec Zemplínska Široká 00326071 Michalovce Podpora separovaného zberu odpadu POD1 3 133,83 284,19
161/ POD -811/19 3457 Obec Zemplínsky Branč 00332224 Trebišov Úprava verej. priestr. pri OÚ – Z. Branč POD2 4 750,00 250,00
162/ POD -503/19 3362 Obec Žaškov 00315052 Dolný Kubín Oddychová zóna v obci Žaškov POD2 5 000,00 1 497,40
163/ POD -403/19 3327 Obec Žirany 00308706 Nitra Pohybom ku zdraviu POD2 5 000,00 1 487,40
164/ POD -601/19 3508 Združenie obcí mikroregiónu Nízke Tatry a Rudohorie – RENTAR 37818589 okres Banská Bystrica Označenie lokalít BB geoparku POD3 8 000,00 2 020,00