Zoznam podporených žiadateľov POD 2019

Home / Zoznam podporených žiadateľov POD 2019
Por. Číslo Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR Rozhodnutie
1 Obec Abrahámovce Revitalizácia starého cintorína 5 000,00  Rozhodnutie
2 Obec Alekšince Revitalizácia zelene v obci Alekšince 5 000,00  Rozhodnutie
3 Obec Babindol Revitalizácia centrálnej časti obce 5 000,00  Rozhodnutie
4 Obec Baďan Hospodárska budova – “Bujačka” 5 000,00  Rozhodnutie
5 Obec Badín Revitalizácia areálu Materskej škôlky 5 000,00  Rozhodnutie
6 Obec Banský Studenec Výstavba turistiského prístrešku v obci 5 000,00  Rozhodnutie
7 Obec Bartošovce Revitalizácia verejných priestranstiev 5 000,00  Rozhodnutie
8 Obec Bátovce Premena verejnej zelene v obci Bátovce 4 855,16  Rozhodnutie
9 Obec Beluj Obec a jej obyvatelia v plynutí času 5 000,00  Rozhodnutie
10 Obec Belža Oddychová zóna 4 805,48  Rozhodnutie
11 Obec Beňatina Beňatinské jazero: Revitalizácia okolia 5 000,00  Rozhodnutie
12 Obec Bojná Obnova verejnej zelene v obci Bojná 3 394,82  Rozhodnutie
13 Obec Brestovec Separujeme hravo 4 750,00  Rozhodnutie
14 Obec Breznička Údržba vodného toku – Medový potok 4 743,19  Rozhodnutie
15 Obec Buková Realizácia obecného parku zelen 5 000,00  Rozhodnutie
16 Obec Čakajovce Obnova parku – zóny oproti OÚ 5 000,00  Rozhodnutie
17 Obec Čechynce Vetrolamy v obci Čechynce 5 000,00  Rozhodnutie
18 Obec Čertižné Revitalizácia oddychovej zóny 4 987,50  Rozhodnutie
19 Obec Červeník VIDIECKA ZÁHRADA 5 000,00  Rozhodnutie
20 Obec Červený Kláštor Revitalizácia plochy pri cyklochodníku 3 937,75  Rozhodnutie
21 Obec Čirč Realizácia parku v obci Čirč 4 981,76  Rozhodnutie
22 Obec Dlhé Pole Revitalizácia priestranstva pred MŠ 4 864,00  Rozhodnutie
23 Obec Dolný Štál Revitaliz. parku pred zdrav. strediskom 5 000,00  Rozhodnutie
24 Obec Dolný Vadičov Revitalizácia verejného priestranstva 5 000,00  Rozhodnutie
25 Obec Domaniža Revitalizácia verejného priestranstva 5 000,00  Rozhodnutie
26 Obec Domaňovce Revitalizácia verejných priestranstiev 5 000,00  Rozhodnutie
27 Obec Dúbravy Dúbravy-úprava okolia cintorína 5 000,00  Rozhodnutie
28 Obec Dvory nad Žitavou Revitalizácia bioretenčných pásov 5 000,00  Rozhodnutie
29 Obec Fijaš Oáza oddychu pri obecnom úrade. 5 000,00  Rozhodnutie
30 Obec Gemerská Hôrka Úprava verejného priestoru pred OcÚ 5 000,00   Rozhodnutie
31 Obec Hažín Hažín-Revitalizácia obce v južnej časti 5 000,00   Rozhodnutie
32 Obec Horné Lefantovce Zelená infraštruktúra pri studničke 5 000,00   Rozhodnutie
33 Obec Horný Tisovník Obnova drevenej zvoničky a úprava okolia 5 000,00   Rozhodnutie
34 Obec Horovce Sadové úpravy pred KD – obec Horovce 5 000,00   Rozhodnutie
35 Obec Hosťová Revitalizácia časti cintorína 4 905,15   Rozhodnutie
36 Obec Hrabkov Revitalizácia oplotenia cintorína 4 997,00   Rozhodnutie
37 Obec Hradište Obnova starej zvonice a jej okolia 5 000,00   Rozhodnutie
38 Obec Hraničné Oprava a stav. úpr. prístr. min.prameňa 5 000,00   Rozhodnutie
39 Obec Hrašovík STROMY NAŠICH PREDKOV 1 238,80   Rozhodnutie
40 Obec Hronsek Údržba Hronseckého potoka – I. etapa 5 000,00   Rozhodnutie
41 Obec Husák Oddychová zóna pri vodnej nádrží 4 795,79   Rozhodnutie
42 Obec Ilija Ošetrenie a údržba drevín v obci Ilija 5 000,00   Rozhodnutie
43 Obec Ižkovce Revitalizácia verejného priestranstva 5 000,00   Rozhodnutie
44 Obec Jacovce Detské ihrisko – oddychová zóna pre deti 5 000,00   Rozhodnutie
45 Obec Janíky Revitalizácia obecného parku 5 000,00   Rozhodnutie
46 Obec Jarok Obnova jazierka v obci Jarok 2. etapa 5 000,00   Rozhodnutie
47 Obec Kajal Revitalizácia verejného priestranstva 5 000,00   Rozhodnutie
48 Obec Kalnište Výstavba oddychovej zóny 4 805,41   Rozhodnutie
49 Obec Kladzany Výstavba modrozelenej infraštruktúry 4 455,50   Rozhodnutie
50 Obec Klátova Nová Ves Revitalizácia stromov 2.etapa 4 989,40   Rozhodnutie
51 Obec Kľušov Revitalizácia cenrálnej zóny 5 000,00   Rozhodnutie
52 Obec Kmeťovo Zelená alej v obci Kmeťovo 5 000,00   Rozhodnutie
53 Obec Kobyly Dažďové záhrady pri materskej škole 5 000,00   Rozhodnutie
54 Obec Kochanovce Revitalizácia zelene pred obecným úradom 5 000,00   Rozhodnutie
55 Obec Kokava nad Rimavicou Obnova prameňa “Výšnianska šťavica” 4 085,00   Rozhodnutie
56 Obec Komárov Ošetrenie stromov v lesoparku Kerta 5 000,00   Rozhodnutie
57 Obec Košický Klečenov Altánok – Borda 5 000,00   Rozhodnutie
58 Obec Krásnohorské Podhradie Vytvorenie oddychovej zóny 5 000,00   Rozhodnutie
59 Obec Krčava Úprava verejného priestranstva v obci 4 828,70   Rozhodnutie
60 Obec Kriváň Edukačný areál – ZŠ Kriváň – 2. etapa 5 000,00   Rozhodnutie
61 Obec Kružno ZOO-PARČÍK 5 000,00   Rozhodnutie
62 Obec Kuraľany Výsadba v rámci zóny č.1 – pri cintoríne 5 000,00   Rozhodnutie
63 Obec Kyselica Škriatkov les 4 750,00   Rozhodnutie
64 Obec Lemešany Oddychová zóna v obci Lemešany 4 835,09   Rozhodnutie
65 Obec Levkuška Revitalizácia stromov v k.ú. Levkuška 4 731,00   Rozhodnutie
66 Obec Lipovník Revitalizácia centrálnej časti obce 5 000,00   Rozhodnutie
67 Obec Lošonec Výsadba zelene v rámci časti 1. 4 845,00   Rozhodnutie
68 Obec Lovča Arboristická revitalizácia parku 5 000,00   Rozhodnutie
69 Obec Ľubietová NBCH Ľubietová – funkčný model stupy 5 000,00   Rozhodnutie
70 Obec Lúč na Ostrove Výsadba zelene a revitalizácia parku MŠ 5 000,00   Rozhodnutie
71 Obec Lúčka ABY LÚČKA BOLA ZELENÁ 5 000,00   Rozhodnutie
72 Obec Malá nad Hronom Vybudovanie športovo-oddychovej zóny 5 000,00   Rozhodnutie
73 Obec Malé Chyndice Oddychová zóna pri jazierku ZDROJ 4 987,44   Rozhodnutie
74 Obec Malé Lednice Verejne priestr. revit., druhá etapa 5 000,00   Rozhodnutie
75 Obec Marcelová Farebné stromoradie na Radvanskej ceste 4 944,18  Rozhodnutie
76 Obec Mlynica Oddychová zóna v obci Mlynica 5 000,00  Rozhodnutie
77 Obec Močenok Revitalizácia zelene v obci Močenok 5 000,00   Rozhodnutie
78 Obec Močiar Revitalizácia verejných priestorov II. 5 000,00   Rozhodnutie
79 Obec Moravany nad Váhom Kapucínske záhrady v Moravanochnad Váhom 5 000,00  Rozhodnutie
80 Obec Motyčky Biologický odpad Motyčky 2019 2 000,00  Rozhodnutie
81 Obec Mučín Obnova náučných expozícií a chodníkov 4 750,00  Rozhodnutie
82 Obec Ňárad Park na strávenie voľného času 5 000,00  Rozhodnutie
83 Obec Necpaly Náučný chodník v obci Necpaly 5 000,00  Rozhodnutie
84 Obec Nemčiňany Arboristické ošetrenie stromov v MŠ 5 000,00  Rozhodnutie
85 Obec Nižná Voľa “Aj pietne miesto potrebuje oživenie” 5 000,00  Rozhodnutie
86 Obec Nižný Hrušov Obecné studne Anny Lesznai – ulica Kerta 4 753,80  Rozhodnutie
87 Obec Oľšavka Revitalizácia priestranstiev – II. etapa 5 000,00  Rozhodnutie
88 Obec Olšovany Revitalizácia verejného priestranstva 4 776,60  Rozhodnutie
89 Obec Oravská Polhora Šindliarstvo v Oravskej Polhore 5 000,00  Rozhodnutie
90 Obec Oravský Podzámok Revitalizácia zelene v Oravskom Podzámku 5 000,00  Rozhodnutie
91 Obec Palárikovo Dajme obci zelenú 5 000,00  Rozhodnutie
92 Obec Palota Oddychová zóna v obci Palota 5 000,00  Rozhodnutie
93 Obec Plešivec Prístrešky pred Kultúrnym domom Plešivec 5 000,00  Rozhodnutie
94 Obec Podhorie Obnova časti areálu amfiteátra 5 000,00  Rozhodnutie
95 Obec Podkonice Zlepšenie systému zberu odpadu Podkonice 4 573,73  Rozhodnutie
96 Obec Podkriváň Revitalizácia parku pred obecným úradom 5 000,00  Rozhodnutie
97 Obec Podlužany Revitalizácia stromov v centre obce 4 993,20  Rozhodnutie
98 Obec Pohorelá Smerové infopanely a Smerovník Pohorelá 5 000,00  Rozhodnutie
99 Obec Pokryváč Búdkovo- dedinka pre vtáčiky 4 550,50  Rozhodnutie
100 Obec Polomka Náučný chodník Voľchovô 5 000,00  Rozhodnutie
101 Obec Poluvsie Revitalizácia okolia kostola Poluvsie 4 999,45  Rozhodnutie
102 Obec Porostov Oddychová zóna pri obecnom úrade 4 804,62  Rozhodnutie
103 Obec Príbelce Oprava zvoničky na Príkľaku 5 000,00  Rozhodnutie
104 Obec Prša Náučný chodník v obci Prša 4 728,00  Rozhodnutie
105 Obec Pružina Výstavba altánku – chodník na Strážov 4 750,00  Rozhodnutie
106 Obec Pukanec Zveľadenie sídliska 5 000,00  Rozhodnutie
107 Obec Pusté Sady Revitalizácia zelene v centrálnej časti 5 000,00  Rozhodnutie
108 Obec Rohov Výsadba remízok a alejí v obci Rohov 5 000,00  Rozhodnutie
109 Obec Roškovce Regenerácia obce Roškovce 5 000,00 Rozhodnutie
110 Obec Ruská Bystrá Revitalizácia verejného priestoru obce 5 000,00 Rozhodnutie
111 Obec Sap Revitalizácia verejného priestranstva 5 000,00  Rozhodnutie
112 Obec Sedliacka Dubová Zelené ihrisko 5 000,00  Rozhodnutie
113 Obec Silica Revitalizácia okolia obecného úradu 4 758,63  Rozhodnutie
114 Obec Skároš Zelený Skároš – od jari do jesene 4 465,00  Rozhodnutie
115 Obec Slančík Revitalizácia priestoru pri dome smútku 4 969,37  Rozhodnutie
116 Obec Slatinské Lazy Úpravy okolia autobusovej zastávky 4 538,33 Rozhodnutie
117 Obec Sľažany Sadové úpravy cintorín Sľažany 5 000,00  Rozhodnutie
118 Obec Slopná Zelená infraštruktúra – Slopná I.ETAPA 4 727,96 Rozhodnutie
119 Obec Sokoľ Vytvorenie aleje a prírodného chodníka 4 811,75  Rozhodnutie
120 Obec Spišské Bystré Kubašský ľemhalz 5 000,00  Rozhodnutie
121 Obec Spišský Hrhov Úprava verejného priestranstva. 4 275,95  Rozhodnutie
122 Obec Stará Bašta Komunitné oddychové miesto 5 000,00  Rozhodnutie
123 Obec Starý Hrádok Rek.ver.pr. zóna B v obci St.Hrádok 5 000,00  Rozhodnutie
124 Obec Stebník Rekonštrukcia chodníka na cintoríne 5 000,00  Rozhodnutie
125 Obec Stuľany Zelený vstup do Základnej školy 5 000,00  Rozhodnutie
126 Obec Svätý Anton Verejné priestranstvo “Na rínku” 4 750,00  Rozhodnutie
127 Obec Svätý Peter Revitalizácia Svätopeterského parku II. 5 000,00  Rozhodnutie
128 Obec Šalgočka Záchytné rigoly na dažďovú vodu 5 000,00  Rozhodnutie
129 Obec Šišov Oddychová zóna obce Šišov 5 000,00  Rozhodnutie
130 Obec Špania Dolina Úprava verejného priestranstva 5 000,00  Rozhodnutie
131 Obec Štefurov Zriadenie náučno rekreačného priestoru 4 877,28  Rozhodnutie
132 Obec Štiavnické Bane Zodpovedne k našej klíme 4 750,00  Rozhodnutie
133 Obec Štitáre Odvodnenie miestnej komunikácie 4 589,12  Rozhodnutie
134 Obec Tarnov Revitalizácia odvodňovacieho kanálu 5 000,00  Rozhodnutie
135 Obec Telgárt Informačný panel Besník 4 987,50  Rozhodnutie
136 Obec Tomášovce Oddychová zóna obce 5 000,00  Rozhodnutie
137 Obec Topoľa Ekoučebňa oddychu a poznávania, I. etapa 5 000,00  Rozhodnutie
138 Obec Tročany Oddychová zóna v obci Tročany 5 000,00  Rozhodnutie
139 Obec Trstená na Ostrove Revitalizácia verejného priestranstva 5 000,00  Rozhodnutie
140 Obec Turecká Izba tradícií a osvety Turecká 5 000,00  Rozhodnutie
141 Obec Tušická Nová Ves Úprava verejného priestranstva pri MŠ 4 124,91  Rozhodnutie
142 Obec Tvrdošovce Revitalizácia jazera na ulici Kinizsiho 5 000,00  Rozhodnutie
143 Obec Uhrovec Revitalizácia zelene centra obce Uhrovec 5 000,00  Rozhodnutie
144 Obec Valentovce Oddychová zóna pri OcÚ a DS 5 000,00  Rozhodnutie
145 Obec Veličná Oddychová zóna Žel. zástavka VELIČNÁ 5 000,00  Rozhodnutie
146 Obec Veľké Chlievany Revitalizácia stromov v obci 3. etapa 5 000,00  Rozhodnutie
147 Obec Veľké Turovce Revitalizácia parku – 2. etapa 5 000,00  Rozhodnutie
148 Obec Vieska Revitalizácia verejného priestranstva 5 000,00  Rozhodnutie
149 Obec Vieska nad Žitavou Moderné kompostovanie 5 000,00  Rozhodnutie
150 Obec Volica PARK sv. FLORIÁNA PRI OcÚ 5 000,00  Rozhodnutie
151 Obec Výčapy – Opatovce Úprava verejného priestranstva Výčapy-O. 5 000,00  Rozhodnutie
152 Obec Vyšný Čaj Zveľadenie verejného priestranstva 4 827,75  Rozhodnutie
153 Obec Vyšný Kručov Revitalizácia okolia historickej zvonice 5 000,00  Rozhodnutie
154 Obec Zbojné Obnova obecných studní a úprava okolia 5 000,00  Rozhodnutie
155 Obec Zemianska Olča Pre zelenú obec 5 000,00  Rozhodnutie
156 Obec Zemianske Podhradie Ovocinárstvo v Zemianskom Podhradí 4 466,46  Rozhodnutie
157 Obec Zemianske Sady Regenerácia zelene v obci Zemianske Sady 5 000,00  Rozhodnutie
158 Obec Zemné Rozšírenie zelenej infraštruktúry 5 000,00  Rozhodnutie
159 Obec Zemplínska Nová Ves Revitalizácia okolia obecného domu 4 750,19  Rozhodnutie
160 Obec Zemplínska Široká Podpora separovaného zberu odpadu 3 133,83  Rozhodnutie
161 Obec Zemplínsky Branč Úprava verej. priestr. pri OÚ – Z. Branč 4 750,00  Rozhodnutie
162 Obec Žaškov Oddychová zóna v obci Žaškov 5 000,00  Rozhodnutie
163 Obec Žirany Pohybom ku zdraviu 5 000,00  Rozhodnutie
164 Združenie obcí mikroregiónu Nízke Tatry a Rudohorie – RENTAR Označenie lokalít BB geoparku 8 000,00  Rozhodnutie