ARGE fotosúťaž 2013

Home / ARGE fotosúťaž 2013

„Vízia európskeho vidieka: vytvorená farmármi, podporovaná Európskou úniou“

Európske pracovné spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny (ARGE)  vyhlasuje paneurópsku fotosúťaž pod mottom: „Vízia európskeho vidieka: vytvorená farmármi, podporovaná Európskou úniou“. Súťaž je súčasťou širšieho projektu podporeného z fondov EÚ.

Cieľom súťaže je dať do pozornosti atraktivitu a krásu, ako aj význam vidieckych oblastí Európy pre celú spoločnosť. Nie sú udané žiadne obmedzenia vo výbere motívu, miesta, kreativity alebo fototechniky. Pre organizátorov súťaže je dôležité, aby z fotiek bolo cítiť, že „tvár“ vidieckej kultúrnej krajiny je výrazným spôsobom ovplyvňovaná poľnohospodárstvom.

Najlepšie fotografie budú ocenené atraktívnymi cenami (okrem poľnohospodárskych produktov z celej Európy môžte vyhrať aj zaujímavé pobyty v Taliansku a Rakúsku) a budú prezentované širokej verejnosti v rámci celej Európy formou putovnej výstavy.

Súťaž má jednu všeobecnú kategóriu a špeciálnu kategóriu pre deti a mládež do 14 rokov.

 Uzávierka súťaže je 15. júl 2013

Podmienky účasti:

Každý účastník môže zaslať do súťaže maximálne 3 fotografie.

Fotografie zasielajte v zmenšenom tvare (jpeg alebo tiff) so šírkou/výškou 1.400 pixelov (môžu byť doostrené), s uvedením “Fotowettbewerb” alebo “Photo competition” do predmetu e-mailu a s uvedením mena fotografa a miesta fotenia v tele e-mailu. Maximálna veľkosť e-mailu 5MB, komunikujte v angličtine alebo nemčine. Adresa na zaslanie: info@landentwicklung.org .

Ak bude fotografia vybraná do putovnej výstavy, autor fotografie bude oslovený na dodanie fotografie v plnej kvalite. Fotografia musí byť vhodná na veľkoformátovú tlač a musí mať jednoznačne RGB farebný profil. Dáta v žiadnom prípade neinterpolovať! Ostriť len s mierou!

Ďalšie pravidlá:

 1. Copyright a práva vlastnej fotografie

Zaslaním fotografie účastník súťaže prehlasuje, že je jej autorom a tým pádom disponuje všetkými autorskými právami a neexistuje v tomto vzťahu tretia osoba. Každý účastník je zároveň zodpovedný za to, že všetky zobrazené osoby na fotografiách, resp. vlastníci zobrazených objektov súhlasili so zverejnením a využitím fotografie (v rámci možností predložte akúkoľvek oficiálnu autorizáciu). ARGE bude oslobodená od akejkoľvek zodpovednosti za prípadné porušenie práv na obrázku.

2. Užívacie práva

Každá súťažná fotografia (bez ohľadu na to, čí získa ocenenie) smie byť použitá pre projekt podporený EÚ pod názvom „Vízie európskeho vidieka 2020“ a jeho publicistické analýzy. Týka sa to hlavne rovnomennej putovnej výstavy a publikácií vytvorených v rámci projektu. ARGE má zároveň právo publikovať tieto fotografie na svojej webovej stránke a postúpiť ich novinám a ich editorom pre spracovanie tlačových textov týkajúcich sa súťaže.

Pre takto definované používanie nemôžu účastníci uplatňovať nárok na náhradu (alebo akýkoľvek licenčný poplatok).

Externé požiadavky týkajúce sa využitia užívateľských práv budú riešené udaním kontaktných údajov účastníka súťaže externým záujemcom.

3. Zodpovednosť

Účastník nesie zodpovednosť za straty alebo škody na fotografii vzniknuté počas prenosu (on-line alebo poštou na CD / DVD). ARGE je vylúčené z akejkoľvek zodpovednosti.

4. Záverečné ustanovenia

Fotografie, ktoré nespĺňajú obsahové, technické alebo iné z vyššie uvedených požiadaviek, budú vylúčené zo súťaže. Ak nie je isté, či fotografia spĺňa požiadavky, porota rozhodne o jej prijatí alebo zamietnutí. Rozhodnutia poroty sú konečné. Možnosť podniknutia právnych krokov je vylúčená.

Kontaktné informácie:

Europäische ARGE Landentwicklung und Dorferneuerung (ARGE),

z. H. Doris Hofbauer

Domgasse 4/Stiege 2/16, 3100 St. Pölten, Österreich

Tel.: 02742/28559; E-Mail: hofbauer@landentwicklung.org

Kontakt Slovenská republika:

Ing. Ivona Cimermanová

SAŽP, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

Tel.: 048/4374176, e-mail: ivona.cimermanova@sazp.sk

Na stiahnutie:

«Propozície súťaže v slovenskom jazyku»

  «Propozície súťaže v anglickomjazyku»

  «Propozície súťaže v nemeckomjazyku»