KONFERENCIA PROGRAM OBNOVY DEDINY – BIODIVERZITA V SAMOSPRÁVACH (10. – 11.11.2022)

Home / KONFERENCIA PROGRAM OBNOVY DEDINY – BIODIVERZITA V SAMOSPRÁVACH (10. – 11.11.2022)

Dovoľujeme si Vás pozvať na konferenciu venovanú samosprávam, štátnej správe, podnikateľskému sektoru, projektovým manažérom, neziskovým a občianskym združeniam, aktivistom, študentom. Konferencia je zameraná na starostlivosť o zeleň, ochranu biodiverzity a možnosti získania podpory na predmetné činnosti. Účasť je bezplatná a realizovaná prezenčnou formou s výnimkou dopravy na miesto konania, ktorú si účastník zabezpečuje a hradí na vlastné náklady.

Termín konferencie: 10. – 11. novembra 2022
Miesto konania: Hotel Dixon****, Švermova 32, 974 04 Banská Bystrica
Prihlásenie: do 8. novembra 2022 prostredníctvom online formulára https://forms.gle/cYTrysr19TbjsKSp8
Kontaktná osoba: Ing. Silvia Čiaková, 048 437 41 62, silvia.ciakova@sazp.sk
Program: TU

Aktivita je realizovaná v rámci národného projektu
Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku.
Projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.