Oravská Polhora si prevzala Európsku cenu obnovy dediny

Home / Oravská Polhora si prevzala Európsku cenu obnovy dediny

Po pätnástykrát odovzdali Európsku cena obnovy dediny,  z ocenenia sa teší aj Oravská Polhora  

Podujatie, ktoré vyvrcholilo slávnostným odovzdávaním ocenení, sa uskutočnilo 20. až 22. septembra 2018 v tirolskej obci Fließ,  ktorá zvíťazila v predchádzajúcom ročníku Európskej ceny obnovy dediny.  Fließ sa tak stal na tri dni centrom európskeho vidieka a dejiskom niekoľkodňového bohatého kultúrno-spoločenského programu, ktorý pre zhruba 1 000 účastníkov, 23 prihlásených obcí deviatich európskych krajín a regiónov pripravili domáci obyvatelia. 

V predvečer slávnostného vyhodnotenia ceny sa uskutočnil uvítací večer „Come together“, ktorého súčasťou bol aj pochod obcou v sprievode miestnej dychovej kapely. Domáci ľudoví výrobcovia si v uličkách dediny rozložili svoje stánky, v ktorých ponúkali na predaj rozmanité výrobky.

Druhý deň bol pracovný – nominanti 15. ročníka Európskej ceny obnovy dediny 2018 mali možnosť zapojiť sa do rôznych diskusií „Open Space“, kde bola možnosť prebrať s porotcami ich postrehy a výsledky hodnotenia súťažiacich obcí. Niektorí debatovali o budúcnosti vidieckych regiónov, význame vzdelávania či o využívaní obnoviteľných zdrojov energie; iní hovorili o význame a potrebe zapájania mladej generácie do rozvoja obce. V popoludňajších hodinách sa všetci zišli v miestnej divadelnej sále na vyvrcholení európskej slávnosti vidieka, zdôrazňujúcej kultúrnu a jazykovú rôznorodosť Európy. Na úvod odzneli pozdravy v rôznych jazykoch súťažiacich obcí. Predseda krajinskej vlády Dolného Rakúska a čestný predseda Európskeho pracovného spoločenstva pre rozvoj vidieka a obnovu dediny (ARGE) Erwin Pröll, predseda krajinskej vlády spolkovej krajiny Tirolsko Günther Platter, predseda ARGE Charles Konnen a starosta obce Fließ Hans-Peter Bock navzájom diskutovali  o problematike vidieckych regiónov. „Obnova dediny, tak ako ju vnímame my v Európskom pracovnom spoločenstve pre rozvoj vidieka a obnovu dediny, nie je len zmena jej podoby navonok a  viditeľné opatrenia, ale aj vnútorné „neviditeľné“ charakteristiky jednotlivých obcí, ktoré treba posilniť“, vysvetlil Erwin Pröll a zároveň poznamenal, že „občianska angažovanosť a vôľa obyvateľov je taktiež účinným prostriedkom na najväčšie európske hrozby pre súčasnosť, a to nacionalizmus a radikalizmus. Predseda krajinskej vlády spolkovej krajiny Tirolsko Günther Platter zdôraznil veľký význam obnovy dedín na prosperujúce vidiecke oblasti s vysokou kvalitou života. „Interakcie hospodárskych, ekologických, umeleckých, sociálnych a kultúrnych opatrení môže úspešne vzdorovať vyľudňovaniu vidieka“. Podľa predsedu poroty Charlesa Konnena z Luxemburska je pre obce a mikroregióny veľmi dôležitá otvorenosť novým, niekedy aj nekonvenčným cestám. „Európske vidiecke oblasti čelia obrovským výzvam. Sú to najmä demografické zmeny, migrácia obyvateľstva z vidieka do miest, klimatické zmeny, nedostatok zdrojov, zhoršovanie infraštruktúry a klesajúce hodnoty priorít. Finančné prostriedky, ako aj štrukturálny rámec nie sú často pre vidiecke oblasti optimálne,“ poznamenal. Starosta obe Fließ Hans-Peter Bock zas hovoril o osobitnej úlohe žien vo vidieckych oblastiach, pokiaľ ide o udržateľnosť.  Po diskusiách si zástupcovia obcí  prevzali ocenenia z rúk Erwina Prölla, Günther Plattera a Charlesa Konnena. Pre každého účastníka to znamenalo veľkú česť. Najvyššie ocenenie Európsku cenu obnovy dediny 2018 si prevzali zástupcovia obce Hinterstoder. Táto hornorakúska obec zapôsobila na porotu hlavne tým, ako sa zlepšenie kvality života v atraktívnej, inovatívnej a udržateľnej obci stalo kľúčovým faktorom participatívneho rozvojového procesu. Z realizovaných projektov vyzdvihla vytvorenie prírodného priestoru na základe rozvojového konceptu pre Stodertal, rededikáciu stavebných pozemkov v trávnatých oblastiach, obnovenie prírodného klenotu Schiederweiher, efektívne využitie endogénnych surovín na výrobu tepla, ďalej prestavbu nevyužitej pošty na byty, výmenu verejného osvetlenia, vytvorenie spoločenských miestností s vysokou architektonickou hodnotou. Ďalej porota poukázala na posilnenie miestneho ekonomického potenciálu a ponuky pre turistov pod značkou Hinterstoder pure, podporu trvalo udržateľnej mobility, ako aj rôzne umelecké a kultúrne aktivity. Naprázdno pri oceňovaní neobišiel ani slovenský nominant Oravská Polhora.  Jej starosta Michal Strnál prevzal Európsku cenu obnovy dediny za komplexný, trvalo udržateľný rozvoj dediny mimoriadnej kvality v súlade s mottom súťaže. Medzinárodná porota ocenila vynikajúci občiansku vybavenosť obce, ako aj jej orientáciu na environmentálne vzdelávanie, ktoré začína na základnej škole. Obec sa snaží podporovať udržateľný cestovný ruch, pre ktorý sú významným potenciálom cyklotrasy a miestny liečivý prameň. S tým súvisí aj aktívne vytváranie pracovných miest v komerčnom sektore, čo pôsobí proti odchodu mladých obyvateľov z obce. Tento rok bola po prvýkrát udelená aj Cena obnovy dediny in Memorial Camille Gira, ktorú získala dolnosaská obec Flegessen-Hasperde-Kleinsüntel. Tretí deň slávnosti patril zaujímavým exkurziám do blízkeho okolia obce Fließ, kde mohli návštevníci vidieť príklady dobrej praxe realizovaných projektov a nadobudnúť nové inšpirácie.

Blíži sa 10. ročník národnej súťaže Dedina roka, ktorý bude vyhlásený v roku 2019. Na prahu tohto ročníka želáme všetkým šikovným obciam veľa chuti a guráže zapojiť sa do tejto súťaže a pochváliť sa so svojimi výsledkami. Nech je úspech Oravskej Polhory nielen doma na Slovensku, ale aj v Európe povzbudením a motiváciou.

Text a foto: Mária Mojžišová, SAŽP, ARGE

Fotogaléria zo slávnosti: