Príkladné projekty – Kombinované projekty

Home / Príkladné projekty – Kombinované projekty

Kombinované projekty

Posledná aktualizácia: 22. júna 2017

Súčasťou každoročného vyhodnotenia dotácií v Programe obnovy dediny je vecná kontrola zrealizovaných dotácií a jej spracovanie vo forme tzv. grafických odpočtov. V tejto sekcii Vám prinášame výber z týchto odpočtov – také projekty, ktoré môžu slúžiť ako inspirácia, či nasledovaniahodný príklad.

Projekty sú rozdelené do nasledovných skupín:

Je ich možné zoradiť podľa abecedného poradia obcí/MR alebo podľa roku realizácie daného projektu.