Príkladné projekty

Home / Príkladné projekty

Súčasťou každoročného vyhodnotenia dotácií v Programe obnovy dediny je vecná kontrola zrealizovaných dotácií a jej spracovanie vo forme tzv. grafických odpočtov. V tejto sekcii Vám prinášame výber z týchto odpočtov – také projekty, ktoré môžu slúžiť ako inspirácia, či nasledovaniahodný príklad.

Obecné studne Anny Lesznai v Nižnom Hrušove

Zelený bod - Obec Kynceľová

Revitalizácia historických zvoničiek