Vážení účastníci súťaže o Európsku cenu obnovy dediny

Home / Vážení účastníci súťaže o Európsku cenu obnovy dediny

Európska asociácia pre rozvoj vidieka a obnovu dediny (ARGE) organizuje celoeurópsku fotosúťaž pod heslom ” Výhody a Inovácie európskeho vidieku 2020″. Súťaž je financovaná prostredníctvom EÚ projektu. Cieľom tejto súťaže je upozorniť na rozmanitosť a sociálny význam vidieckych oblastí Európy, a upozorniť na inovačnú silu ich obyvateľov.

Preto sa hľadajú videá a fotografie, ktoré preukazujú, že dediny a vidiecke oblasti …

• … sú atraktívnym, moderným priestorom pre život s vysokou kvalitou života,
• … ponúkajú nespočetné množstvo možností na rekreáciu a trávenie voľného času,
• … prezentujú miesta, kde sa zachováva kultúrne dedičstvo a zároveň im nie sú cudzie nové postupy,
• … umožňujú spoluprácu medzi rôznymi ľuďmi,
• … slúžia ako miesta pre inovatívne a udržateľné činnosti,
• … uľahčujú výrobu potravín, energie a zdrojov pre všetkých,
• … sa vyznačujú poľnohospodárstvom a lesníctvom a / alebo
• … poskytujú prírodné zdroje, ktoré vyžadujú ochranu a údržbu.

Najlepšie videá a fotografie budú odmenené hodnotnými cenami a následne prezentované širokej verejnosti po celej Európe ako súčasť multimediálnej prezentácie. Okrem poľnohospodárskych produktov z celej Európy môžete vyhrať  atraktívny prázdninový pobyt.

Termín pre odoslanie videí a fotografií je do 16. novembra 2015.

Účasť a technické požiadavky:

Každý účastník môže predložiť maximálne 3 videá a / alebo 5 fotografií. Všetky príspevky musia obsahovať informácie o ich autorovi (meno, adresa, kontaktné údaje), ako aj stručné informácie o mieste a dátume záznamu videa alebo fotografie (v nemeckom alebo anglickom jazyku). Navyše bude možné tiež pripojiť “pozadie príbehu” videa alebo fotografie.
–    Fotografie môžete zasielať na dátových nosičoch (USB, DVD, CD, atď.) poštou na:

Europäische ARGE Landentwicklung und Dorferneuerung

Domgasse 4/Stiege 2/16,

3100 St. Pölten, Österreich

alebo digitálne prostredníctvom e- mailu na adresu:
info@landentwicklung.org  (max. 5 MB na 1 mail)

–    Videoklipy môžete zasielať na dátových nosičoch (USB, DVD, CD atď) poštou na:

Europäische ARGE Landentwicklung und Dorferneuerung

Domgasse 4/Stiege 2/16,

3100 St. Pölten, Österreich

Video nesmie prekročiť celkovú dĺžku 5 minút a môže obsahovať iba bezlicenčnú hudbu a snímky. Ak video obsahuje aj hovorený text, prosím, zašlite taktiež verziu videa s anglickými titulkami.

Ďalšie informácie o súťaži v nemeckom alebo anglickom jazyku, alebo na stránke http://www.landentwicklung.org/aktuelles-de-de/multimedia-wettbewerb/.