Vyradené žiadosti POD 2023

Home / Vyradené žiadosti POD 2023
Por.Č
ID
žiadosti
Názov žiadateľa Okres IČO Názov projektu Činnosť Dôvod vyradenia žiadateľa
1 9569 Obec Očkov okres Nové Mesto nad Váhom 00311871 Obnova kamennej sochy Panny Márie POD2 žiadosť nepodpísaná a neopečiatkovaná štatutárom
2 9498 Obec Šamudovce okres Michalovce 00325864 Revitalizácia parku v obci Šamudovce POD2 nesplnený povinný limit zelene
3 8366 Obec Lovča okres Žiar nad Hronom 00320820 Čerešňové stromoradie a kvetinový záhon POD2 žiadosť fyzicky nedoručená (doručené boli iba prílohy)
4 9523 Obec Margecany okres Gelnica 00329347 Obnova zdroja vody v Rolovej Hute POD1 žiadosť fyzicky nedoručená (doručené boli iba prílohy)
5 9454 Obec Oľdza okres Dunajská Streda 00305651 Rekonštrukcia prícestnej kaplnky POD2 žiadosť fyzicky nedoručená (doručené boli iba prílohy)
6 8681 Obec Turany nad Ondavou okres Stropkov 00331104 Revitalizácia verejného priestranstva POD2 žiadosť fyzicky nedoručená (doručené boli iba prílohy)
7 9498 Obec Veľký Slivník okres Prešov 00690571 Obnova Četerní – prístrešok a informačná tabuľa POD3 žiadosť fyzicky nedoručená (doručené boli iba prílohy)
8 9570 Obec Brieštie okres Turčianske Teplice 00316580 Oddychová oáza pre malých aj veľkých. POD2 žiadosť fyzicky nedoručená
9 9497 Obec Dlhé Klčovo okres Vranov nad Topľou 00332356 Šanca pre zeleň v obci Dlhé Klčovo POD2 žiadosť fyzicky nedoručená
10 9602 Obec Hronsek okres Banská Bystrica 00629537 Vybudovanie informačnej interaktívnej tabule POD3 žiadosť fyzicky nedoručená