Zoznam nepodporených žiadateľov POD 2022

Home / Zoznam nepodporených žiadateľov POD 2022

Zoznam nepodporených žiadateľov Programu obnovy dediny 2022

 

Por.
Č.
ID
žiadosti
Žiadateľ IČO Okres Účel dotácie

(názov projektu)

Činnosť
1 7604 Mikroregión Bystrická dolina 37905805 okres Čadca,
okres Žilina
Podpora odpadového a obehového hospodárstva POD1
2 6744 Obec Baďan 00320480 okres Banská Štiavnica Edukatívny areál so zvieratkami POD3
3 7463 Obec Banka 35594233 okres Piešťany Vybudovanie stojiska na odpad v obci Banka POD1
4 6322 Obec Bátovce 00306771 okres Levice Malá obecná kompostáreň, Bátovce POD1
5 7526 Obec Beluj 00320536 okres Banská Štiavnica Rekonštrukcia remeselného domu POD3
6 6261 Obec Beša 00331309 okres Michalovce Rozvoj odpadového hospodárstva v obci Beša POD1
7 7482 Obec Betlanovce 00328952 okres Spišská Nová Ves Cesta za poznaním ,,Príroda a život okolo nás” POD3
8 7122 Obec Bohúňovo 00328111 okres Rožňava Zvýšenie miery opätovného použitia BRO POD1
9 7524 Obec Brutovce 00328979 okres Levoča Skvalitnenie podmienok pre triedený zber odpadu POD1
10 7341 Obec Čachtice 00311464 okres Nové Mesto nad Váhom Výstavba stojísk pre kontajnery POD1
11 7485 Obec Čeľovce 00331414 okres Trebišov Podpora triedeného zberu textilu v obci Čeľovce POD1
12 7486 Obec Červený Kláštor 00326135 okres Kežmarok Kompostovaním v obci k výrobe kompostu POD1
13 7550 Obec Čimhová 00634956 okres Tvrdošín Nákup zberných nádob a podpornej techniky na BRO POD1
14 6243 Obec Číž 00318655 okres Rimavská Sobota Zakúpenie podpornej techniky POD1
15 7384 Obec Dobroč 00316059 okres Lučenec Skvalitnenie životného prostredia v obci Dobroč POD1
16 6381 Obec Fintice 00327018 okres Prešov Obnova areálu múzea v obci Fintice POD3
17 7622 Obec Hincovce 00329126 okres Spišská Nová Ves Nádrž na vodu z prameňa POD1
18 7466 Obec Hliník nad Hronom 00320609 okres Žiar nad Hronom Hliník na Hronom a kompostéry POD1
19 6761 Obec Hlinné 00332411 okres Vranov nad Topľou Rekonštrukcia studní v obci Hlinné POD1
20 7543 Obec Hontianske Nemce 00319929 okres Krupina Podpora separovaného zberu odpadu POD1
21 7182 Obec Hostovice 00322971 okres Snina Edukačno-turistický areál v centre obce POD3
22 7610 Obec Hronské Kľačany 00307050 okres Levice Intenzifikácia triedenia odpadov v obci POD1
23 7523 Obec Chotča 00330507 okres Stropkov Malá obecná kompostáreň POD1
24 7531 Obec Ilija 00320692 okres Banská Štiavnica Zadržanie vody v obci Ilija POD1
25 6741 Obec Ižkovce 00331562 okres Michalovce Úprava kompostoviska udržba trávnatých porastov POD1
26 7301 Obec Jamník 00329215 okres Spišská Nová Ves Nákup zberných nádob na bio odpad POD1
27 7626 Obec Janovce 00322083 okres Bardejov Náučný areál – Janovce POD3
28 7606 Obec Jarok 00308056 okres Nitra Múzeum tradičnej ľudovej kultúry v obci Jarok POD3
29 6142 Obec Kalonda 00649121 okres Lučenec Zlepšenie kvality životného prostredia v Kalonda POD1
30 7628 Obec Kazimír 00331597 okres Trebišov Podpora odpadového hospodárstva v obci Kazimír POD1
31 7043 Obec Kojatice 00327263 okres Prešov Smerový infopanel a smerovník POD3
32 6802 Obec Komoča 00309001 okres Nové Zámky Rozvoj odpadového hospodárstva obce Komoča POD1
33 7572 Obec Koprivnica 00322164 okres Bardejov Malá obecná kompostáreň v obci Koprivnica POD1
34 7471 Obec Korejovce 00330566 okres Svidník Podpora zhodnocovania BRO v obci Korejovce POD1
35 6681 Obec Krásnohorské Podhradie 00328421 okres Rožňava Edukatívny areál pod hradom Krásna Hôrka POD3
36 7564 Obec Krížová Ves 00326305 okres Kežmarok Ekologickejšia dedina POD1
37 7501 Obec Kysta 00331651 okres Trebišov Podpora zvýšenia zhodnocovania odpadu v obci Kysta POD1
38 6842 Obec Lehota 00308153 okres Nitra Úprava stojiska zberného dvora v Lehote. POD1
39 7565 Obec Lehota nad Rimavicou 00649848 okres Rimavská Sobota Kompostovanie v Lehote nad Rimavicou POD1
40 7102 Obec Lenka 00649601 okres Rimavská Sobota Vybudovanie stojísk a podpora separácie odpadu POD1
41 7630 Obec Ľubietová 00313564 okres Banská Bystrica Zastávka Ľubietová Píla – vstup do BBgeoparku POD3
42 7530 Obec Lužany pri Topli 00322351 okres Svidník Stojisko na triedený odpad, BRKO a kontajner POD1
43 7286 Obec Moča 00306576 okres Komárno Nakladanie s BIO odpadom v obci Moča POD1
44 6561 Obec Močenok 00308439 okres Šaľa Dom ľudového bývania v obci Močenok POD3
45 7464 Obec Modra nad Cirochou 00323250 okres Humenné Zhodnocovanie odpadov obci Modra nad Cirochou POD1
46 7625 Obec Nitrianska Streda 00310832 okres Topoľčany Podpora nakladania s BRO v obci Nitrianska Streda POD1
47 6301 Obec Nováčany 00324523 okres Košice – okolie Životné prostredie obce – Nakladania s odpadom POD1
48 7401 Obec Petrova Ves 00309770 okres Skalica Nákup mulčovača na zužitkovanie biomasy POD1
49 7283 Obec Podbrezová 00313688 okres Brezno Zvýšenie environmentálneho povedomia POD3
50 7546 Obec Podhorie 00320935 okres Banská Štiavnica Adaptácia na klimatické zmeny v Podhorí POD1
51 7470 Obec Podkriváň 00316318 okres Detva Obec Podkriváň – vidiek verzus odpady POD1
52 7443 Obec Poniky 00313734 okres Banská Bystrica Efektívne nakladanie s BRKO v obci Poniky POD1
53 6541 Obec Prenčov 00320943 okres Banská Štiavnica Podpora odpadového hospodárstva v Prenčove POD1
54 7608 Obec Príbelce 00319520 okres Veľký Krtíš Efektívnejšie zhodnocovanie bioodpadu vPríbelciach POD1
55 6621 Obec Pribiš 00314811 okres Dolný Kubín Vegetačný oporný múr POD1
56 6601 Obec Prša 00316351 okres Lučenec Recyklácia zeleného komunálneho odpadu v obci Prša POD1
57 7361 Obec Pružina 00317730 okres Považská Bystrica Osadenie info tabúľ pri turistickom chodníku POD3
58 7041 Obec Pusté Sady 00800295 okres Galanta Zvýšenie kvality životného prostredia v obci POD1
59 7583 Obec Radošina 00311014 okres Topoľčany Skvalitňujeme život v Radošine POD1
60 7442 Obec Rakovo 00647365 okres Martin Rozvoj kompostovania v obci Rakovo POD1
61 7141 Obec Rimavské Janovce 00319058 okres Rimavská Sobota Rekonštrukcia stojísk v obci Rimavské Janovce POD1
62 7201 Obec Sap 00305693 okres Dunajská Streda Podpora nakladania s biologickým odpadom POD1
63 7548 Obec Sedliacka Dubová 00314854 okres Dolný Kubín Nakladanie s odpadmi v obci Sedliacka Dubová POD1
64 6981 Obec Sekule 00682101 okres Senica Podpora nakladania s BRO v obci Sekule POD1
65 6141 Obec Slovinky 00329550 okres Spišská Nová Ves Malá obecná kompostáreň POD1
66 7563 Obec Soboš 00330965 okres Svidník Podpora odpadového hospodárstva v obci Soboš POD1
67 6641 Obec Stebnícka Huta 00322598 okres Bardejov Rozvoj infraštruktúry odpadového hospodárstva POD1
68 7607 Obec Šrobárová 00306673 okres Komárno Zlepšenie kvality ŽP v obci Šrobárová POD1
69 7261 Obec Tajov 00313882 okres Banská Bystrica Podpora rozvoja odpadového hospodárstva POD1
70 7446 Obec Tarnov 00322661 okres Bardejov Podpora zhodnocovania BRO v obci Tarnov POD1
71 7624 Obec Tesáre 00311146 okres Topoľčany Náučný chodník sv. Urbana POD3
72 7042 Obec Vinica 00319678 okres Veľký Krtíš Podpora odpadového hospodárstva obce Vinica POD1
73 6203 Obec Vlachovo 00328898 okres Rožňava Rekonštrukcia prírodného prameňa v obci Vlachovo POD1
74 6481 Obec Vlkyňa 00649660 okres Rimavská Sobota Podpora kvality životného prostredia v obci Vlkyňa POD1
75 7421 Obec Voľa 00325970 okres Michalovce Rozvoj nakladania s BRO v obci Voľa POD1
76 6242 Obec Vrchteplá 00317896 okres Považská Bystrica Vytvorenie lokality zberu odpadu POD1
77 7627 Obec Záborské 00328014 okres Prešov Voda nad zlato POD3
78 6401 Obec Zalužice 00326046 okres Michalovce Pamätná izba obce POD3
79 7462 Obec Zámutov 00332968 okres Vranov nad Topľou Náučno-informačná zóna v obci Zámutov POD3
80 7321 Obec Žiar 00315923 okres Liptovský Mikuláš Nákup techniky na zber BRO zo zelene POD1
81 7631 Obec Žitavany 37869451 okres Zlaté Moravce Mulčovač pre Žitavany POD1
82 7221 Obec Župkov 00321133 okres Žarnovica Prístrešok pre kontajnery na KO – II.etapa POD1
83 6944 Región pod Javorom – združenie obcí 54065496 okres Lučenec Zlepšenie nakladania s BRO v Regióne pod Javorom POD1