Zoznam nepodporených žiadateľov POD 2023

Home / Zoznam nepodporených žiadateľov POD 2023
Hromadný zoznam nepodporených žiadateľov Programu obnovy dediny 2023

 

Číslo
ID
žiadosti
Žiadateľ IČO Okres Účel dotácie

(názov projektu)

Činnosť Aktivita
1 9409 Obec Ardovo 00328090 okres Rožňava Zelený cintorín – oáza duší POD2 Zelená infraštruktúra v zastavanom území obce
2 9249 Obec Bacúch 00313254 okres Brezno Od semienka k rastlinke POD3 Environmentálna výchova, vzdelávanie, osveta a propagácia, zriaďovanie a obnova náučných expozícií, náučných a zážitkových chodníkov a lokalít, edukatívnych areálov
3 9284 Obec Baďan 00320480 okres Banská Štiavnica Edukatívny areál so zvieratkami POD3 Environmentálna výchova, vzdelávanie, osveta a propagácia, zriaďovanie a obnova náučných expozícií, náučných a zážitkových chodníkov a lokalít, edukatívnych areálov
4 9595 Obec Bajtava 00308757 okres Nové Zámky Dom kultúrneho dedičstva – revitalizácia okolia POD2 Zelená infraštruktúra v zastavanom území obce
5 8721 Obec Bardoňovo 00308773 okres Nové Zámky Revitalizácia kostolnej záhrady POD2 Zelená infraštruktúra v zastavanom území obce
6 9506 Obec Belín 00318612 okres Rimavská Sobota Výsadba zelene v obci Belín POD2 Zelená infraštruktúra v zastavanom území obce
7 9022 Obec Boľkovce 00315966 okres Lučenec Výsadba verejnej zelene v obci Boľkovce – osada POD2 Zelená infraštruktúra v zastavanom území obce
8 9650 Obec Brdárka 17078512 okres Rožňava Revitalizácia verejných plôch v obci Brdárka POD2 Zelená infraštruktúra v zastavanom území obce
9 9664 Obec Brehy 35659599 okres Žarnovica Revitalizácia parku (námestia) obce Brehy POD2 Zelená infraštruktúra v zastavanom území obce
10 9513 Obec Bretejovce 00326852 okres Prešov Revitalizácia oddychovej zóny POD2 Zelená infraštruktúra v zastavanom území obce
11 9483 Obec Brezina 00331384 okres Trebišov Revitalizácia oddychovej zóny „SRDCE BREZINY“ POD2 Zelená infraštruktúra v zastavanom území obce
12 9442 Obec Buková 00312339 okres Trnava Obnova verejného priestranstva – centrum obce POD2 Zelená infraštruktúra v zastavanom území obce
13 9383 Obec Čavoj 00318035 okres Prievidza Zelená infraštruktúra v obci Čavoj POD2 Zelená infraštruktúra v zastavanom území obce
14 9382 Obec Čierne Pole 00331473 okres Michalovce Obnova lipovej aleje v obci Čierne Pole POD2 Zelená infraštruktúra v zastavanom území obce
15 9516 Obec Dlhá nad Oravou 00314447 okres Dolný Kubín Revitalizácia zelene centrálnej časti obce POD2 Zelená infraštruktúra v zastavanom území obce
16 8421 Obec Dohňany 00317136 okres Púchov Revitalizácia verejného priestranstva POD2 Zelená infraštruktúra v zastavanom území obce
17 9658 Obec Dolná Streda 00611638 okres Galanta Revitalizácia zelene v obci Dolná Streda POD2 Zelená infraštruktúra v zastavanom území obce
18 8442 Obec Dolná Súča 00311502 okres Trenčín Výsadba plná života POD2 Zelená infraštruktúra v zastavanom území obce
19 9541 Obec Dolné Plachtince 00319309 okres Veľký Krtíš Obnova odvodňovacieho rigolu POD1 Protipovodňové a adaptačné opatrenia na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy
20 9564 Obec Domadice 00587516 okres Levice Protipovodňové opatrenia v obci Domadice POD1 Protipovodňové a adaptačné opatrenia na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy
21 9561 Obec Domaňovce 00329037 okres Levoča Úprava okolia školy POD2 Zelená infraštruktúra v zastavanom území obce
22 9601 Obec Drahovce 00312461 okres Piešťany Výsadba lipy malolistej v centre obce Drahovce POD2 Zelená infraštruktúra v zastavanom území obce
23 9361 Obec Drážovce 00649295 okres Krupina “Ochranné opatrenia pred prívalovými dažďami” POD1 Protipovodňové a adaptačné opatrenia na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy
24 9364 Obec Družstevná pri Hornáde 00324116 okres Košice – okolie Náučný chodník Obcou Družstevná pri Hornáde POD3 Environmentálna výchova, vzdelávanie, osveta a propagácia, zriaďovanie a obnova náučných expozícií, náučných a zážitkových chodníkov a lokalít, edukatívnych areálov
25 9061 Obec Dúbrava 00322946 okres Snina Revitalizácia verejného priestoru v obci Dúbrava POD2 Zelená infraštruktúra v zastavanom území obce
26 8321 Obec Dvory nad Žitavou 00308897 okres Nové Zámky Revitalizácia zelene pri zdravotnom stredisku POD2 Zelená infraštruktúra v zastavanom území obce
27 8641 Obec Gemerská Poloma 00328227 okres Rožňava Dažďová záhrada a enviromentálna výchova v ZŠ POD3 Environmentálna výchova, vzdelávanie, osveta a propagácia, zriaďovanie a obnova náučných expozícií, náučných a zážitkových chodníkov a lokalít, edukatívnych areálov
28 8454 Obec Hažín 00325155 okres Michalovce Obnova obecnej studne pred Kultúrnym domom POD1 Ochrana vodných pomerov a vodárenských zdrojov na lokálnej úrovni
29 8448 Obec Herľany 00324183 okres Košice – okolie Akumulačná nádrž v obci Herľany POD1 Protipovodňové a adaptačné opatrenia na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy
30 9344 Obec Hnojné 00325171 okres Michalovce Podpora zelenej infraštruktúry v obci Hnojné POD2 Zelená infraštruktúra v zastavanom území obce
31 9665 Obec Horná Lehota 00314498 okres Dolný Kubín Revitalizácia rekreačnej zóny v Hornej Lehote POD2 Zelená infraštruktúra v zastavanom území obce
32 9547 Obec Horné Orešany 00312533 okres Trnava Pamätná miestnosť Horné Orešany POD3 Environmentálna výchova, vzdelávanie, osveta a propagácia, zriaďovanie a obnova náučných expozícií, náučných a zážitkových chodníkov a lokalít, edukatívnych areálov
33 9247 Obec Horné Srnie 00311588 okres Trenčín Rekonštrukcia Pamätníka vďaky – kríža na Vŕšku POD2 Starostlivosť o krajinu a jej významné prvky
34 8643 Obec Horné Trhovište 00682152 okres Hlohovec Revitalizácia parku pri pamätníku padlých obetí POD2 Zelená infraštruktúra v zastavanom území obce
35 9457 Obec Horovce 00325198 okres Michalovce Sadové úpravy pri obecnom úrade – Horovce POD2 Zelená infraštruktúra v zastavanom území obce
36 9063 Obec Hostovice 00322971 okres Snina Edukačno-turistický areál v centre obce Hostovice POD3 Environmentálna výchova, vzdelávanie, osveta a propagácia, zriaďovanie a obnova náučných expozícií, náučných a zážitkových chodníkov a lokalít, edukatívnych areálov
37 9414 Obec Hranovnica 00326224 okres Poprad Revitalizácia parku pri pomníku SNP POD2 Zelená infraštruktúra v zastavanom území obce
38 9346 Obec Hrubá Borša 00305979 okres Senec Revitalizácia lesoparku v obci Hrubá Borša POD2 Arboristické práce
39 8185 Obec Ilija 00320692 okres Banská Štiavnica Vodozádržné opatrenia v obci Ilija POD1 Ochrana vodných pomerov a vodárenských zdrojov na lokálnej úrovni
40 8061 Obec Iňačovce 00325236 okres Michalovce Verejný odber – odberný stojan s vodomerom POD1 Ochrana vodných pomerov a vodárenských zdrojov na lokálnej úrovni
41 9657 Obec Ivanka pri Dunaji 00304786 okres Senec “Zelenšia Moyzeska” POD2 Zelená infraštruktúra v zastavanom území obce
42 9482 Obec Janovce 00322083 okres Bardejov Náučný areál – Janovce POD3 Environmentálna výchova, vzdelávanie, osveta a propagácia, zriaďovanie a obnova náučných expozícií, náučných a zážitkových chodníkov a lokalít, edukatívnych areálov
43 9458 Obec Kamenné Kosihy 00319368 okres Veľký Krtíš Vytvorenie parku a oddychovej zóny POD2 Zelená infraštruktúra mimo zastavaného územia obce
44 9417 Obec Keť 00307190 okres Levice Náučný chodník Chotárom obce Keť POD3 Environmentálna výchova, vzdelávanie, osveta a propagácia, zriaďovanie a obnova náučných expozícií, náučných a zážitkových chodníkov a lokalít, edukatívnych areálov
45 8986 Obec Klokoč 00319996 okres Detva cintorín Klokoč POD2 Zelená infraštruktúra v zastavanom území obce
46 9604 Obec Kluknava 00329274 okres Gelnica Mobilné kvetinové záhony v obci Kluknava POD2 Zelená infraštruktúra v zastavanom území obce
47 9552 Obec Koceľovce 00328391 okres Rožňava Revitalizácia zelene v okolí domu smútku POD2 Zelená infraštruktúra v zastavanom území obce
48 9585 Obec Kočín – Lančár 00312657 okres Piešťany Revitalizácia verejného priestranstva v okolí MŠ POD2 Zelená infraštruktúra v zastavanom území obce
49 9628 Obec Kochanovce 00322148 okres Bardejov Revitalizácia zelene v areáli Materskej školy POD2 Zelená infraštruktúra v zastavanom území obce
50 9421 Obec Kokošovce 00327271 okres Prešov Revitalizácia verejnej zelene v obci Kokošovce POD2 Arboristické práce
51 9386 Obec Kolibabovce 00325317 okres Sobrance Zriadenie obecnej oddychovej zóny POD2 Zelená infraštruktúra v zastavanom území obce
52 9456 Obec Komoča 00309001 okres Nové Zámky Ochrana odvodňovacích zariadení v obci Komoča POD1 Protipovodňové a adaptačné opatrenia na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy
53 9065 Obec Konrádovce 00318868 okres Rimavská Sobota Rekonštrukcia obecnej studne a prameňa POD1 Ochrana vodných pomerov a vodárenských zdrojov na lokálnej úrovni
54 9644 Obec Koprivnica 00322164 okres Bardejov Zadržiavanie dážďovej vody v obci Koprivnica POD1 Protipovodňové a adaptačné opatrenia na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy
55 9551 Obec Kostoľany nad Hornádom 35550091 okres Košice – okolie Náučný chodník po stopách starého mlyna POD3 Environmentálna výchova, vzdelávanie, osveta a propagácia, zriaďovanie a obnova náučných expozícií, náučných a zážitkových chodníkov a lokalít, edukatívnych areálov
56 9621 Obec Košariská 00309621 okres Myjava Prírodný cintorín POD2 Arboristické práce
57 8484 Obec Košická Polianka 00324353 okres Košice – okolie Oddychová zóna v obci Košická Polianka POD2 Zelená infraštruktúra v zastavanom území obce
58 8522 Obec Koškovce 00323179 okres Humenné Zelená infraštruktúra v obci Koškovce POD2 Zelená infraštruktúra v zastavanom území obce
59 8542 Obec Kozárovce 00307149 okres Levice Revitalizácia oddychovej zóny v obci Kozárovce POD2 Zelená infraštruktúra v zastavanom území obce
60 9581 Obec Kráľovičove Kračany 00305529 okres Dunajská Streda Okrasný park pri kaplnke POD2 Zelená infraštruktúra mimo zastavaného územia obce
61 8102 Obec Krásna Lúka 00327280 okres Sabinov MED – Z lásky k včelám a prírode POD3 Environmentálna výchova, vzdelávanie, osveta a propagácia, zriaďovanie a obnova náučných expozícií, náučných a zážitkových chodníkov a lokalít, edukatívnych areálov
62 9250 Obec Krškany 00307157 okres Levice ARBOREUS POD2 Arboristické práce
63 8921 Obec Kšinná 00310638 okres Bánovce nad Bebravou „Ozdravenie priestoru pred kultúrnym domom“ POD2 Zelená infraštruktúra v zastavanom území obce
64 8449 Obec Kurimany 00329291 okres Levoča Revitalizácia verejnej plochy v obci Kurimany POD2 Zelená infraštruktúra v zastavanom území obce
65 9402 Obec Kúty 00309672 okres Senica Revitalizácia verejných priestranstiev v Kútoch POD2 Zelená infraštruktúra v zastavanom území obce
66 9528 Obec Ladice 0038440 okres Zlaté Moravce Rekonštrukcia studničky v obci Ladice POD1 Ochrana vodných pomerov a vodárenských zdrojov na lokálnej úrovni
67 9415 Obec Látky 00316148 okres Detva Sadové úpravy okolia pamätníka – obec Látky POD2 Zelená infraštruktúra v zastavanom území obce
68 8301 Obec Lehota 00308153 okres Nitra Náš park v Lehote POD2 Zelená infraštruktúra v zastavanom území obce
69 9663 Obec Lehota pod Vtáčnikom 00318256 okres Prievidza Revitalizácia suchého poldra v obci Lehota pod V. POD1 Starostlivosť a revitalizácia mokradí, poldrov, mŕtvych ramien, manažment lužných lesov, rašelinísk
70 9418 Obec Lenartov 00322270 okres Bardejov Zachytávanie dažďovej vody v obci Lenartov POD1 Ochrana vodných pomerov a vodárenských zdrojov na lokálnej úrovni
71 9124 Obec Lieskovany 00695386 okres Spišská Nová Ves Revitalizácia miestneho parku Lieskovany POD2 Zelená infraštruktúra v zastavanom území obce
72 9667 Obec Lietava 00321427 okres Žilina Revitalizácia studne v Lietavskej Závadke POD1 Ochrana vodných pomerov a vodárenských zdrojov na lokálnej úrovni
73 8821 Obec Lipovec 00316776 okres Martin Revitalizácia areálu kultúrneho domu v Lipovci POD2 Zelená infraštruktúra v zastavanom území obce
74 8462 Obec Liptovský Ondrej 00315532 okres Liptovský Mikuláš Nákup a výsadba pôvodných ovocných stromov POD2 Zelená infraštruktúra mimo zastavaného územia obce
75 9652 Obec Liptovský Trnovec 00315541 okres Liptovský Mikuláš Výsadba ovocných stromov POD2 Zelená infraštruktúra mimo zastavaného územia obce
76 9416 Obec Lúčky 00315583 okres Ružomberok Verejné priestranstvá plné lúčnych kvetov POD2 Zelená infraštruktúra v zastavanom území obce
77 9447 Obec Lukáčovce 00308188 okres Nitra Základné adaptačné opatrenia v obci Lukáčovce POD1 Protipovodňové a adaptačné opatrenia na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy
78 9324 Obec Lužany 00310701 okres Topoľčany Oprava studne a vybudovanie závlahy POD1 Ochrana vodných pomerov a vodárenských zdrojov na lokálnej úrovni
79 9413 Obec Lysá pod Makytou 00317471 okres Púchov Enviro priestor na poučné hry POD3 Environmentálna výchova, vzdelávanie, osveta a propagácia, zriaďovanie a obnova náučných expozícií, náučných a zážitkových chodníkov a lokalít, edukatívnych areálov
80 9455 Obec Machulince 00308234 okres Zlaté Moravce Zvýšme environmentálne povedomie POD3 Environmentálna výchova, vzdelávanie, osveta a propagácia, zriaďovanie a obnova náučných expozícií, náučných a zážitkových chodníkov a lokalít, edukatívnych areálov
81 8486 Obec Malá Domaša 00332534 okres Vranov nad Topľou Revitalizácia oddychovej zóny v obci Malá Domaša POD2 Zelená infraštruktúra v zastavanom území obce
82 9502 Obec Malé Kršteňany 00310735 okres Partizánske Náučný chodník chotárom Malých Krštenian POD3 Environmentálna výchova, vzdelávanie, osveta a propagácia, zriaďovanie a obnova náučných expozícií, náučných a zážitkových chodníkov a lokalít, edukatívnych areálov
83 9441 Obec Málinec 00316211 okres Poltár Enviro kútik v obci Málinec POD3 Environmentálna výchova, vzdelávanie, osveta a propagácia, zriaďovanie a obnova náučných expozícií, náučných a zážitkových chodníkov a lokalít, edukatívnych areálov
84 9463 Obec Malý Kamenec 00331732 okres Trebišov Ružová dedina a životné prostredie POD2 Zelená infraštruktúra v zastavanom území obce
85 9655 Obec Matejovce nad Hornádom 00329363 okres Spišská Nová Ves Rozkvitnutý živý park s oddychovou zónou POD2 Zelená infraštruktúra v zastavanom území obce
86 7921 Obec Milpoš 00327476 okres Sabinov Obnova priekopy Hanigovska ulica POD1 Protipovodňové a adaptačné opatrenia na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy
87 9462 Obec Modra nad Cirochou 00323250 okres Humenné Obnova kríža so skrášlením miesta na oddych POD2 Starostlivosť o krajinu a jej významné prvky
88 9673 Obec Mojš 00321494 okres Žilina Rozkvitnutá kaplnka pri príležitosti 100. výročia POD2 Starostlivosť o krajinu a jej významné prvky
89 9501 Obec Moravany nad Váhom 00312789 okres Piešťany Rekultivácia biotopu v obecnom chránenom území POD2 Starostlivosť o krajinu a jej významné prvky
90 9596 Obec Ňagov 00323276 okres Medzilaborce Revitalizácia obecnej zelene v obci Ňagov POD2 Zelená infraštruktúra v zastavanom území obce
91 9248 Obec Ňárad 00305758 okres Dunajská Streda Revitalizácia verejného parku v centre obci Ňárad POD2 Zelená infraštruktúra v zastavanom území obce
92 9461 Obec Nemčiňany 00308277 okres Zlaté Moravce ZELEŇ PRI SOCHE PANNY MÁRIE V NEMČIŇANOCH POD2 Zelená infraštruktúra v zastavanom území obce
93 9490 Obec Nižná Sitnica 00332585 okres Humenné Revitalizácia areálu futbalového ihriska POD2 Zelená infraštruktúra v zastavanom území obce
94 9064 Obec Nižná Slaná 00328596 okres Rožňava Vyhotovenie parku v Nižnoslanskej Bani POD2 Starostlivosť o krajinu a jej významné prvky
95 9201 Obec Nižné Nemecké 00325538 okres Sobrance Obecný park kultúry a oddychu POD2 Zelená infraštruktúra v zastavanom území obce
96 9263 Obec Nižný Hrušov 00332607 okres Vranov nad Topľou Obecné studne Anny Lesznai – cintorín POD1 Ochrana vodných pomerov a vodárenských zdrojov na lokálnej úrovni
97 8450 Obec Nižný Kručov 00332615 okres Vranov nad Topľou Vodozádržné opatrenia v obci Nižný Kručov POD1 Protipovodňové a adaptačné opatrenia na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy
98 8122 Obec Nižný Slavkov 00327514 okres Sabinov Obnova kaplnky sv. Jána apoštola POD2 Starostlivosť o krajinu a jej významné prvky
99 9489 Obec Nižný Žipov 00331775 okres Trebišov Za zelenšiu obec POD2 Zelená infraštruktúra v zastavanom území obce
100 8881 Obec Nová Lehota 00311847 okres Nové Mesto nad Váhom Oplotenie a výsadba verejnej zelene POD2 Zelená infraštruktúra v zastavanom území obce
101 9081 Obec Nová Polhora 00324540 okres Košice – okolie Revitalizácia obecného parku Nová Polhora POD2 Zelená infraštruktúra v zastavanom území obce
102 8161 Obec Ondavské Matiašovce 00332631 okres Vranov nad Topľou Lipová alej – včelí raj POD2 Zelená infraštruktúra mimo zastavaného územia obce
103 9366 Obec Orešany 00800007 okres Topoľčany Zeleň pre všetkých s revitalizáciou areálu PARK POD2 Zelená infraštruktúra v zastavanom území obce
104 8902 Obec Ožďany 00318965 okres Rimavská Sobota Komunitná záhrada Ožďany 2023 POD2 Zelená infraštruktúra v zastavanom území obce
105 9459 Obec Palota 00323373 okres Medzilaborce Revitalizácia obecnej zelene v obci Palota POD2 Zelená infraštruktúra v zastavanom území obce
106 8461 Obec Paňovce 00324591 okres Košice – okolie Zber dažďovej vody POD1 Protipovodňové a adaptačné opatrenia na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy
107 9445 Obec Petrova Ves 00309770 okres Skalica Revitalizácia parku v srdci našej obce POD2 Zelená infraštruktúra v zastavanom území obce
108 9593 Obec Podhorie 00320935 okres Banská Štiavnica Múzeum ľudových tradícií v obci Podhorie POD3 Environmentálna výchova, vzdelávanie, osveta a propagácia, zriaďovanie a obnova náučných expozícií, náučných a zážitkových chodníkov a lokalít, edukatívnych areálov
109 9283 Obec Podkriváň 00316318 okres Detva Spevnenie svahu pri kostole v obci Podkriváň POD2 Zelená infraštruktúra v zastavanom území obce
110 9301 Obec Podrečany 00316326 okres Lučenec Prechádzky pod lipami v Podrečanoch POD2 Zelená infraštruktúra mimo zastavaného územia obce
111 9243 Obec Pohranice 00308382 okres Nitra Revitalizácia zelene v obci Pohranice POD2 Zelená infraštruktúra v zastavanom území obce
112 8463 Obec Prakovce 00329517 okres Gelnica Zber a využitie dažďovej vody POD1 Protipovodňové a adaptačné opatrenia na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy
113 9662 Obec Pravenec 00318434 okres Prievidza Úžitková a okrasná zeleň v Pravenci POD2 Zelená infraštruktúra v zastavanom území obce
114 9143 Obec Prituľany 00332704 okres Humenné Program obnova dediny 2023 POD1 Ochrana vodných pomerov a vodárenských zdrojov na lokálnej úrovni
115 8987 Obec Prša 00316351 okres Lučenec Budovanie zelenej infraštruktúry v obci Prša POD2 Zelená infraštruktúra v zastavanom území obce
116 8961 Obec Pusté Sady 00800295 okres Galanta Revitalizácia verejného priestranstva v obci POD2 Zelená infraštruktúra v zastavanom území obce
117 9262 Obec Radošina 00311014 okres Topoľčany ZELENŠIA OBEC Radošina časť BZINCE POD2 Zelená infraštruktúra v zastavanom území obce
118 9444 Obec Radvaň nad Laborcom 00323454 okres Medzilaborce Oddychová zóna Radvaň nad Laborcom POD2 Zelená infraštruktúra v zastavanom území obce
119 8923 Obec Rakovo 00647365 okres Martin Zelené ihrisko POD2 Zelená infraštruktúra mimo zastavaného územia obce
120 9460 Obec Rešov 00322547 okres Bardejov Vybudovanie zelenej zóny v obci Rešov POD2 Zelená infraštruktúra v zastavanom území obce
121 8451 Obec Richnava 00329525 okres Gelnica Revitalizácia oddychovej zóny v obci Richnava POD2 Zelená infraštruktúra v zastavanom území obce
122 8261 Obec Rimavské Janovce 00319058 okres Rimavská Sobota Revitalizácia modlitebného miesta v obci. POD2 Starostlivosť o krajinu a jej významné prvky
123 8481 Obec Rudlov 00332763 okres Vranov nad Topľou Ovocný sad v našom Rudlove POD2 Zelená infraštruktúra v zastavanom území obce
124 9325 Obec Ruská Poruba 00332780 okres Humenné Vybudovanie podzemného zdroja pre verejnosť POD1 Ochrana vodných pomerov a vodárenských zdrojov na lokálnej úrovni
125 9066 Obec Ruskovce 00325741 okres Sobrance Dedinské múzeum regionálnych tradícií POD3 Environmentálna výchova, vzdelávanie, osveta a propagácia, zriaďovanie a obnova náučných expozícií, náučných a zážitkových chodníkov a lokalít, edukatívnych areálov
126 9626 Obec Ruský Potok 00323527 okres Snina Múzeum spisovateľky Márie Maľcovskej POD3 Environmentálna výchova, vzdelávanie, osveta a propagácia, zriaďovanie a obnova náučných expozícií, náučných a zážitkových chodníkov a lokalít, edukatívnych areálov
127 9221 Obec Sap 00305693 okres Dunajská Streda Ovocný sad pri Medzinárodnej cyklotrase EuroVelo 6 POD2 Zelená infraštruktúra v zastavanom území obce
128 9647 Obec Sedlice 00327743 okres Prešov Rekonštrukcia Náučného chodníka Dunitová skalka POD3 Environmentálna výchova, vzdelávanie, osveta a propagácia, zriaďovanie a obnova náučných expozícií, náučných a zážitkových chodníkov a lokalít, edukatívnych areálov
129 9181 Obec Sejkov 00325759 okres Sobrance Podpora regionálneho rozvoja POD2 Zelená infraštruktúra v zastavanom území obce
130 9302 Obec Seľany 00647586 okres Veľký Krtíš Revitalizácia malej prietokovej vodnej nádrže POD1 Protipovodňové a adaptačné opatrenia na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy
131 9101 Obec Sklené 00316890 okres Turčianske Teplice Skrášlime si Sklené POD2 Zelená infraštruktúra v zastavanom území obce
132 9563 Obec Skýcov 00308421 okres Zlaté Moravce Revitalizácia cintorína v obci Skýcov POD2 Zelená infraštruktúra v zastavanom území obce
133 8487 Obec Slanská Huta 00691330 okres Košice – okolie Dažďová záhrada v obci POD1 Protipovodňové a adaptačné opatrenia na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy
134 9495 Obec Slepčany 00308455 okres Zlaté Moravce Humanizácia parku “Karikášovej jamy” POD3 Environmentálna výchova, vzdelávanie, osveta a propagácia, zriaďovanie a obnova náučných expozícií, náučných a zážitkových chodníkov a lokalít, edukatívnych areálov
135 9525 Obec Slovenská Ľupča 00313823 okres Banská Bystrica Propagačnonáučný interaktívny panel POD3 Environmentálna výchova, vzdelávanie, osveta a propagácia, zriaďovanie a obnova náučných expozícií, náučných a zážitkových chodníkov a lokalít, edukatívnych areálov
136 9653 Obec Sobotište 00310018 okres Senica Zelená infraštruktúra a starostlivosť o krajinu POD2 Starostlivosť o krajinu a jej významné prvky
137 8985 Obec Sološnica 00310026 okres Malacky Obnova sv. Floriána a revitalizácia jeho okolia POD2 Starostlivosť o krajinu a jej významné prvky
138 9142 Obec Spišský Hrhov 00329592 okres Levoča Revitalizácia verejných priestranstiev V. etapa POD2 Zelená infraštruktúra v zastavanom území obce
139 9526 Obec Spišský Štvrtok 00329631 okres Levoča Spišský Štvrtok zvyšuje environmentálne povedomie POD3 Environmentálna výchova, vzdelávanie, osveta a propagácia, zriaďovanie a obnova náučných expozícií, náučných a zážitkových chodníkov a lokalít, edukatívnych areálov
140 9669 Obec Stanča 00689734 okres Trebišov Liečivá zelená oáza v obci Stanča POD2 Zelená infraštruktúra v zastavanom území obce
141 8901 Obec Starý Hrádok 00587605 okres Levice Rev.ver.priestr. v obci Starý Hrádok POD2 Zelená infraštruktúra v zastavanom území obce
142 8983 Obec Stebnícka Huta 00322598 okres Bardejov Stebnícka Huta: Obnova odvodňovacieho zariadenia POD1 Protipovodňové a adaptačné opatrenia na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy
143 9422 Obec Stožok 00320293 okres Detva Stožok – údržba záchytu PzV POD1 Ochrana vodných pomerov a vodárenských zdrojov na lokálnej úrovni
144 9591 Obec Svrbice 00800066 okres Topoľčany Založenie obecného ovocného sadu POD2 Zelená infraštruktúra mimo zastavaného územia obce
145 9641 Obec Šajdíkove Humence 00310051 okres Senica Obnova kríža a výsadba zelene POD2 Starostlivosť o krajinu a jej významné prvky
146 9645 Obec Šarišské Dravce 00327794 okres Sabinov Zachytávanie dažďovej vody – Zdravotné stredisko POD1 Protipovodňové a adaptačné opatrenia na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy
147 9282 Obec Špania Dolina 00313858 okres Banská Bystrica Ošetrenie stromov v obci Špania Dolina POD2 Arboristické práce
148 9568 Obec Štiavnické Bane 00321028 okres Banská Štiavnica Štiavnický startovulkán vo virtuálnej realite II. POD3 Environmentálna výchova, vzdelávanie, osveta a propagácia, zriaďovanie a obnova náučných expozícií, náučných a zážitkových chodníkov a lokalít, edukatívnych areálov
149 8982 Obec Štítnik 00328871 okres Rožňava Revitalizácia zelene na cintoríne v Štítniku POD2 Zelená infraštruktúra v zastavanom území obce
150 9182 Obec Turecká 00648183 okres Banská Bystrica ” Kríž na Kamení Turecká “ POD2 Starostlivosť o krajinu a jej významné prvky
151 8362 Obec Úbrež 00325937 okres Sobrance Revitalizácia parku pred Obecným úradom POD2 Zelená infraštruktúra v zastavanom území obce
152 8761 Obec Uhrovec 00311201 okres Bánovce nad Bebravou Rozkvitnutý a zelený Uhrovec POD2 Zelená infraštruktúra v zastavanom území obce
153 9622 Obec Valaská Dubová 00315826 okres Ružomberok Revitalizácia námestia – II. etapa POD2 Zelená infraštruktúra v zastavanom území obce
154 9303 Obec Vaniškovce 00595756 okres Bardejov Revitalizácia verejnej zelene v obci Vaniškovce POD2 Zelená infraštruktúra v zastavanom území obce
155 9672 Obec Veľká Ves nad Ipľom 00319627 okres Veľký Krtíš Začať treba od najmenších POD2 Zelená infraštruktúra v zastavanom území obce
156 9491 Obec Veľké Chlievany 00311260 okres Bánovce nad Bebravou Rekonštrukcia odvodňovacej priekopy s infiltráciou POD1 Protipovodňové a adaptačné opatrenia na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy
157 9515 Obec Veľké Kozmálovce 34076743 okres Levice Zachytávanie zrážkovej vody – nájomná bytovka POD1 Protipovodňové a adaptačné opatrenia na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy
158 9499 Obec Veľké Kršteňany 00311278 okres Partizánske Náučný chodník Chotárom Veľkých Krštenian POD3 Environmentálna výchova, vzdelávanie, osveta a propagácia, zriaďovanie a obnova náučných expozícií, náučných a zážitkových chodníkov a lokalít, edukatívnych areálov
159 9453 Obec Veľké Zlievce 00319643 okres Veľký Krtíš Výsadba stromoradia a starostlivosť o zeleň POD2 Zelená infraštruktúra v zastavanom území obce
160 9323 Obec Vinica 00319678 okres Veľký Krtíš Revitalizácia verejného priestranstva pred KD POD2 Zelená infraštruktúra v zastavanom území obce
161 9566 Obec Vislanka 00330256 okres Stará Ľubovňa Daj si dúšok z Vislanky POD1 Ochrana vodných pomerov a vodárenských zdrojov na lokálnej úrovni
162 9503 Obec Víťazovce 00323756 okres Humenné DAŽĎOVÁ ZÁHRADA POD1 Protipovodňové a adaptačné opatrenia na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy
163 9261 Obec Vojany 00332127 okres Michalovce Výsadba okrasnej zelene pri obecnom úrade POD2 Zelená infraštruktúra v zastavanom území obce
164 9559 Obec Vyšná Myšľa 00324914 okres Košice – okolie Zelená zóna POD2 Zelená infraštruktúra mimo zastavaného územia obce
165 9025 Obec Zalaba 00587648 okres Levice Komunitná alej POD2 Zelená infraštruktúra mimo zastavaného územia obce
166 8621 Obec Zalužice 00326046 okres Michalovce Ja ❤ Zalužice POD2 Zelená infraštruktúra v zastavanom území obce
167 8453 Obec Zámutov 00332968 okres Vranov nad Topľou Oddychová zóna v obci Zámutov POD2 Zelená infraštruktúra v zastavanom území obce
168 9265 Obec Závada 00332976 okres Humenné Revitalizácia zelenej infraštruktúry POD2 Zelená infraštruktúra v zastavanom území obce
169 9244 Obec Žitavany 37869451 okres Zlaté Moravce Revitalizácia parku v obci Žitavany POD2 Zelená infraštruktúra v zastavanom území obce