Zoznam podporených žiadateľov po navýšení POD 2023

Home / Zoznam podporených žiadateľov po navýšení POD 2023

 

 

Číslo zmluvy ID
žiadosti
Žiadateľ IČO Okres Účel dotácie

(názov projektu)

Činnosť Výška dotácie v EUR Suma vo výške  min. 5% nákladov z iných zdrojov
140/2023 8882 Obec Becherov 00321869 okres Bardejov Altánok s náučnými tabuľami POD3                                   8 000,00 €                421,06 €
141/2023 9603 Obec Bobrov 00314404 okres Námestovo Revitalizácia školského parku POD2                                   7 885,00 €                415,00 €
142/2023 9363 Obec Breznička 00330337 okres Stropkov Revitalizácia verejného priestranstva POD2                                   7 622,84 €                401,21 €
143/2023 9122 Obec Dolný Hričov 00321257 okres Žilina Kaplnka v tôni voňavej lipy POD2                                   8 000,00 €                421,06 €
144/2023 8984 Obec Dvorianky 00331511 okres Trebišov Revitalizácia zelene pri OcÚ v obci Dvorianky POD2                                   7 695,46 €                405,03 €
145/2023 7961 Obec Imeľ 00306479 okres Komárno Výsadba aleje na Dolnej ulici POD2                                   8 000,00 €                421,06 €
146/2023 9252 Obec Jablonov 00329193 okres Levoča Revitalizácia verejného priestranstva I. etapa POD2                                   8 000,00 €                421,06 €
147/2023 9500 Obec Jacovce 00699209 okres Topoľčany Výsadba zelene na verejnom detskom ihrisku POD2                                   7 039,12 €                370,48 €
148/2023 9420 Obec Kajal 00306029 okres Galanta Sadovnícke úpravy okolia obecného úradu POD2                                   8 000,00 €                421,06 €
149/2023 9518 Obec Kamenín 00308960 okres Nové Zámky Sadovnícke úpravy v obci Kamenín POD2                                   7 622,80 €                401,20 €
150/2023 8369 Obec Kladzany 00332470 okres Vranov nad Topľou Adaptácia na zmenu klímy POD1                                   8 000,00 €                421,06 €
151/2023 9584 Obec Kojatice 00327263 okres Prešov Revitalizácia oddychovej zóny – Šarišské Lužianky POD2                                   8 000,00 €                421,06 €
152/2023 9625 Obec Kosorín 00320757 okres Žiar nad Hronom Revitalizácia centrálnej časti obce Kosorín POD2                                   8 000,00 €                421,06 €
153/2023 8541 Obec Kuklov 00309656 okres Senica Stromoradím popri Barine POD2                                   7 391,00 €                389,00 €
154/2023 9183 Obec Kyselica 34000658 okres Dunajská Streda Revitalizácia cintorína obce Kyselica POD2                                   6 878,00 €                362,00 €
155/2023 8841 Obec Lekárovce 00325422 okres Sobrance Program obnovy dediny POD2                                   7 428,21 €                390,96 €
156/2023 8182 Obec Lošonec 00682292 okres Trnava Výsadba zelene v rámci časti 1. II. etapa POD2                                   8 000,00 €                421,06 €
157/2023 9125 Obec Ludanice 00310689 okres Topoľčany Ovocný sad v Ludaniciach POD2                                   7 980,00 €                420,00 €
158/2023 7981 Obec Malá Ida 00324426 okres Košice – okolie Revitalizácia verejného priestranstva Malá Ida POD2                                   8 000,00 €                421,06 €
159/2023 9001 Obec Malé Trakany 00331716 okres Trebišov Revitalizácia priestranstva v obci Malé Trakany POD2                                   7 592,67 €                399,62 €
160/2023 9555 Obec Mužla 00309125 okres Nové Zámky Revitalizácia centra obce Mužla POD2                                   7 610,93 €                400,58 €
161/2023 9545 Obec Polomka 00313726 okres Brezno Ochrana odvodňovacích zariadení POD1                                   8 000,00 €                421,06 €
162/2023 9517 Obec Poruba pod Vihorlatom 00325651 okres Michalovce Rekonštrukcia rigolov v obci Poruba pod Vihorlatom POD1                                   7 552,50 €                397,50 €
163/2023 8401 Obec Pribiš 00314811 okres Dolný Kubín Obnova priepustov v obci Pribiš POD1                                   7 809,00 €                411,00 €
164/2023 9623 Obec Rakúsy 00326488 okres Kežmarok Revitalizácia verejných priestranstiev v Rakúsoch POD2                                   8 000,00 €                421,06 €
165/2023 9486 Obec Repejov 00323462 okres Medzilaborce Rekonštrukcia kaplnky v centre obce POD2                                   8 000,00 €                421,06 €
166/2023 8341 Obec Rosina 00647519 okres Žilina Oddychová zóna Skotňa – revitalizácia POD2                                   6 241,50 €                328,50 €
167/2023 9659 Obec Rovinka 00305057 okres Senec Arboristické práce v Rovinke POD2                                   8 000,00 €                421,06 €
168/2023 9648 Obec Rozhanovce 00324655 okres Košice – okolie Zelenšie ihrisko POD2                                   8 000,00 €                421,06 €
169/2023 9594 Obec Ruská Bystrá 00325724 okres Sobrance Revitalizácia verejného priestranstva obce POD2                                   8 000,00 €                421,06 €
170/2023 9126 Obec Sedliacka Dubová 00314854 okres Dolný Kubín Park Sedliacka Dubová POD2                                   8 000,00 €                421,06 €
171/2023 9241 Obec Semerovo 00309257 okres Nové Zámky Zachytávanie vody z artézskej studne POD1                                   6 840,00 €                360,00 €
172/2023 8201 Obec Starý Tekov 00307483 okres Levice Revitalizácia zelene v parku obce Starý Tekov POD2                                   7 599,34 €                399,97 €
173/2023 8741 Obec Šurice 00316458 okres Lučenec Rekonštrukcia náučného chodníka PP Soví hrad POD2                                   7 980,00 €                420,00 €
174/2023 9141 Obec Trstené pri Hornáde 00324817 okres Košice – okolie Budovanie zelenej infraštruktúry v obci POD2                                      941,84 €                  49,58 €
175/2023 9326 Obec Tušice 00325911 okres Michalovce Revitalizácia verejného priestranstva Tušice POD2                                   7 598,40 €                399,92 €
176/2023 9345 Obec Veľké Ripňany 00311286 okres Topoľčany Revitalizácia exteriéru jaslí v obci Veľké Ripňany POD2                                   8 000,00 €                421,06 €
177/2023 9365 Obec Žemberovce 00307700 okres Levice Protipovodňové a adaptačné opatrenie POD1                                   8 000,00 €                421,06 €