Zoznam podporených žiadateľov POD 2022

Home / Zoznam podporených žiadateľov POD 2022

 

Číslo zmluvy
/2022
ID
žiadosti
Žiadateľ IČO Okres Účel dotácie

(názov projektu)

Činnosť Výška dotácie v EUR Suma vo výške  min. 5% nákladov z iných zdrojov
1 7285 Obec Bajtava 00308757 Nové Zámky Podpora nakladania s BRO v obci Bajtava POD1 (odpad) 5 699,05 299,95
2 7021 Obec Bánovce nad Ondavou 00325015 Michalovce Oplotenie kompostoviska Bánovce nad Ondavou POD1 (odpad) 6 000,00 315,79
3 6861 Obec Banský Studenec 00320510 Banská Štiavnica Výstavba kompostoviska a nákup techniky POD1 (odpad) 5 679,57 298,93
4 7386 Obec Beňadikovce 00330302 Svidník Stojisko pre zberné nádoby na odpad POD1 (odpad) 5 890,00 310,00
5 7161 Obec Betliar 00328103 Rožňava BETLIAR náučný chodník v okolí mokrade POD3 5 985,00 315,00
6 7183 Obec Bohdanovce nad Trnavou 00312266 Trnava Školská záhrada – nová vyučujúca POD3 5 853,90 308,10
7 7002 Obec Bojná 00310239 Topoľčany Vodozádržné opatrenia v obci Bojná – jasle POD1 (voda) 6 000,00 315,79
8 7641 Obec Bošáca 00311430 Nové Mesto nad Váhom Stojiská s oplotením pre kontajnery na odpad POD1 (odpad) 6 000,00 315,79
9 7529 Obec Breznička 00330337 Stropkov Sprietočnenie priepustu v obci Breznička POD1 (voda) 5 689,96 299,48
10 6821 Obec Bušince 00319236 Veľký Krtíš Obnova pamätnej izby Aladára Zsélyiho POD3 6 000,00 315,79
11 7547 Obec Cífer 00312347 Trnava Náučný chodník zičiovským lesoparkom POD3 6 000,00 315,79
12 7562 Obec Čavoj 00318035 Prievidza Náučný a zážitkový chodník v obci Čavoj POD3 6 000,00 315,79
13 7382 Obec Demjata 00326950 Prešov Podpora triedenia odpadov v obci Demjata POD1 (odpad) 6 000,00 315,79
14 7621 Obec Dlhé Klčovo 00332356 Vranov nad Topľou Naše usilovné detičky spoznávajú včeličky POD3 6 000,00 315,79
15 7465 Obec Dlhé Pole 00321231 Žilina Čistejšia obec (nákup kompostérov a techniky) POD1 (odpad) 4 750,00 250,00
16 7561 Obec Dolná Strehová 00319295 Veľký Krtíš Za lepším životným prostredím na vidieku POD1 (odpad) 6 000,00 315,79
17 7566 Obec Dolné Plachtince 00319309 Veľký Krtíš REKONŠTR.J.RIGOLU NA ODVEDENIE DAŽĎ.VODY III/2583 POD1 (voda) 6 000,00 315,79
18 6181 Obec Domaňovce 00329037 Levoča Efektívnejší zber triedeného odpadu a BIO odpadu POD1 (odpad) 4 540,92 239,00
19 7484 Obec Drahňov 00331503 Michalovce Osadenie retenčnej nádoby pri ZŠ v obci Drahňov POD1 (voda) 6 000,00 315,79
20 7569 Obec Dubová 00304735 Pezinok Dubová – More pod našimi nohami POD3 5 894,75 310,25
21 6201 Obec Figa 00318671 Rimavská Sobota Environmentálna výchova pre mládež POD3 1 891,51 99,56
22 7568 Obec Habovka 00314471 Tvrdošín Zhodnocovanie biologického odpadu v Habovke POD1 (odpad) 5 700,00 300,00
23 7570 Obec Halič 00316091 Lučenec Halič, hlina, hrnčina POD3 6 000,00 315,79
24 7525 Obec Hažín 00325155 Michalovce Obnova obecnej studne POD1 (voda) 6 000,00 315,79
25 7385 Obec Hodruša – Hámre 00320617 Žarnovica Obnova spol. hrobu baníkov a prícestného výklenku POD3 6 000,00 315,79
26 7483 Obec Horná Lehota 00314498 Dolný Kubín Podpora odpadového hospodárstva – Horná Lehota POD1 (odpad) 5 911,47 311,13
27 7601 Obec Horné Pršany 00313467 Banská Bystrica Malá kompostáreň v obci Horné Pršany POD1 (odpad) 3 848,71 202,57
28 6941 Obec Hrubý Šúr 00305987 Senec Kvalitnejšie životné prostredie v obci Hrubý Šúr POD3 5 985,00 315,00
29 6781 Obec Chmeľová 00322075 Bardejov Poďme za vodou – náučný chodník POD3 5 082,50 267,50
30 7541 Obec Kajal 00306029 Galanta Rekonštrukcia studne v obci Kajal POD1 (voda) 6 000,00 315,79
31 6281 Obec Kladzany 00332470 Vranov nad Topľou Opatrenia na zadržiavanie vody v Kladzanoch POD1 (voda) 6 000,00 315,79
32 6221 Obec Kocurany 00648868 Prievidza Zriadenie obecného múzea v Obci Kocurany POD3 6 000,00 315,79
33 7284 Obec Kokšov – Bakša 00324311 Košice – okolie Umiestnenie nádrže na zachytávanie dažďovej vody POD1 (voda) 6 000,00 315,79
34 7302 Obec Kolíňany 00308111 Nitra Zlepšenie nakladania s odpadmi v obci Kolíňany POD1 (odpad) 5 614,50 295,50
35 7545 Obec Košariská 00309621 Myjava Enviroučebňa Košariská POD3 5 985,00 315,00
36 7567 Obec Krtovce 00310611 Topoľčany Park Hlavinka POD3 5 925,72 311,88
37 7585 Obec Kynceľová 00647659 Banská Bystrica Trieďme viac POD1 (odpad) 2 897,50 152,50
38 7643 Obec Ladomirová 00330671 Svidník Spracovanie odpadu na ďalšie využitie POD1 (odpad) 5 826,73 306,67
39 6762 Obec Lastovce 00331678 Trebišov Renovácia studní v obci Lastovce POD1 (voda) 5 995,07 315,53
40 7445 Obec Lom nad Rimavicou 00313556 Brezno Zefektívnenie nakladania BIO v obci POD1 (odpad) 5 700,00 300,00
41 7605 Obec Lúčky 00315583 Ružomberok Kompostujme spoločne POD1 (odpad) 5 035,00 265,00
42 7527 Obec Lúky 00317489 Púchov Obec Lúky miluje poriadok – separuje! POD1 (odpad) 6 000,00 315,79
43 6461 Obec Lužany 00310701 Topoľčany Podpora nakladania s BRO v obci Lužany POD1 (odpad) 6 000,00 315,79
44 7184 Obec Malá Ida 00324426 Košice – okolie EKO učebňa lastovička POD3 6 000,00 315,79
45 7241 Obec Malachov 00620891 Banská Bystrica Vybudovanie stojísk na zber odpadu v obci Malachov POD1 (odpad) 6 000,00 315,79
46 6921 Obec Málinec 00316211 Poltár Obstaranie kompostérov v obci Málinec POD1 (odpad) 5 638,25 296,75
47 6521 Obec Margecany 00329347 Gelnica Revitalizácia studne a altánok POD1 (voda) 6 000,00 315,79
48 7121 Obec Matiašovce 00326399 Kežmarok Rekonštrukcia obecnej studne POD1 (voda) 5 754,18 302,86
49 6782 Obec Medzibrodie nad Oravou 00314650 Dolný Kubín Nakladanie s odpadmi v obci Medzibrodie nad Oravou POD1 (odpad) 6 000,00 315,79
50 6183 Obec Milpoš 00327476 Sabinov Zlepšenie kompostovania v obci Milpoš POD1 (odpad) 5 510,00 290,00
51 7472 Obec Môlča 00313611 Banská Bystrica Skvalitnenie systému zberu triedeného odpadu POD1 (odpad) 6 000,00 315,79
52 7468 Obec Moravany nad Váhom 00312789 Piešťany Stojisko pre kontajnery na triedený KO POD1 (odpad) 6 000,00 315,79
53 7609 Obec Nitrica 00318329 Prievidza Stojiská pod kontajnery POD1 (odpad) 6 000,00 315,79
54 7582 Obec Nižná Voľa 00322431 Bardejov Zadržiavanie vody v obci Nižná Voľa – I. etapa POD1 (voda) 5 945,38 312,92
55 7381 Obec Nižný Kručov 00332615 Vranov nad Topľou Náučný areál v obci Nižný Kručov POD3 5 918,21 311,49
56 7581 Obec Nová Ves nad Žitavou 00308331 Nitra Viac kompostu v obci Nová Ves nad Žitavou POD1 (odpad) 6 000,00 315,79
57 7142 Obec Odorín 00329428 Spišská Nová Ves Zlepšenie kvality ŽP účelovým zhodnotením BRO POD1 (odpad) 5 924,20 311,80
58 6901 Obec Paňovce 00324591 Košice – okolie Drevená studňa v oddychovej zóne obce Paňovce POD1 (voda) 4 217,05 221,95
59 7549 Obec Pokryváč 00314803 Dolný Kubín Nakladanie s odpadmi v obci Pokryváč POD1 (odpad) 6 000,00 315,79
60 7467 Obec Poruba 00318426 Prievidza Zlepšovanie odpadového hospodárstva v obci Poruba POD1 (odpad) 3 289,85 173,15
61 6361 Obec Povrazník 00313742 Banská Bystrica Dedinské múzeum – úcta k tradíciám POD3 5 969,06 314,17
62 7584 Obec Prochot 00320960 Žiar nad Hronom Skvalitnenie odpadového hospodárstva v Prochote POD1 (odpad) 4 940,00 260,00
63 7571 Obec Pukanec 00307416 Levice Náučný chodník voda – zdroj života POD3 6 000,00 315,79
64 6763 Obec Repejov 00323462 Medzilaborce Zážitkovo-náučný chodník popri hmyzom svete POD3 6 000,00 315,79
65 7441 Obec Ruská Poruba 00332780 Humenné Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom POD1 (odpad) 6 000,00 315,79
66 7281 Obec Sedliská 00332836 Vranov nad Topľou Náučné stojisko pre separovaný zber POD1 (odpad) 6 000,00 315,79
67 6902 Obec Skalité 00314285 Čadca Zlepšenie nakladania s odpadmi v obci Skalité POD1 (odpad) 5 967,97 314,11
68 7101 Obec Slopná 00692361 Považská Bystrica INFORMAČNÁ TABUĽA SLOPNÁ POD3 1 619,42 85,24
69 7081 Obec Spišský Hrhov 00329592 Levoča Kompostujú aj bytovkári POD1 (odpad) 6 000,00 315,79
70 7001 Obec Stebník 00322601 Bardejov Zvyšovanie kvality OH v obci Stebník POD1 (odpad) 6 000,00 315,79
71 7022 Obec Štiavnické Bane 00321028 Banská Štiavnica Štiavnický stratovulkán vo virtuálnej realite POD3 6 000,00 315,79
72 6943 Obec Tuhár 00316482 Lučenec Zlepšenie odpadového hospodárstva v obci Tuhár POD1 (odpad) 6 000,00 315,79
73 6843 Obec Varhaňovce 00327956 Prešov Smerový infopanel a smerovník POD3 6 000,00 315,79
74 6961 Obec Veľaty 00332020 Trebišov Kontajnerové stojisko POD1 (odpad) 5 628,62 296,25
75 7282 Obec Veľké Kozmálovce 34076743 Levice Retenčná nádrž na zachytávanie zrážkovej vody POD1 (voda) 4 414,65 232,35
76 7629 Obec Veľké Zlievce 00319643 Veľký Krtíš Obecná včelnica Veľké Zlievce POD3 6 000,00 315,79
77 7473 Obec Vlčany 00306312 Šaľa Rekonštrukcia artézskej studne a využitie vody POD1 (voda) 6 000,00 315,79
78 6202 Obec Zádor 00649856 Rimavská Sobota (Ne)pohltí nás odpad? POD3 1 490,50 78,45
79 7586 Obec Závada 00332976 Humenné Rekonštrukcia podzemného zdroja pre verejnosť POD1 (voda) 6 000,00 315,79
80 7383 Obec Zemplínske Kopčany 00325341 Michalovce Zemplínske Kopčany – Odpadové hospodárstvo POD1 (odpad) 6 000,00 315,79
81 6721 Obec Žemberovce 00307700 Levice Protipovodňové opatrenie v obci Žemberovce POD1 (voda) 6 000,00 315,79