Zoznam podporených žiadateľov POD 2023

Home / Zoznam podporených žiadateľov POD 2023

 

Číslo zmluvy  ID
žiadosti
Žiadateľ IČO Okres Účel dotácie

(názov projektu)

Činnosť Výška dotácie v EUR Suma vo výške  min. 5% nákladov z iných zdrojov
1/2023 9381 Obec Bacúrov 00650587 okres Zvolen Revitalizácia verejnej zelene v obci Bacúrov POD2                          5 392,20 €               283,80 €
2/2023 8142 Obec Bajč 00306363 okres Komárno Revitalizácia parku Bajč POD2                          8 000,00 €               421,06 €
3/2023 8444 Obec Baška 00323942 okres Košice – okolie Vodozádržné opatrenia v obci Baška POD1                          7 596,20 €               399,80 €
4/2023 9021 Obec Bátovce 00306771 okres Levice Zelená premena verejných priestranstiev, Bátovce POD2                          8 000,00 €               421,06 €
5/2023 9367 Obec Beladice 00307769 okres Zlaté Moravce Zelená infraštruktúra v Beladiciach POD2                          5 951,18 €               313,22 €
6/2023 8482 Obec Beluj 00320536 okres Banská Štiavnica Obnova remeselného domu POD3                          8 000,00 €               421,06 €
7/2023 8883 Obec Beňadikovce 00330302 okres Svidník Vodný zdroj v obci Beňadikovce POD1                          7 410,00 €               390,00 €
8/2023 9598 Obec Beňatina 00325023 okres Sobrance Beňatina – revitalizácia okolia OU a KD POD2                          8 000,00 €               421,06 €
9/2023 8181 Obec Beša 00331309 okres Michalovce Protipovodňová ochrana južnej časti dediny POD1                          8 000,00 €               421,06 €
10/2023 9407 Obec Bobrovník 00315125 okres Liptovský Mikuláš Revitalizácia verejných priestranstiev – Bobrovník POD2                          7 410,00 €               390,00 €
11/2023 8221 Obec Bohdanovce 00323985 okres Košice – okolie Retenčná nádrž v obci Bohdanovce POD1                          7 583,85 €               399,15 €
12/2023 9544 Obec Bohdanovce nad Trnavou 00312266 okres Trnava Bohdanovce n/Trnavou-návrat starých odrôd a chutí POD2                          7 999,00 €               421,00 €
13/2023 9451 Obec Bojná 00310239 okres Topoľčany Revitalizácia plôch pred objektom jaslí POD2                          7 518,98 €               395,74 €
14/2023 9305 Obec Budikovany 00649961 okres Rimavská Sobota Výsadba starých a krajových odrôd stromov POD2                          8 000,00 €               421,06 €
15/2023 9041 Obec Buglovce 00328987 okres Levoča Zelená alej v obci Buglovce POD2                          7 525,60 €               396,06 €
16/2023 8885 Obec Cífer 00312347 okres Trnava Záchrana senescentných stromov v parku v Cíferi POD2                          8 000,00 €               421,06 €
17/2023 8742 Obec Cigeľ 00318027 okres Prievidza Revitalizácia verejnej zelene v obci Cigeľ POD2                          7 002,82 €               368,57 €
18/2023 9266 Obec Čaka 00306843 okres Levice Náučný chodník obce Čaka POD3                          8 000,00 €               421,06 €
19/2023 9411 Obec Čakajovce 00307807 okres Nitra Vytvorenie oddychovej mikrozóny. POD2                          8 000,00 €               421,06 €
20/2023 8441 Obec Čerhov 00331422 okres Trebišov Revitalizácia zelene v odychovom centre Čerhov POD2                          7 625,14 €               401,33 €
21/2023 9587 Obec Čierna Lehota 00310310 okres Bánovce nad Bebravou revitalizácia Starého cintorína v Čiernej Lehote POD2                          1 696,70 €                  89,30 €
22/2023 9443 Obec Čierne 00313980 okres Čadca Ovocné sady pre naše deti, našu budúcnosť. POD2                          8 000,00 €               421,06 €
23/2023 9627 Obec Čierne Kľačany 00307858 okres Zlaté Moravce ” Kvitnúci park ” v obci Čierne Kľačany POD2                          8 000,00 €               421,06 €
24/2023 9505 Obec Čierne nad Topľou 00332313 okres Vranov nad Topľou Sadové úpravy pred budovou obecného úradu POD2                          6 609,79 €               347,89 €
25/2023 9242 Obec Dedinka 00308854 okres Nové Zámky Revitalizácia parku v centre obce POD2                          7 115,50 €               374,50 €
26/2023 9589 Obec Divín 00316041 okres Lučenec Po stopách divínskych studničiek POD3                          8 000,00 €               421,06 €
27/2023 9565 Obec Dlhé Pole 00321231 okres Žilina Revitalizácia parku pri zdravotnom stredisku POD2                          8 000,00 €               421,06 €
28/2023 9368 Obec Dolná Strehová 00319295 okres Veľký Krtíš Zabezpečenie zdroja vody športového areálu POD1                          8 000,00 €               421,06 €
29/2023 9464 Obec Dolné Lovčice 00686301 okres Trnava Obnova priestranstva pri dome smútku POD2                          8 000,00 €               421,06 €
30/2023 9549 Obec Dolný Badín 00648451 okres Krupina Protipovodňové opatrenia POD1                          8 000,00 €               421,06 €
31/2023 9450 Obec Drienčany 00649953 okres Rimavská Sobota Výsadba stromov v okolí cyklotrasy POD2                          8 000,00 €               421,06 €
32/2023 9556 Obec Dúbravy 00319899 okres Detva Regenerácia obec.studne a meranie jej hladiny. POD1                          8 000,00 €               421,06 €
33/2023 9341 Obec Dukovce 31302955 okres Svidník Edukatívny areál “Baňa” POD3                          8 000,00 €               421,06 €
34/2023 9588 Obec Duplín 00330434 okres Stropkov Sprietočnenie hydromelioračného kanála Duplín POD1                          8 000,00 €               421,06 €
35/2023 7941 Obec Gajary 00304743 okres Malacky Výsadba zelene a osadenie vegetačnej dlažby POD2                          8 000,00 €               421,06 €
36/2023 9494 Obec Gánovce 00326143 okres Poprad ART.4G.PARK – zelené centrum obce POD2                          5 877,75 €               309,36 €
37/2023 9121 Obec Gruzovce 00690091 okres Humenné Úprava studne s oddychovým miestom POD1                          1 748,00 €                  92,00 €
38/2023 9670 Obec Hincovce 00329126 okres Spišská Nová Ves Betónové nádrže na zachytávanie vody POD1                          3 871,84 €               203,79 €
39/2023 8722 Obec Honce 00328286 okres Rožňava Údržba odvodňovacích zariadení v obci Honce POD1                          8 000,00 €               421,06 €
40/2023 9068 Obec Horná Kráľová 00800368 okres Šaľa Stromová alej na Tóparte POD1
POD2
                         7 581,29 €               399,02 €
41/2023 9484 Obec Horné Štitáre 00310450 okres Topoľčany Rekonštrukcia podzemného zdroja vody POD1                          8 000,00 €               421,06 €
42/2023 9046 Obec Horovce 00317306 okres Púchov Vietorisov náučný chodník POD3                          8 000,00 €               421,06 €
43/2023 8861 Obec Hronské Kľačany 00307050 okres Levice Zasakovací ostrovček pre dažďové vody s výsadbou POD1                          8 000,00 €               421,06 €
44/2023 9342 Obec Hrušov 00319341 okres Veľký Krtíš Obnova 4 studní v obci Hrušov POD1                          6 003,05 €               315,95 €
45/2023 9548 Obec Chľaba 00308927 okres Nové Zámky Oddychová zóna v obci Chl’aba POD2                          8 000,00 €               421,06 €
46/2023 9592 Obec Choňkovce 00325210 okres Sobrance Revitalizácia verejn priest za KD v obci Choňkovce POD2                          8 000,00 €               421,06 €
47/2023 8988 Obec Ižkovce 00331562 okres Michalovce Rekonštrukcia odvodňovacích rigolov v obci Ižkovce POD1                          8 000,00 €               421,06 €
48/2023 9646 Obec Jabloňovce 00800317 okres Levice Protipovodňové opatrenie v obci Jabloňovce POD1                          7 759,73 €               408,41 €
49/2023 9666 Obec Jarok 00308056 okres Nitra Obnova stĺpa so sochou sv. Vendelína v Jarku POD2                          8 000,00 €               421,06 €
50/2023 9253 Obec Jastrabá 00320714 okres Žiar nad Hronom Jastrabá – zdroj podzemnej vody na pozemku č. 1189 POD1                          8 000,00 €               421,06 €
51/2023 9042 Obec Jelšovec 00647331 okres Lučenec Obecné studne Jelšovec POD1                          4 917,09 €               258,80 €
52/2023 9624 Obec Jovsa 00325279 okres Michalovce JOVSA – “Pri starom mlyne” – II. etapa POD2                          5 743,95 €               302,32 €
53/2023 9306 Obec Kamenný Most 00047244 okres Nové Zámky Revitalizácia verejných priestranstiev POD2                          7 981,63 €               420,09 €
54/2023 9524 Obec Kláštor pod Znievom 00316733 okres Martin Ošetrovanie Aleje biskupa Jozefa Klucha POD2                          4 750,00 €               250,00 €
55/2023 9558 Obec Klčov 00329240 okres Levoča Revitalizácia verejného priestranstva v obci Klčov POD2                          5 559,12 €               292,59 €
56/2023 9448 Obec Klenovec 00318850 okres Rimavská Sobota Obnova uličných studní v obci Klenovec POD1                          5 605,22 €               295,02 €
57/2023 9024 Obec Kochanovce 00323144 okres Humenné Zelené nábrežie POD2                          7 227,60 €               380,40 €
58/2023 9404 Obec Kotrčiná Lúčka 00321397 okres Žilina Dažďová záhrada v Kotrčinej Lúčke POD1                          8 000,00 €               421,06 €
59/2023 9529 Obec Krtovce 00310611 okres Topoľčany Stromovina v Krtovciach POD2                          7 809,00 €               411,00 €
60/2023 9543 Obec Levkuška 00649759 okres Revúca Revitalizácia aleje v k.ú. Levkuška POD2                          8 000,00 €               421,06 €
61/2023 9321 Obec Liptovské Matiašovce 00315460 okres Liptovský Mikuláš Koreňová ČOV POD1                          8 000,00 €               421,06 €
62/2023 9446 Obec Livovská Huta 00322300 okres Bardejov Edukatívny areál v obci Livovská Huta POD3                          8 000,00 €               421,06 €
63/2023 9026 Obec Lomná 00314633 okres Námestovo Oáza pokoja na náučnom chodníku POD2                          6 531,25 €               343,75 €
64/2023 9530 Obec Lovce 00308161 okres Zlaté Moravce Školský náučný chodník Lovce POD3                          3 055,20 €               160,80 €
65/2023 9510 Obec Lúky 00317489 okres Púchov Tri studničky pre všetkých POD1                          8 000,00 €               421,06 €
66/2023 8363 Obec Majerovce 00332526 okres Vranov nad Topľou Obnova hrobky rodu Vladár POD2                          8 000,00 €               421,06 €
67/2023 9449 Obec Malachov 00620891 okres Banská Bystrica Revitalizácia zelene pred ZŠ a MŠ Malachov POD2                          8 000,00 €               421,06 €
68/2023 9362 Obec Malužiná 00315621 okres Liptovský Mikuláš 90 ročné lipy – revitalizácia verejnej zelene POD2                          7 505,00 €               395,00 €
69/2023 9492 Obec Matiašovce 00326399 okres Kežmarok Úprava brehov rigola na ul. Pod lesom – I. etapa POD1                          8 000,00 €               421,06 €
70/2023 9671 Obec Nezbudská Lúčka 00648256 okres Žilina Obnova zvonice a okolia v Nezbudskej Lúčke POD2                          7 366,97 €               387,74 €
71/2023 9651 Obec Nitrianske Pravno 00318337 okres Prievidza Ošetrovanie stromov v obci Nitrianske Pravno POD2                          6 270,00 €               330,00 €
72/2023 9384 Obec Nižná Voľa 00322431 okres Bardejov Zachytávanie vody v obci Nižná Voľa – II. etapa POD1                          8 000,00 €               421,06 €
73/2023 9583 Obec Nová Bystrica 00314145 okres Čadca Budovanie odberného objektu z podzemných zdrojov. POD1                          8 000,00 €               421,06 €
74/2023 9504 Obec Nová Dedina 00307301 okres Levice Zachytávanie prívalových vôd POD1                          7 854,60 €               413,40 €
75/2023 9509 Obec Nová Ves nad Žitavou 00308331 okres Nitra Revitalizácia zelene v historickom parku POD2                          8 000,00 €               421,06 €
76/2023 8141 Obec Nový Ruskov 00331791 okres Trebišov Zelená pre “Meglisovskú ” cestu POD2                          6 325,86 €               332,94 €
77/2023 9527 Obec Omšenie 00311880 okres Trenčín Ochranou zelene k ochrane občanov POD2                          1 805,00 €                  95,00 €
78/2023 9045 Obec Oravský Podzámok 00314731 okres Dolný Kubín Park pod hradom POD2                          7 729,30 €               406,81 €
79/2023 8443 Obec Ostratice 00310891 okres Partizánske Park Ostratice POD2                          8 000,00 €               421,06 €
80/2023 8282 Obec Padarovce 00649996 okres Rimavská Sobota Obnova odvodňovacieho rigolu v obci Padarovce POD1                          7 935,12 €               417,64 €
81/2023 9246 Obec Párnica 00314781 okres Dolný Kubín Revitalizácia priestranstva okolo pamätníka SNP POD2                          3 061,66 €               161,14 €
82/2023 9369 Obec Plaveč 00330116 okres Stará Ľubovňa Prinavráťme krásu lipám POD2                          8 000,00 €               421,06 €
83/2023 8101 Obec Podbrezová 00313688 okres Brezno Vodozádržné opatrenia v obci Podbrezová POD1                          3 005,52 €               158,19 €
84/2023 8489 Obec Polianka 00309826 okres Myjava Alej POKRIVNÍKY-krajové odrody ovocných drevín POD2                          4 565,94 €               240,32 €
85/2023 9405 Obec Porúbka 00322512 okres Bardejov Revitalizácia priestranstva pred kostolom POD2                          8 000,00 €               421,06 €
86/2023 8281 Obec Povrazník 00313742 okres Banská Bystrica Dedinské múzeum -zachovanie tradícií POD3                          8 000,00 €               421,06 €
87/2023 9408 Obec Prašník 00312894 okres Piešťany Expozícia: Príbeh hornín a skamenelín z Prašníka POD3                          8 000,00 €               421,06 €
88/2023 9590 Obec Pravica 00651842 okres Veľký Krtíš Dažďová záhrada a spevnená plocha POD2                          8 000,00 €               421,06 €
89/2023 9412 Obec Prochot 00320960 okres Žiar nad Hronom Revitalizácia zelene areálu KD a OcÚ v Prochote POD2                          8 000,00 €               421,06 €
90/2023 9661 Obec Pukanec 00307416 okres Levice Revitalizácia parku v zdravotnom stredisku POD2                          8 000,00 €               421,06 €
91/2023 9161 Obec Rapovce 00316377 okres Lučenec Oddychová zóna Rapovce POD2                          1 545,22 €                  81,33 €
92/2023 8361 Obec Raslavice 00322521 okres Bardejov Revitalizácia zelene v centre obce Raslavice POD2                          7 589,01 €               399,43 €
93/2023 8521 Obec Rešica 00324647 okres Košice – okolie Obnova rigolov v obci Rešica POD1                          7 592,59 €               399,61 €
94/2023 8445 Obec Rudník 00324663 okres Košice – okolie Revitalizácia zeleného priestranstva v obci Rudník POD2                          7 585,75 €               399,25 €
95/2023 9304 Obec Ružiná 00316393 okres Lučenec Revitalizácia priestranstva pri obecnom dome POD2                          8 000,00 €               421,06 €
96/2023 9406 Obec Sádočné 00692417 okres Považská Bystrica Vytvorenie oddychovej zóny POD2                          8 000,00 €               421,06 €
97/2023 8452 Obec Sečovská Polianka 00332828 okres Vranov nad Topľou Oddychová zóna v Sečovskej Polianke POD2                          7 509,28 €               395,23 €
98/2023 8103 Obec Sedliská 00332836 okres Vranov nad Topľou Včelárenie pod hradom Čičva POD3                          7 936,30 €               417,70 €
99/2023 8501 Obec Sekule 00682101 okres Senica Revitalizácia verejného priestranstva POD2                          8 000,00 €               421,06 €
100/2023 9643 Obec Selce 00313807 okres Banská Bystrica Ošetr. stromov podľa inventar. a navrh. opatrení POD2                          8 000,00 €               421,06 €
101/2023 8002 Obec Silica 00328782 okres Rožňava Údržba odvodňovacích priekop v centre obce Silica POD1                          7 293,91 €               383,89 €
102/2023 9512 Obec Slanské Nové Mesto 00324744 okres Košice – okolie Oddychová zóna v obci POD2                          7 597,15 €               399,85 €
103/2023 9599 Obec Slovenské Krivé 00323543 okres Humenné Revitalizácia verejného priestranstva S. Krivé POD2                          5 518,27 €               290,44 €
104/2023 8488 Obec Sokoľany 00690741 okres Košice – okolie Verejné priestranstvo v obci Sokoľany POD2                          7 592,40 €               399,60 €
105/2023 9553 Obec Sokolovce 00312991 okres Piešťany Rekonštrukcia NKP Park Sokolovce výsadba drevín POD2                          8 000,00 €               421,06 €
106/2023 9531 Obec Stebník 00322601 okres Bardejov Arboristické práce na verejnej zeleni obce Stebník POD2                          4 436,50 €               233,50 €
107/2023 8222 Obec Studienka 00310042 okres Malacky 2. fáza reštaurovania starobylých fresiek POD2                          8 000,00 €               421,06 €
108/2023 9069 Obec Svätý Anton 00320471 okres Banská Štiavnica Deti a včely na vidieku POD3                          7 918,25 €               416,75 €
109/2023 8455 Obec Svätý Peter 00306436 okres Komárno Revitalizácia verejného priestranstva Svätý Peter POD2                          8 000,00 €               421,06 €
110/2023 9507 Obec Šandal 00331031 okres Stropkov Rekonštrukcia objektov prameňov pitnej vody POD1                          7 793,69 €               410,20 €
111/2023 9550 Obec Tarnov 00322661 okres Bardejov Revitalizácia verejnej záhrady a ihriska POD2                          6 391,60 €               336,40 €
112/2023 9542 Obec Tovarníky 31872638 okres Topoľčany KVITNÚCE ZÁHONY PRE VČIELKY POD2                          7 432,83 €               391,21 €
113/2023 9264 Obec Trenč 00647349 okres Lučenec Stavebné úpravy kaplnky v obci Trenč POD2                          8 000,00 €               421,06 €
114/2023 9487 Obec Trenčianske Mitice 00312096 okres Trenčín Náučný chodník o obci Trenčianske Mitice POD3                          7 569,60 €               398,40 €
115/2023 9511 Obec Trnavá Hora 00321052 okres Žiar nad Hronom Oprava protipovodňového kanála v obci Trnavá Hora POD1                          8 000,00 €               421,06 €
116/2023 9496 Obec Tŕnie 00320331 okres Zvolen Revitalizácia zelene v obci Tŕnie POD2                          5 287,70 €               278,30 €
117/2023 9560 Obec Tuhár 00316482 okres Lučenec Záhrada pre opeľovače a obyvateľov v Tuhári POD2                          8 000,00 €               421,06 €
118/2023 9493 Obec Uzovský Šalgov 00327948 okres Sabinov Výsadba kvetinových záhonov pred budovou kaštieľa POD2                          8 000,00 €               421,06 €
119/2023 9488 Obec Veľaty 00332020 okres Trebišov Obecný včelín POD3                          7 981,04 €               420,06 €
120/2023 9410 Obec Veličná 00314960 okres Dolný Kubín Dvor za dedinou POD2                          7 879,30 €               414,70 €
121/2023 9557 Obec Veľká Paka 00305791 okres Dunajská Streda Rekonštrukcia sakrálnej architektúry a výsadba POD2                          8 000,00 €               421,06 €
122/2023 8447 Obec Veľké Hoste 00311251 okres Bánovce nad Bebravou Zatraktívnime areál materskej škôlky pre všetkých POD2                          7 463,58 €               392,82 €
123/2023 8446 Obec Veľké Ozorovce 00332046 okres Trebišov Revitalizácia cintorína Veľké Ozorovce POD2                          8 000,00 €               421,06 €
124/2023 9002 Obec Veľké Slemence 00332062 okres Michalovce Revitalizácia areálu školy Veľké Slemence POD2                          7 604,94 €               400,26 €
125/2023 8981 Obec Velušovce 00800112 okres Topoľčany Kaplnka Panny Márie POD2                          8 000,00 €               421,06 €
126/2023 9267 Obec Vištuk 00305171 okres Pezinok Druhá šanca pre vodu POD1                          5 580,30 €               293,70 €
127/2023 9003 Obec Vlachovo 00328898 okres Rožňava Rekonštrukcia prírodného prameňa v obci Vlachovo POD1                          4 941,90 €               260,10 €
128/2023 9043 Obec Vlčany 00306312 okres Šaľa Rozšírenie zelenej infraštruktúry v centre obce POD2                          8 000,00 €               421,06 €
129/2023 9322 Obec Východná 00315893 okres Liptovský Mikuláš Revitalizácia záhrady ZŠ Východná POD2                          8 000,00 €               421,06 €
130/2023 8302 Obec Výrava 00323764 okres Medzilaborce ošetrenie drevín – Výrava – arboristické práce POD2                          7 980,00 €               420,00 €
131/2023 8781 Obec Vysoká nad Kysucou 00314340 okres Čadca Revitalizácia priestranstva pri ZŠ, MŠ E.A.Cernana POD2                          8 000,00 €               421,06 €
132/2023 8581 Obec Vysoká pri Morave 00305197 okres Malacky Dažďová záhrada pre materskú školu POD1                          5 264,72 €               277,09 €
133/2023 9522 Obec Vyšná Sitnica 00332941 okres Humenné Revitalizácia verejného parku Vyšná SItnica POD2                          8 000,00 €               421,06 €
134/2023 9070 Obec Záhradné 00328022 okres Prešov Oáza pokoja v Záhradnom POD2                          8 000,00 €               421,06 €
135/2023 9251 Obec Zbudza 00326062 okres Michalovce Údržba,ochrana, revitalizácia parkov v obci Zbudza POD2                          7 357,75 €               387,25 €
136/2023 9562 Obec Zemné 00309371 okres Nové Zámky Rozšírenie zelenej infraštruktúry v obci Zemné POD2                          8 000,00 €               421,06 €
137/2023 9044 Obec Zubné 00323861 okres Humenné Zelená infraštruktúre v obci Zubné POD2                          8 000,00 €               421,06 €
138/2023 8884 Obec Žakarovce 00329801 okres Gelnica Revitalizácia verejného parku v obci Žakarovce POD2                          4 743,35 €               249,65 €
139/2023 9567 Obec Župčany 00328073 okres Prešov Odborné ošetrenie vybraných stromov v parku POD2                          8 000,00 €               421,06 €