Zoznam podporených žiadateľov POD 2017

Home / Zoznam podporených žiadateľov POD 2017

P. č.

Názov žiadateľa

Názov projektu

Schválená dotácia v EUR 

Rozhodnutie

1

Obec Babindol Zelená obec – krásna obec

5.000,00

Rozhodnutie

2

Obec Baďan Revitalizácia verejného priestranstva

5.000,00

Rozhodnutie

3

Obec Badín Verejný prístup k pitnej vode – Studňa

4.308,46

Rozhodnutie

4

Obec Banská Belá Štúdia ZI na trase Štiavnická Anča

5.000,00

Rozhodnutie

5

Obec Bátovce Výsadba zelene v obci Bátovce

4.888,31

Rozhodnutie

6

Obec Beluj Zriaďovanie dedinského múzea

4.749,50

Rozhodnutie

7

Obec Bíňovce Obnova zelených zón v centre obce

5.000,00

Rozhodnutie

8

Obec Bohdanovce nad Trnavou Obnova zelených častí v intraviláne obce

5.000,00

Rozhodnutie

9

Obec Bolešov Rozšírenie parku v Bolešove

5.000,00

Rozhodnutie

10

Obec Bošáca Obnova tradičného ovocinárstva v Bošáci

5.000,00

Rozhodnutie

11

Obec Branovo Revitalizácia centra obce Branovo

5.000,00

Rozhodnutie

12

Obec Bystré Revitalizácia verejného priestranstva pred ZŠ Bystré

4.908,15

Rozhodnutie

13

Obec Čakajovce Obnova zelených plôch v obci Čakajovce

5.000,00

Rozhodnutie

14

Obec Čechynce Revitalizácia okolia bytoviek – Čechynce

5.000,00

Rozhodnutie

15

Obec Dobroč Budovanie a revitalizácia verejných priestranstiev Dobroč

4.987,07

Rozhodnutie

16

Obec Dobrohošť Zelená oáza vo dvore ZŠ a MŠ

4.940,00

Rozhodnutie

17

Obec Dolná Trnávka Revitalizácia obecných studní

2.963,34

Rozhodnutie

18

Obec Dolný Ohaj Revitalizácia zelene v parku

5.000,00

Rozhodnutie

19

Obec Drienčany
Lipové zátišie Pavla Dobšinského

4.404,45

Rozhodnutie

20

Obec Dubník Prostredie je vizitka samosprávy

5.000,00

Rozhodnutie

21

Obec Ďurďošík Výsadba stromoradia s kamenným chodníkom

4.934,11

Rozhodnutie

22

Obec Ďurkov Revitalizácia zelene v obci Ďurkov

4.457,45

Rozhodnutie

23

Obec Dvory nad Žitavou Zeleň pre zdravie

5.000,00

Rozhodnutie

24

Obec Geča Sadové úpravy verejného priestranstva

5.000,00

Rozhodnutie

25

Obec Gyňov Dub nad obcou

5.000,00

Rozhodnutie

26

Obec Hontianske Trsťany Obnova zelenej infraštruktúry 5.000,00

Rozhodnutie

27

Obec Horné Dubové Revitalizácia verejných priestranstiev 5.000,00

Rozhodnutie

28

Obec Horné Orešany
Obnova zelených verejných priestranstiev 5.000,00

Rozhodnutie

29

Obec Horné Pršany Revitalizácia detského ihriska 5.000,00

Rozhodnutie

30

Obec Horné Semerovce Navrátenie vidieckosti našej obce 5.000,00

Rozhodnutie

31

Obec Horovce Revitalizácia verejného priestranstva 5.000,00

Rozhodnutie

32

Obec Hostie Edukačný turistický areál 5.000,00

Rozhodnutie

33

Obec Hostovice Studne pre turistov v obci Hostovice 4.474,50

Rozhodnutie

34

Obec Hrabová Roztoka Obnova obce vo väzbe na lokality UNESCO 5.000,00

Rozhodnutie

35

Obec Hrabovec Úprava verejného priestranstva 4.418,83

Rozhodnutie

36

Obec Hradište Obnova parku v obci Hradište – 1.etapa 5.000,00

Rozhodnutie

37

Obec Hronsek Revitalizácia športového areálu 5.000,00

Rozhodnutie

38

Obec Hronský Beňadik Park generácií 2 4.735,30

Rozhodnutie

39

Obec Imeľ Revitalizácia zelene pri materskej škole 5.000,00

Rozhodnutie

40

Obec Ižkovce Úprava verejných priestranstiev 5.000,00

Rozhodnutie

41

Obec Jablonov nad Turňou Stratégia ochrany verejnej zelene 5.000,00

Rozhodnutie

42

Obec Janíky Revitalizácia obecného parku 5.000,00

Rozhodnutie

43

Obec Jedľové Kostoľany
Oáza oddychu 4.969,45

Rozhodnutie

44

Obec Kalinovo Revitalizácia priestranstva Kalinovo 5.000,00

Rozhodnutie

45

Obec Kameničná Vytvorenie verejného parčíka 5.000,00

Rozhodnutie

46

Obec Kapušany Mosty porozumenia 2.719,44

Rozhodnutie 

47

Obec Kladzany Adaptačná stratégia obce Kladzany 4.892,50

Rozhodnutie

48

Obec Kláštor pod Znievom Ošetrovanie Aleje biskupa Jozefa Klucha 4.722,16

Rozhodnutie

49

Obec Klátova Nová Ves Revitalizácia drevín v areáli cintorína 4.370,00

Rozhodnutie

50

Obec Klokočov Nakladanie s BIO odpadom v obci Klokočov 4.161,95

Rozhodnutie

51

Obec Kochanovce Zelený vstup do obce Kochanovce 4.956,91

Rozhodnutie

52

Obec Kokšov – Bakša Úprava verejného priestranstva 4.369,24

Rozhodnutie

53

Obec Kolbasov Dažďová záhrada v obci Kolbasov 5.000,00

Rozhodnutie

54

Obec Kolíňany Zdroje vody – naše obnovené studne 3.800,00

Rozhodnutie

55

Obec Komárov Obnova verejných priestranstiev 5.000,00

Rozhodnutie 

56

Obec Komoča Revitalizácia parku výsadbou byliniek 2.888,00

Rozhodnutie

57

Obec Kováčová Náučný chodník “Duby v Kováčovej” 4.286,40

Rozhodnutie

58

Obec Kráľovce – Krnišov Skvalitnenie zberu triedeného odpadu 5.000,00

Rozhodnutie

59

Obec Kriváň Údržba odvodňovacieho kanála – Kriváň 5.000,00

Rozhodnutie

60

Obec Kružno Založenie lipového stromoradia 4.693,00

Rozhodnutie

61

Obec Kuraľany Obnova zelených plôch 5.000,00

Rozhodnutie

62

Obec Kynceľová Zelený bod – obec Kynceľová 5.000,00

Rozhodnutie

63

Obec Ladice Prikrytie protipožiarnej nádrže 4.484,00

Rozhodnutie

64

Obec Lenka Rekonštrukcia chodníka a výsadba zelene 5.000,00

Rozhodnutie

65

Obec Liptovská Teplička Oddychová zóna Čierny grúň 4.099,25

Rozhodnutie

66

Obec Lošonec Obnova verejných priestranstiev 5.000,00

Rozhodnutie

67

Obec Ľubá Vybudovanie kultúrno-oddychovej zóny 5.000,00

Rozhodnutie

68

Obec Lúčky Odkazy našich predkov dnešnému svetu 5.000,00

Rozhodnutie

69

Obec Lukáčovce Obnova verejných priestranstiev 5.000,00

Rozhodnutie

70

Obec Málinec Zelené bludisko na detskom ihrisku 2.802,97

Rozhodnutie

71

Obec Margecany Využitie vody pre verejnú zeleň 5.000,00

Rozhodnutie

72

Obec Matiašovce Obnova kaplniek v obci Matiašovce 5.000,00

Rozhodnutie

73

Obec Mlynica Revitalizácia obecného parku 5.000,00

Rozhodnutie

74

Obec Močiar Revitalizácia verejných priestorov Močiar 4.422,68

Rozhodnutie

75

Obec Mojmírovce Revitalizácia verejných priestranstiev – park 5.000,00

Rozhodnutie

76

Obec Mýtna Revitalizácia školskej záhrady v Mýtnej 5.000,00

Rozhodnutie

77

Obec Nemečky Budovanie a revitalizácia VP 4.749,57

Rozhodnutie

78

Obec Nižná Voľa Investícia do adaptačnej budúcnosti obce 5.000,00

Rozhodnutie

79

Obec Nižný Hrušov Obecné studne Anny Lesznai v Nižnom Hrušove 4.750,00

Rozhodnutie

80

Obec Nová Lesná Po stopách horských vodcov 4.750,00

Rozhodnutie

81

Obec Nová Sedlica Studňa pre turistov v obci Nová Sedlica 4.912,45

Rozhodnutie

82

Obec Oborín Zhotovenie PD – biokoridor Oborín – Kucany 4.987,50

Rozhodnutie

83

Obec Oravský Podzámok Revitalizácia parku v Dolnej Lehote 4.180,68

Rozhodnutie

84

Obec Ostrá Lúka Sadovnícke úpravy centra obce Ostrá Lúka 5.000,00

Rozhodnutie

85

Obec Ostrý Grúň Náučná expozícia: Práca našich predkov 4.769,00

Rozhodnutie

86

Obec Paňa Vybudovanie kvetinových záhonov 5.000,00

Rozhodnutie

87

Obec Panické Dravce Revitalizácia verejných priestranstiev 5.000,00

Rozhodnutie

88

Obec Paňovce Miesto stíšenia v obci Paňovce 4.749,79

Rozhodnutie

89

Obec Pavčina Lehota Sprietočnenie priepustu 3.297,55

Rozhodnutie

90

Obec Pčoliné Revitalizácia prameňa “Kvasná voda” 4.745,25

Rozhodnutie

91

Obec Plavnica Rozšírenie existujúcej oddychovej zóny 4.702,50

Rozhodnutie

92

Obec Podhorany Revitalizácia verejného priestranstva 5.000,00

Rozhodnutie

93

Obec Podhorie Ovocný a okrasný park v Podhorí 5.000,00

Rozhodnutie

94

Obec Podlužany Sadové úpravy areálu školy Podlužany 5.000,00

Rozhodnutie

95

Obec Pohorelá Kontajnerové stojisko v obci Pohorelá 5.000,00

Rozhodnutie

96

Obec Pohranice Revitalizácia zelene v obci Pohranice 5.000,00

Rozhodnutie

97

Obec Poniky Revitalizácia parku Horná ulica 5.000,00

Rozhodnutie

98

Obec Pozba Vybudovanie oddychovej zóny v obci Pozba 3.851,30

Rozhodnutie

99

Obec Príbelce Obnova drevenej zvoničky a úprava okolia 5.000,00

Rozhodnutie

100

Obec Pružina Vybudovanie náučného chodníka Pružina 4.845,00

Rozhodnutie

101

Obec Pusté Sady Revitalizácia zelene v obci Pusté Sady 5.000,00

Rozhodnutie

102

Obec Rúbaň Zelená infraštruktúra v obci Rúbaň 2.258,53

Rozhodnutie

103

Obec Ruskovce Park oddychu – Ruskovce 5.000,00

Rozhodnutie

104

Obec Senné Sanácia čiernych skládok v obci Senné 5.000,00

Rozhodnutie

105

Obec Sklené Teplice Štúdia protipovodňovej ochrany obce 4.997,00

Rozhodnutie

106

Obec Slatina Zelené ihrisko 5.000,00

Rozhodnutie

107

Obec Slivník Revitalizácia zelene v obci Slivník 5.000,00

Rozhodnutie

108

Obec Slopná Úprava priestranstva obce Slopná 4.991,02

Rozhodnutie

109

Obec Soboš Skvalitnenie miestnych služieb v obci 5.000,00

Rozhodnutie

110

Obec Spišská Teplica LAS na zmeny klímy – Spišská Teplica 5.000,00

Rozhodnutie

111

Obec Spišský Hrhov Revitalizácia územia 5.000,00

Rozhodnutie

112

Obec Stakčínska Roztoka Rekonštrukcia obecnej studne pri kruhu 4.912,45

Rozhodnutie

113

Obec Stará Bašta Spoznajme lepšie hodnoty nášho okolia 5.000,00

Rozhodnutie

114

Obec Stará Kremnička
Zelená infraštruktúra –  spracovanie PD 5.000,00

Rozhodnutie

115

Obec Starý Hrádok Zelena oáza obce Starý Hrádok, zóna 2, 3 5.000,00

Rozhodnutie

116

Obec Stožok Rekonštrukcia cestnej priekopy – Stožok 5.000,00

Rozhodnutie

117

Obec Streda nad Bodrogom Revitalizácia verejných priestranstiev 5.000,00

Rozhodnutie

118

Obec Stuľany Revitalizácia parku v obci Stuľany 5.000,00

Rozhodnutie

119

Obec Suchá Dolina Čistenie potoka v obci Suchá Dolina 5.000,00

Rozhodnutie

120

Obec Svätoplukovo Revitalizácia centra obce Svätoplukovo 4.998,90

Rozhodnutie

121

Obec Svätý Anton Prístrešok – tradičná architektúra obce 4.750,00

Rozhodnutie

122

Obec Svätý Peter Svätopeterský park 5.000,00

Rozhodnutie

123

Obec Šajdíkove Humence Múdra škôlka 3.434,72

Rozhodnutie

124

Obec Šalgočka Úprava svahu pod miestnym ihriskom 5.000,00

Rozhodnutie

125

Obec Šamudovce Oddychová zóna v centre obce Šamudovce 5.000,00

Rozhodnutie

126

Obec Šarišské Jastrabie Work-outové ihrisko v našej obci 5.000,00

Rozhodnutie

127

Obec Šarovce Zelená kultúra okolo Zberného dvora 5.000,00

Rozhodnutie

128

Obec Šiatorská Bukovinka Informačný bod Novohrad-Nógrád geoparku 4.663,07

Rozhodnutie

129

Obec Štitáre Odvodnenie miestnej komunikácie Štitáre 5.000,00

Rozhodnutie

130

Obec Tesáre Poklady Kokošovej II. časť 5.000,00

Rozhodnutie

131

Obec Topoľa Studňa pre návštevníkov obce Topoľa 4.911,50

Rozhodnutie

132

Obec Trenč Výsadba vegetačných prvkov v obci Trenč 4.750,00

Rozhodnutie

133

Obec Trstín Obnova vytipovaných zón 5.000,00

Rozhodnutie

134

Obec Tušice Úprava verejného priestranstva 4.625,83

Rozhodnutie

135

Obec Tušická Nová Ves Úprava verejného priestranstva 4.560,07

Rozhodnutie

136

Obec Tvrdošovce Oddychová zóna pri jazere Bara 4.987,50

Rozhodnutie

137

Obec Uhrovec Trvalkový záhon pri ZŠ s MŠ – II. etapa 5.000,00

Rozhodnutie

138

Obec Utekáč Vráťme deťom krajší kútik zábavy 5.000,00

Rozhodnutie

139

Obec Valaliky Revitalizácia zelene – cintorín Valaliky 5.000,00

Rozhodnutie

140

Obec Veľaty Veľaty – lokalita pri “hasičovni” 5.000,00

Rozhodnutie

141

Obec Veľká Dolina Rozkvitnuté ulice 4.983,70

Rozhodnutie

142

Obec Veľké Chlievany Revitalizácia stromov na cintoríne 4.664,50

Rozhodnutie

143

Obec Veľké Ludince Veľké Ludince – výsadba stromov 5.000,00

Rozhodnutie

144

Obec Veľké Ripňany Ošetrenie lipovej aleje 5.000,00

Rozhodnutie

145

Obec Veľký Horeš Revitalizácia parku v obci Veľký Horeš 5.000,00

Rozhodnutie

146

Obec Vidiná Revitalizácia parku obce Vidiná 3.129,09

Rozhodnutie

147

Obec Vígľašská Huta – Kalinka Revitalizácia historických zvoničiek 5.000,00

Rozhodnutie

148

Obec Vinné Revitalizácia okolia vstupu do obce 5.000,00

Rozhodnutie

149

Obec Víťaz Obnova kaplnky na cintoríne 1.900,17

Rozhodnutie

150

Obec Volica Zelená dedina Volica 5.000,00

Rozhodnutie

151

Obec Výčapy – Opatovce Pomník padlých, revitalizácia 5.000,00

Rozhodnutie

152

Obec Vyšná Myšľa Park vo Vyšnej Myšli – revitalizácia 4.750,62

Rozhodnutie

153

Obec Zádor Rekonštrukcia detského ihriska 4.560,00

Rozhodnutie

154

Obec Závadka nad Hronom Revitalizácia plôch verejnej zelene 4.750,00

Rozhodnutie

155

Obec Zbehy Dokončenie plochy v kontakte na ihrisko 4.793,70

Rozhodnutie

156

Obec Zemplínsky Branč Revitalizácia verejného priestranstva Zemplínsky Branč 4.546,62

Rozhodnutie

157

Obec Zvončín Budovanie verejných priestranstiev 5.000,00

Rozhodnutie

158

Obec Žirany Oddychová zóna pri nájomných bytoch 5.000,00

Rozhodnutie

159

Obec Župčany Revitalizácia parku Jonáša Záborského 5.000,00

Rozhodnutie

160

Obec Župkov Zelené centrum – III. etapa 5.000,00

Rozhodnutie

161

Združenie mikroregiónu Nízke Tatry a Rudohorie RENTAR Krajinárske hodnoty mikroregiónu RENTAR 8.000,00

Rozhodnutie 

162 Združenie obcí Kľakovskej doliny Práca predkov zobrazená v miniatúrach 6.802,00

Rozhodnutie

163 Združenie obcí Mikroregión Klátovské rameno – Tőkési-ág Kistérség Kukkonia – environmentálna výchova detí 7.391,00

Rozhodnutie

164 Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina Stavajme a gazdujme s citom pre krajinu 7.790,00

Rozhodnutie

165 Združenie obcí mikroregiónu Cergát – Váh Revitalizácia v Mikroregióne Cergát – Váh 8.000,00

Rozhodnutie