Vyradené žiadosti POD 2022

Home / Vyradené žiadosti POD 2022
ID
žiadosti
Názov žiadateľa IČO Okres Názov projektu Činnosť Dôvod vyradenia
7061 Obec Klokoč 00319996 okres Detva Spoznaj minulosť pre krajšiu budúcnosť POD3 žiadosť fyzicky nedoručená
7181 Obec Podkylava 00654639 okres Myjava Skultúrnenie prostredia „Cintorín Podkylava“ POD1 žiadosť vyradená pre kombináciu činností
7623 Obec Smižany 00691721 okres Spišská Nová Ves Výstavba stojiska na komunálny odpad POD1 žiadosť fyzicky doručená po termíne