Tlačová správa

Dedinou roka 2019 je Papradno

Banská Bystrica, 7. september 2019

V jubilejnom 10. ročníku národnej súťaže  Dedina roka 2019 zvíťazila obec Papradno (okres Považská Bystrica), ktorá najkomplexnejšie naplnila jej princípy a požiadavky spomedzi 23 zúčastnených obcí. Výsledky súťaže, nad ktorou prevzal záštitu minister životného prostredia SR László Sólymos, boli slávnostne vyhlásené dnes popoludní (7. septembra na Námestí SNP v Banskej Bystrici) počas 2. ročníka sprievodného podujatia Radvanského jarmoku – Slovenský deň kroja 2019. Organizuje ho časopis Slovenka v spolupráci s Úradom vlády SR, Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) a  mestom Banská Bystrica. Podujatie finančne podporil predseda vlády SR Peter Pelegrini a jeho generálnym partnerom je rovnako ako v prípade súťaže Dedina roka – COOP Jednota Slovensko s. d.

Generálneho riaditeľa COOP Jednoty Slovensko s. d. Jána Bilinského teší, že o tento zmysluplný projekt – súťaž Dedinu roka 2019 prejavilo záujem ešte viac subjektov ako vlani a že ako generálny partner boli celý čas pritom. „Prihlásení kandidáti potvrdili, že Slovensko má čo ponúknuť nielen zahraničným návštevníkom, ale zároveň je aj krásnym domovom svojich vlastných obyvateľov. Uvedomujeme si to aj v COOP Jednote, veď napokon pôsobenie na vidieku je pre našu maloobchodnú sieť absolútne prirodzené. Víťazovi gratulujem a všetkým zapojeným obciam ďakujem za účasť. Verím, že nadobudli užitočné skúsenosti, ktoré využijú pri svojom ďalšom zveľaďovaní“, uzavrel Ján Bilinský.

Dedina roka 2019Papradno presvedčila hodnotiacu komisiu súťaže najmä tým, aký význam prikladá zachovaniu prírodného dedičstva  a dedičstva predkov. Pestrosť biodiverzityzachovaná mozaiková krajina lesov, lúk a pasienkov, je nielen dôvodom na hrdosť obyvateľov, ale aj na ich ochranu. Za týmto účelom, okrem starostlivosti a  zvyšovania povedomia obyvateľov, nadväzuje obec aj cezhraničné partnerstvá na ochranu prírodného dedičstvapohoria Javorníky. Papradčania preukázali aj výsledky snáh   o    zachovanie    tradičnej     ľudovej    kultúry   a   hrdosť  na svoje korene. Obec sa môže pochváliť i racionálnym využívaním lokálnych zdrojov, či realizáciou rôznorodých aktivít. Všetko podporuje spolková, klubová a záujmová činnosť. Príkladný a komplexný rozvoj obce rozhodol, že prestížny titul Dedina roka 2019 získalo Papradno a  ako národný víťaz bude v roku 2020 zastupovať Slovensko v 16. ročníku súťaže o Európsku cenu obnovy dediny.

Hodnotiaca komisia súťaže Dedina roka 2019, ktorú tvorili zástupcovia jej vyhlasovateľov a partnerov, posudzovala prihlásené obce nielen v zmysle pravidiel súťaže, ale aj v duchu motta aktuálneho ročníka európskej súťaže  „miestne odpovede na globálne výzvy“.  Podľa manažéra súťaže Dedina roka 2019 Tomáša Orfánusa reaguje na skutočnosť, že každé miesto, dokonca aj najmenšie sídlisko, má nadregionálny význam a v mnohých prípadoch aj vplyv na globálny vývoj. „Preto je dôležité ako dokáže zareagovať na nebezpečenstvá alebo využiť príležitosti. Toto heslo sa preto osobitne zameriava na komunity, ktoré sú si vedomé svojej  zodpovednosti, a v rámci svojich možností nájdu odpovede na veľké otázky 21. storočia, ktoré pomôžu zlepšiť život na našej planéte.“

Druhé miesto v súťaži Dedina roka 2019 obsadila obec Svätý Anton (okres Banská Štiavnica) a tretie miesto obec Raslavice (okres Bardejov). V jednotlivých kategóriách získali ocenenie nasledovné obce: Dedina ako hospodár – Lúky (okres Púchov), Dedina ako maľovaná – Domaňovce (okres Levoča), Dedina ako klenotnica – Beluj (okres Banská Štiavnica) a Krivany (okres Sabinov), Dedina ako pospolitosť – Bolešov (okres Ilava), Dedina ako partner – Tvrdošovce (okres Nové Zámky), Dedina ako záhrada – Tvrdošovce (okres Nové Zámky). Mimoriadne ocenenia získali obce Jesenské (okres Levice), Pobedim (okres Nové Mesto nad Váhom) a Dohňany (okres Púchov).

Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční v Papradne v závere tohto rokaOcenené  obce  získajúokrem  vecných  cien od vyhlasovateľov súťaže a jej partnerov, aj  finančné  prostriedky  od  generálneho partnera súťaže viazané na realizáciu projektu zameraného na rozvoj a obnovu obce.

Prílohy: Tlačová správa Dedinou roka 2019 je PapradnoVyhlasovatelia:

                      

 Tlačová správa

Počas Slovenského dňa kroja sa dozvieme, ktorá obec získa titul Dedina roka 2019

 

Banská Bystrica, 5. september 2019

Názov víťaznej obce jubilejného 10. ročníka súťaže Dedina roka 2019, nad ktorým prevzal záštitu  minister životného prostredia SR László Sólymos, sa dozvieme v sobotu popoludní po 16.30 hod. počas sprievodného podujatia Radvanského jarmoku – Slovenský deň kroja. Spojenie slávnostného vyhlásenia výsledkov súťaže s  podujatím venovaným milovníkom tradícií a  slovenského folklóru nie je náhodné, pretože pri posudzovaní prihlásených obcí sa kladie dôraz nielen na ich komplexný rozvoj v prospech ich obyvateľov, ale aj na to ako zachovávajú čaro vidieka a tradície predkov.

O titul Dedina roka 2019 sa  v 10. ročníku súťaže uchádzalo 23 obcí zo šiestich krajov Slovenska: Beluj, Bodzianske Lúky, Bolešov, Čirč, Dohňany, Dolný Vadičov, Domaňovce, Dvory nad Žitavou, Hrabušice, Hronsek, Jesenské, Krivany, Lúky, Matiašovce, Papradno, Pobedim, Podhorie, Raslavice, Stebník, Svätý Anton, Tvrdošovce, Víťaz a Zemplínska Nová Ves.

Charakter kritérií a hodnotenie národnej súťaže Dedina roka sa niesol v duchu motta európskej súťaže, ktoré súťažiace obce vyzvalo, aby hľadali  „miestne odpovede na globálne výzvy“. Víťaz národného kola súťaže má totiž v nasledujúcom roku možnosť zabojovať o  Európsku cenu obnovy dediny, ktorú od roku 1990 s dvojročnou pravidelnosťou vyhlasuje Európske pracovné spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny so sídlom vo Viedni.  Národná hodnotiaca komisia prihliada pri hodnotení obcí na komplexnosť ich rozvoja, najmä na ich hospodárenie, programovanie a plánovanie, vytváranie podmienok pre rozvoj podnikania, racionálne využívanie prírodných zdrojov, vzhľad obcí, starostlivosť o hmotné aj nehmotné dedičstvo, schopnosť vytvárania partnerstiev, využitie možností cestovného ruchu, atraktivít, ale aj na aktivity starostlivosti o životné prostredie a krajinu. 

Okrem prestížneho ocenenia Dediny roka udeľuje hodnotiaca komisia obciam ocenenia aj v jednotlivých oblastiach hodnotenia: Dedina ako hospodár, Dedina ako maľovaná, Dedina ako klenotnica Dedina ako pospolitosť, Dedina ako partner, Dedina ako hostiteľ a  Dedina ako záhrada.

 

Generálny partner :  
Partnerské organizácie:

              

Hlavný mediálny partner:

   

Mediálni partneri :

                

                   

 

Prílohy: Počas Slovenského dňa kroja sa dozvieme, ktorá obec získa titul Dedina roka 2019Vyhlasovatelia:

                      

 Tlačová správa

O titul Dedina roka 2019 zabojuje 23 obcí

Banská Bystrica, 10. máj 2019

Súťaž Dedina roka vstúpila do svojho jubilejného 10. ročníka s  23 prihlásenými obcami, ktoré prostredníctvom nej odprezentujú výsledky dosiahnuté pri ich obnove a rozvoji. O víťazstvo zabojujú obce zo šiestich krajov Slovenska: Beluj, Bodzianske Lúky, Bolešov, Čirč, Dohňany, Dolný Vadičov, Domaňovce, Dvory nad Žitavou, Hrabušice, Hronsek, Jesenské, Krivany, Lúky, Matiašovce, Papradno, Pobedim, Podhorie, Raslavice, Stebník, Svätý Anton, Tvrdošovce, Víťaz a Zemplínska Nová Ves.

Teší ma, že o tento zmysluplný projekt stúpa záujem a prihlásilo sa ešte viac subjektov, ako naposledy. Pre obce to predstavuje výbornú príležitosť zviditeľniť sa a získať finančný grant pre svoj ďalší rozvoj. Pôsobenie na vidieku je pre našu maloobchodnú sieť prirodzené, rovnako aj podieľanie sa na jeho zveľaďovaní. Je to miesto tvoriace významnú časť nášho kultúrneho a historického dedičstva,“ uviedol Ján Bilinský, generálny riaditeľ COOP Jednoty Slovensko, najväčšej a najtradičnejšej maloobchodnej siete na Slovensku, ktorá je generálnym partnerom súťaže.

Súťažiace obce predstavia úspešné postupy pri obnove vidieka, zlepšovaní kvality životného prostredia a rozvoji našich dedín na národnej aj medzinárodnej úrovni. Súperiť budú nielen o prestížny titul Dedina roka 2019, ale aj o ocenenia v siedmich kategóriách a právo reprezentovať Slovenskú republiku v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny, ktorú vyhlasuje Európske pracovné spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny.

„Národná hodnotiaca komisia, ktorá prihlásené obce navštívi počas mája a júla 2019, ich bude hodnotiť podľa jednotlivých okruhov súťažných kategórií. Zameria sa najmä na ich hospodárenie, programovanie a plánovanie, vytváranie podmienok pre rozvoj podnikania, racionálne využívanie prírodných zdrojov, vzhľad obcí, starostlivosť o hmotné aj nehmotné dedičstvo, schopnosť vytvárania partnerstiev, využitie možností cestovného ruchu, atraktivít, ale aj na aktivity starostlivosti o životné prostredie a krajinu. Po ukončení hodnotenia v obciach komisia určí celkového víťaza, ktorý získa titul Dedina roka 2019 a právo zabojovať o Európsku cenu obnovy dediny. Oficiálne vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v septembri 2019“,
informoval Tomáš Orfánus, manažér súťaže Dedina roka 2019 (SAŽP).

Súťaž Dedina roka 2019 bola vyhlásená 11. marca 2019. Jej vyhlasovateľmi sú Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia, Spolok pre obnovu dediny a Združenie miest a obcí Slovenska. Záštitu nad súťažou prevzal minister životného prostredia SR László Sólymos. Generálnym partnerom súťaže je COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo. Podrobnejšie informácie o Dedine roka 2019 sú zverejnené na webovej stránke www.obnovadediny.sk.

Zdroj: SAŽP

 

Generálny partner :  
Partnerské organizácie:

              

Hlavný mediálny partner:

   

Mediálni partneri :

                

                   

 

Zdroj: SAŽP

 

Kontaktné osoby:

Ing. Silvia Čiaková

SAŽP, sekcia environmentalistiky,
Odbor starostlivosti o vidiecke životné prostredie,
048 / 43 74 176, silvia.ciakova@sazp.sk, sdrinfo@sazp.sk

Ing. Mária Mojžišová

SAŽP, sekcia environmentalistiky,
Odbor starostlivosti o vidiecke životné prostredie,
048 / 43 74 176, maria.mojzisova@sazp.sk, sdrinfo@sazp.sk

Tlačová správa k vyhláseniu súťaže Dedina roka 2019

Podmienky a pravidlá súťaže Dedina roka 2019

Prihláška obce do súťaže Dedina roka 2019

Formulár Oblasti hodnotenia súťaže Dedina roka 2019