POD 2020 – informácia

0

Výzva POD pre rok 2020 je zatiaľ v štádiu príprav. Z tohto dôvodu sa termín ukončenia predkladania žiadostí posúva pravdepodobne do 29. novembra 2019. Veríme, že výzva bude v priebehu dvoch týždňov zverejnená na našej stránke. Predkladanie žiadostí zostáva nezmenené a teda je potrebné predkladať žiadosti v elektronickej aj papierovej forme. Všetky tlačivá potrebné pre rok 2020 rovnako ako odkaz do webovej aplikácie nájdete na našej stránke po zverejnení výzvy. Preto prosíme sledujte stránku naďalej. V prípade bližších informácií nás prosím kontaktujte.