Category: Aktuality

Home / Aktuality
Článok

Monitoring – POD 2018

28. apríl 202029. apríl 2020

Toto tlačivo predkladá každý príjemca dotácie, ktorí získal podporu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny v roku 2018…

Článok

Všetky pracoviská SAŽP sú od 17. marca pre verejnosť uzavreté

17. marec 202017. marec 2020

V súvislosti s vyhlásením  mimoriadnej situácie na Slovensku, v zmysle uznesenia vlády SR č. 111 z 11. marca 2020  v súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území SR, ako aj v súvislosti s preventívnymi opatreniami a v záujme ochrany zdravia zamestnancov SAŽP, sú všetky pracoviská SAŽP od 17. marca...

Článok

POD 2020 – od 28. októbra 2019 do 29. novembra 2019 je možné podať žiadosť o podporu formou dotácie

28. október 201928. október 2019

Slovenská agentúra životného prostredia oznamuje všetkým potenciálnym žiadateľom o dotáciu v Programe obnovy dediny 2020, že v súlade s ustanovením § 4, ods. 3 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Špecifikáciou činností podpory formou dotácie pre rok 2020 je od 28. októbra 2019 možné...

  • 1
  • 2
  • 4