USMERNENIE pre príjemcu k čerpaniu a vyúčtovaniu dotácie 2023

0

Vážení príjemcovia dotácie,
dovoľte nám informovať Vás, že dnešným dňom bolo zverejnené Usmernenie pre príjemcu dotácie v rámci Programu obnovy dediny 2023, ktoré nájdete v časti Dotácie – Program obnovy dediny 2023: https://www.obnovadediny.sk/program-obnovy-dediny-2023/

Zároveň tu nájdete aj tlačivo s názvom Záverečné vyhodnotenie POD 2023, ktoré tvorí prílohu č. 2 Zmluvy a bude potrebné k vyúčtovaniu dotácie spolu s inými dokladmi. Prosím stiahnite si ho a vyplňte podľa potreby.

Zoznam dokladov potrebných k čerpaniu a vyúčtovaniu nájdete ako samostatný .pdf súbor s názvom Sumár dokladov alebo na strane č. 1 a 7 predmetného Usmernenia. Odporúčame Vám naštudovať si Usmernenie pre príjemcu a v prípade otázok týkajúcich sa predloženia dokladov k čerpaniu dotácie, fakturácie a správnosti vypĺňania predpísaných tlačív prosím kontaktujte administrátora finančného zúčtovania a čerpania dotácie.

V prípade otázok týkajúcich sa dotačnej zmluvy, povinnosti označiť projekt logom a predkladať monitorovaciu správu kontaktujte administrátorov zmlúv.

V prípade otázok týkajúcich sa spôsobu predloženia fotografii súvisiacich s projektom kontaktuje administrátora vecných a grafických odpočtov.

Tím POD