MONITORING POD 2018 – 2023

0

Vážený príjemcovia dotácii,

na stránke https://www.obnovadediny.sk/monitoring-pod/ na hornej lište s názvom Program obnovy dediny – Monitoring POD boli doplnené tlačivá pre Monitorovacie správy vzťahujúce sa k realizovaným projektom, a to v ročníkoch 2018 až 2023.

Jednotlivé tlačivá sú rozdelené podľa toho, v ktorom roku ste so SAŽP uzatvorili zmluvu o pridelení dotácie tzn. na vyššie uvedenom linku si rozkliknete položku s názvom Zmluvy z roku (a príslušný rok uzatvorenia zmluvy) kde nájdete príslušné tlačivá a informáciu na aké dlhé obdobie ste povinný predkladať túto správu.

Pokiaľ po rozkliknutí hlavnej lišty – časť Program obnovy dediny nevidíte poslednú záložku s názvom Monitoring POD, v takom prípade je potrebné zmenšiť rozlíšenie zobrazenia obrazovky na Vašom počítači (https://support.google.com/chromebook/answer/6320705?hl=sk). Rozlíšenie zobrazenia zmenšujete súbežným stlačením klávesy (Ctrl) a (). Do pôvodného stavu si obrazovku vrátite po stlačení klávesov (Ctrl) a (+).

V prípade potreby nás kontaktujte: https://www.obnovadediny.sk/kontakty/.

 

Tím POD