Category: Aktuality

Home / Aktuality
Článok

DOTAZNÍK nielen pre PROGRAM OBNOVY DEDINY

6. jún 20236. júl 2023

Vážení návštevníci stránky, vyplnením anonymného dotazníka máte možnosť prispieť k informáciám o Vašej obci. Cieľom dotazníka je získať štatistické údaje k zapojenosti obcí do výziev, ktoré sú vyhlasované prostredníctvom rôznych grantov a dotácií a zároveň zistiť potrebu realizácie vhodných projektov pre skvalitnenie života na vidieku. Dotazník bolo možné vypĺňať do 30.júna 2023.  

Článok

UKONČENIE ADMINISTRATÍVNEJ KONTROLY a ďalší postup

15. máj 202315. máj 2023

Vážení žiadatelia o podporu, dovoľte nám upovedomiť Vás, že administratívna kontrola žiadostí bola ukončená. Ďalším procesným krokom je hodnotenie žiadostí. Z administratívnej kontroly vyvstal zoznam vyradených žiadateľov, ktorý nájdete v časti Dotácie – POD2023 – Zoznam žiadateľov POD 2023 (Vyradené žiadosti) Po ukončení hodnotenia nevyradených žiadostí bude v rovnakej časti stránky www.obnovadediny.sk zverejnený aj zoznam podporených...

Článok

UKONČENIE PODÁVANIA ŽIADOSTÍ 2023 a ďalší postup

4. apríl 20234. apríl 2023

Vážení žiadatelia, dovoľte nám informovať Vás, že podávanie žiadostí bolo po 2 mesiacoch otvorenej výzvy, dňa 03.04.2023 ukončené. Teší nás Váš každoročný veľký záujem o Program obnovy dediny. Aktuálne nasleduje proces administratívnej kontroly, v ktorej môže administratívny manažér zistiť nedostatky Vami predložených príloh ku žiadosti a následne Vás vyzve o doplnenie príloh, opravu administratívnych pochybení alebo doplnenie...

Článok

INFORMÁCIA: blížiaci sa termín uzávierky POD 2023

22. marec 202322. marec 2023

Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie v rámci POD 2023, dovoľte nám upozorniť Vás na blížiaci sa termín uzávierky podávania žiadostí, a to 03.04.2023. Po tomto termíne už nebude možné predkladať žiadosť o podporu formou dotácie pre rok 2023. Žiadame Vás aby ste dodržali bod č. 3 v rámci Usmernenia pre žiadateľov, ktoré nájdete na https://www.obnovadediny.sk/wp-content/uploads/2023/02/USMERNENIE-k-ziadosti-2023.pdf V prípade,...

Článok

Dedina roka 2023 – prihlasovanie

20. február 202320. február 2023

Vážení návštevníci stránky, dovoľte nám informovať Vás o možnosti zapojenia Vašej obce do 12. ročníka ocenenia s názvom Dedina roka 2023. Najlepšia obec získa titul Laureát Dediny roka 2023 a tým získa možnosť reprezentovať svoju obec na medzinárodnej súťaži o Európsku cenu obnovy dediny. Ďalšími ocenenými kategóriami sú Dedina ako hospodár, Dedina ako klenotnica, Dedina ako maľovaná a Dedina...

Článok

POD 2023 – Vyhlásenie výzvy do 03.apríla 2023

3. február 20233. február 2023

Vážení žiadatelia, Dovoľte nám informovať Vás o možnosti podávania žiadostí o dotáciu v rámci Programu obnovy dediny 2023. V rámci tohto ročníka budete môcť podávať žiadosť v 3 činnostiach, avšak súčasťou tohto ročníka nie je Odpadové hospodárstvo a s tým súvisiaci nákup techniky, ktorá sa nevyskytuje ani v žiadnej inej činnosti tohtoročnej špecifikácie. Preto Vás žiadame o detailné prečítanie Špecifikácie pre ročník 2023 a Usmernenia...

Článok

MONITOROVACIA SPRÁVA – zmluvy 2022

30. január 202331. január 2023

Vážení príjemcovia dotácie, v časti Dotácie – Monitoring POD – Zmluvy z roku 2022 sme zverejnili tlačivo týkajúce sa predloženia monitorovacej správy za prvý monitorovací rok vzťahujúci sa ku zmluve z roku 2022 (Program obnovy dediny 2022). Príjemcovia dotácie, ktorí mali vyhotovený dodatok týkajúci sa predĺženia lehoty čerpania finančných prostriedkov a s tým súvisiace predĺženie realizácie projektu sú...

Článok

POVINNOSŤ PREDKLADANIA MONITORINGU PRE DOTÁCIE POSKYTNUTÉ V ROKOCH 2018 – 2022

19. december 202219. december 2022

Vážení príjemcovia dotácie, tento oznam sa týka všetkých príjemcov dotácie v rokoch 2018 až 2022. Dovoľte nám pripomenúť Vám povinnosť predkladať písomnú (monitorovaciu) správu po dobu udržateľnosti vyplývajúcu zo zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny. Bližšie informácie nájdete na: Dotácie – Monitoring POD

Článok

KONFERENCIA PROGRAM OBNOVY DEDINY – BIODIVERZITA V SAMOSPRÁVACH

4. november 20224. november 2022

Dovoľujeme si Vás pozvať na konferenciu venovanú samosprávam, štátnej správe, podnikateľskému sektoru, projektovým manažérom, neziskovým a občianskym združeniam, aktivistom, študenom. Konferencia je zameraná na starostlivosť o zeleň, ochranu biodiverzity a možnosti získania podpory na predmetné činnosti. Účast je bezplatná a realizovaná prezenčnou formou s výnimkou dopravy na miesto konania, ktorú si účastník zabezpečuje a hradí na...

Článok

DOKLADY KU ZMLUVE POD 2022

18. október 202218. október 2022

Vážení príjemcovia dotácie, dovoľte nám upozorniť Vás na blížiaci sa termín doručenia dokladov potrebných k vypracovaniu zmluvy. Doklady je potrebné doručiť do 20. októbra 2022. Ak SAŽP do tohto termínu nebude evidovať doklady ku zmluve (aspoň prostredníctvom emailu príslušného administratívneho pracovníka pre agendu POD), v takom prípade nie je možné vyhotoviť zmluvu, čím zaniká možnosť čerpania dotácie....