0

Vážení návštevníci stránky, predstavujeme Vám voľne dostupnú publikáciu s názvom Ochrana a tvorba zelene vo vidieckej krajine, ktorej obsahová stránka bola písaná čo najjednoduchšie pre laickú verejnosť. Je určená širokej verejnosti a poskytuje jednoduché a zrozumiteľné informácie o typoch verejných priestranstiev, o vhodnosti vysádzaných drevín a o kategorizácii typov výsadieb (plošná, líniová, bodová vegetácia). Možno aj s jej pomocou získate cenné poznatky o tom, ako správne využiť a rozvinúť zelené priestory a prispieť k vytvoreniu zdravého a esteticky príjemného vidieckeho prostredia.

Publikácia je dostupná v časti Propagácia a osveta – Publikácie

Tím POD