PROCESNÝ POSTUP POD

0

Vážení žiadatelia,

dovoľte nám upovedomiť Vás na nasledovné procesné úkony Programu obnovy dediny vychádzajúce z postupov EF, a to prostredníctvom diagramu:

Medzi krokom 4 a 5 je potrebný úkon zasadnutia Rady environmentálného fondu, preto Vás žiadame o trpezlivosť. O pridelení dotácie rozhoduje minister formou písomného rozhodnutia o poskytnutí podpory formou dotácie. Tento postup vyplýva zo zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde.

 

Tím POD