DOTAZNÍK nielen pre PROGRAM OBNOVY DEDINY

0

Vážení návštevníci stránky, vyplnením anonymného dotazníka máte možnosť prispieť k informáciám o Vašej obci.

Cieľom dotazníka je získať štatistické údaje k zapojenosti obcí do výziev, ktoré sú vyhlasované prostredníctvom rôznych grantov a dotácií a zároveň zistiť potrebu realizácie vhodných projektov pre skvalitnenie života na vidieku.

Dotazník bolo možné vypĺňať do 30.júna 2023.