UKONČENIE ADMINISTRATÍVNEJ KONTROLY a ďalší postup

0

Vážení žiadatelia o podporu,

dovoľte nám upovedomiť Vás, že administratívna kontrola žiadostí bola ukončená. Ďalším procesným krokom je hodnotenie žiadostí.

Z administratívnej kontroly vyvstal zoznam vyradených žiadateľov, ktorý nájdete v časti Dotácie – POD2023 – Zoznam žiadateľov POD 2023 (Vyradené žiadosti)

Po ukončení hodnotenia nevyradených žiadostí bude v rovnakej časti stránky www.obnovadediny.sk zverejnený aj zoznam podporených a nepodporených žiadateľov v rámci Programu obnovy dediny 2023.

Ďakujeme za trpezlivosť.

 

Tím POD