UKONČENIE PODÁVANIA ŽIADOSTÍ 2023 a ďalší postup

0

Vážení žiadatelia, dovoľte nám informovať Vás, že podávanie žiadostí bolo po 2 mesiacoch otvorenej výzvy, dňa 03.04.2023 ukončené. Teší nás Váš každoročný veľký záujem o Program obnovy dediny.

Aktuálne nasleduje proces administratívnej kontroly, v ktorej môže administratívny manažér zistiť nedostatky Vami predložených príloh ku žiadosti a následne Vás vyzve o doplnenie príloh, opravu administratívnych pochybení alebo doplnenie informácií potrebných pre následný proces odborného hodnotenia, a to na email, ktorý ste zadali do žiadosti (v bode A.12). Na opravu/ doplnenie chýbajúcich príloh bude lehota 5 pracovných dní od vyzvania. Niektoré dožadované doklady bude potrebné zaslať prostredníctvom pošty alebo elektronickou schránkou slovensko.sk prípadne doručiť ich osobne, ale nebude možné ich odoslať emailom. V prípade, že ste spolu s prílohami fyzicky nepredložili žiadosť, budete z celkového procesu vyradený, pričom doposlanie nie je možné, a to z dôvodu nesplnenia stanoveného termínu.

Administratívna kontrola bude prebiehať v priebehu apríla, preto Vás žiadame o vyprázdnenie a kontrolu Vašich emailových adries. Po ukončení administratívnej kontroly bude na stránke www.obnovadediny.sk v časti Dotácie – Program obnovy dediny 2023 zverejnený zoznam vyradených žiadateľov rovnako, ako tomu bolo v roku 2022.

Po ukončení administratívnej kontroly bude nasledovať proces odborného hodnotenia.

Tím POD