VYHODNOTENIE POD 2023

0

Vážení žiadatelia,

hromadné rozhodnutie ministra životného prostredia a zoznam úspešných žiadateľov o pridelení podpory z EF v rámci Programu obnovy dediny 2023 nájdete v časti Dotácie – Podporené žiadosti (https://www.obnovadediny.sk/zoznam-podporenych-ziadatelov-pod-2023/). Oznámenie o pridelení dotácie bude úspešným žiadateľom odoslané formou listu dňa 16.8.2023. Zároveň Vám v čo najkratšom čase (vzhľadom na aktuálne dovolenkové obdobie) bude na emailovú adresu, ktorú ste uviedli do žiadosti v bode A12 odoslaný email príslušným administrátorom, ktorý bude spracovávať Vašu zmluvu a bude Vašou kontaktnou osobou v prípade otázok.

Čerpanie dotácie je možné až po podpise zmluvy medzi SAŽP a príjemcom dotácie (štatutárom obce), pričom požadované doklady ku zmluve je potrebné predložiť do 15.9.2023. Upozorňujeme, že ste pri obstarávaní zákaziek povinný postupovať podľa zákona o VO. V prípade, že vykonávate proces VO, ktorý nebude ukončený do 15.9.2023, prosím informujte svojho administrátora.

Zoznam povinných príloh ku zmluve a všetky predpísané tlačivá budú dostupné v časti stránky Dotácie – Program obnovy dediny 2023 (Zmluva 2023), ktoré pribudnú na stránku v priebehu tohto týždňa.

Zároveň dávame do pozornosti informáciu, že Environmentálny fond sa rozhodol uvoľniť ďalšie finančné prostriedky pre Program obnovy dediny 2023 tzn. že zoznam podporených žiadateľov nie je konečný, avšak tento proces je v štádiu riešenia, a preto Vás prosíme o strpenie. Podnikli sme všetky kroky k tomu, aby bol zoznam nepodporených žiadostí a zoznam podporených žiadostí po navýšení alokácie envirofondom zverejnený do konca augusta.

Ďakujeme za pochopenie.

Tím POD