Doklady povinné ku Zmluve 2023

0

Vážení príjemcovia dotácie,

dovoľte nám informovať Vás, že dnešným dňom boli zverejnené doklady potrebné ku Zmluve, ktoré je potrebné doručiť do 15.9.2023

Zoznam dokladov, vrátane predpísaných tlačív nájdete v časti Dotácie – Program obnovy dediny 2023 pod nadpisom Zmluva 2023 (https://www.obnovadediny.sk/program-obnovy-dediny-2023/).

Zároveň Vám bude v nasledujúcich dňoch zaslaný email od prideleného administrátora, ktorý bude spracovávať Vami predložené doklady ku Zmluve ako aj samotnú zmluvu.

Uvedené doklady sa budú vzťahovať aj pre príjemcov dotácie, ktorý sa budú nachádzať v zozname po navýšení alokácie.

Tím POD