VYHODNOTENIE POD 2023 PO NAVÝŠENÍ ALOKÁCIE

0

Vážení žiadatelia,

hromadné rozhodnutie ministra životného prostredia a zoznam úspešných žiadateľov o pridelení podpory z EF  po navýšení alokácie v rámci Programu obnovy dediny 2023 nájdete v časti Dotácie – Podporené žiadosti po navýšení alokácie (https://www.obnovadediny.sk/zoznam-podporenych-ziadatelov-po-navyseni-pod-2023/). Oznámenie o pridelení dotácie bude úspešným žiadateľom odoslané formou listu dňa 31.8.2023. Zároveň Vám v čo najkratšom čase (vzhľadom na aktuálne dovolenkové obdobie) bude na emailovú adresu, ktorú ste uviedli do žiadosti v bode A12 odoslaný email príslušným administrátorom, ktorý bude spracovávať Vašu zmluvu a bude Vašou kontaktnou osobou v prípade otázok.

Čerpanie dotácie je možné až po podpise zmluvy medzi SAŽP a príjemcom dotácie (štatutárom obce), pričom požadované doklady ku zmluve je potrebné predložiť do 29.9.2023. Upozorňujeme, že ste pri obstarávaní zákaziek povinný postupovať podľa zákona o VO. V prípade, že vykonávate proces VO, ktorý nebude ukončený do 29.9.2023, prosím informujte svojho administrátora.

Zoznam povinných príloh ku zmluve a všetky predpísané tlačivá sú dostupné v časti stránky Dotácie – Program obnovy dediny 2023 (Zmluva 2023).

Tím POD