Publikácia STUDNE, ŽUMPY A MALÉ ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD /pri rodinných domoch/

0

Vážení návštevníci stránky, predstavujeme Vám voľne dostupnú publikáciu s názvom Studne, žumpy a malé čistiarne odpadových vôd pri rodinných domoch. Cieľom publikácie je laickej verejnosti podať informácie o procesných krokoch a povinnostiach vyplývajúcich z jednotlivý zákonov pri realizácii a následnom užívaní týchto stavieb.

Publikácia je dostupná v časti Propagácia a osveta – Publikácie

Tím POD